Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Usługi społeczne O nas Pomoc społeczna

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie)

2023-03-23

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie) - 3 osoby.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745211

 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 896KB)
 2. Załącznik nr 1 - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik pdf 305KB)
 3. Załącznik do Programu (plik pdf 193KB)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (plik pdf 122KB)
 5. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wersja edyt. (plik docx 21KB)

Mieszkanie chronione

2023-03-09
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

„Uruchomienie mieszkania chronionego-wspieranego, Rawicz, ul Wazów 2/3”

DOFINANSOWANIE: 152.000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 190.000,00 zł

Gmina Rawicz otrzymała dofinasowanie ze środków z Budżetu Państwa  w ramach  PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”  na uruchomienie mieszkania chronionego – wspieranego,

Z pozyskanej dotacji zostało uruchomione jedno mieszkanie chronione wspierane, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj całość artykułu "Mieszkanie chronione"

Mieszkanie chronione fot. 1Mieszkanie chronione fot. 2Mieszkanie chronione fot. 3Mieszkanie chronione fot. 4Mieszkanie chronione fot. 5Mieszkanie chronione fot. 6Mieszkanie chronione fot. 7

Załączniki:

 1. wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego (plik docx 14KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 3. Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym (plik docx 26KB)
 4. Uzgodnienia dotyczące wsparcia w mieszkaniu chronionym (plik doc 56KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

2023-03-03
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz.

Adresaci Programu

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby  niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym stopniu lub  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik docx 30KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 24KB)
 3. Oświadczenie nr 1 (plik odt 16KB)
 4. Oświadczenie nr 2 (plik odt 6KB)
 5. Prośba o asystenta osobistego (plik odt 16KB)
 6. Klauzula informacyjne (plik docx 21KB)
 7. Klauzula informacyjne RODO (plik docx 22KB)

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2023-03-03
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa (plik docx 31KB)
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (plik docx 19KB)
 3. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 20KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

Dzienny Dom Pobytu - zmiana miejsca od 1 marca 2023 r.

2023-03-03
Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. Dom Dziennego Pobytu swoje działania kontynuuje w nowej siedzibie budynku Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, przy ul. Ignacego Buszy 5. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób, które chciałyby zostać uczestnikami Domu.
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Rawiczu pod numerem telefonu 65 545 40 37.
Ulotka informacyjna

Zmiana godzin urzędowania

2023-03-01

Informujemy Państwa, że od miesiąca marca ulegają zmianie godziny pracy. Aktualne godziny urzędowania:

 • poniedziałek - wtorek: 7.00-15.00
 • środa: 7.00-17.00
 • czwartek - piątek: 7.00-15.00

Zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu

2023-03-01

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi. Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu (plik docx 102KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023-02-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że  w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane będą porady dla osób pokrzywdzonych. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której specjaliści udzielają bezpłatnych porad i informacji o instytucjach udzielających pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.  

Czytaj całość artykułu "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

2023-01-13

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj całość artykułu "DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH"

dodatek gazowy

Załączniki:

 1. Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT (paliwa gazowe) (plik docx 55KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DODATEK GAZOWY (plik pdf 45KB)

Punkt Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Psychicznego

2023-01-10
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje o działalności Punktu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Psychicznego:
 • Psychiatra - ostatnia środa miesiąca godz. 13:30
 • Psycholog ds. uzależnień - poniedziałek 14:30-17:00 oraz czwartek 12:00-16:00
 • Psycholog - wtorek 16:00-19:00
 • Prawnik pierwszy wtorek miesiąca 16:00-18:00 oraz pierwszy czwartek miesiąca 16:00-18:00.
 • Psychiatra dziecięcy ostatni piątek miesiąca 15:00-21:00
Na konsultacje do specjalistów obowiązują zapisy pod numerem telefonu 535 519 905.
Porady udzielane są bezpłatnie mieszkańcom gminy Rawicz.
Plakat

Kreatywne ferie

2023-01-09
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na "Kreatywne Ferie".
 

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 10:00-12:00 w "Kuźni Wiedzy", ul. Grota Roweckiego 9:

- 30.01, 31.01, 1.02 oraz 6.02, 7.02, 8.02 zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat

- 2.02, 3.02 oraz 9.02, 10.02 zapraszamy dzieci w wieku 11-13 lat

 
W programie:
- zajęcia integarcyjne,
- zajęcia artystyczne,
- spotkania z Policją,
- warsztaty samorozwojowe.
 
Zapisy pod nr tel. 506 684 267.
Plakat

UWAGA KOMUNIKAT!

2022-12-07

Centrum Usług Społecznych informuje, iż od dnia 12.12.2022 r. działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzona będzie w następujący sposób:

 1. Psycholog ds. uzależnienie: poniedziałek 14.30 – 17.00, czwartek 12:00-16:00 – usługa społeczna świadczona będzie zdalnie do odwołania;
 2. Psycholog : wtorek 15.15-19:00 – usługa społeczna świadczona będzie w siedzibie Centrum Usług Społecznych , ul. Generała Grota Roweckiego 4a, pokój 102;
 3. Prawnik: wtorek 16:00-17:30, czwartek 16:17:30 – usługa społeczna świadczona będzie zdalnie do odwołania.
Plakat

Nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych

2022-12-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  informuje, że 1 grudnia 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Istotnym zmianom uległ sposób obliczania dochodu z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Załączniki:

 1. Oświadczenie (plik doc 25KB)

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-11-30

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Czytaj całość artykułu "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik pdf 345KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 64KB)

BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DOMOWA – w domu u pacjenta

2022-11-22

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii w ramach umów z NFZ , zaprasza na BEZPŁATNĄ FIZJOTERAPIĘ DOMOWĄ – w domu u pacjenta, którą realizujemy, dla pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa).

Kto się kwalifikuje na fizjoterapię domową:
- pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach)
do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
- z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina - nie dotyczy dzieci
do 18 roku życia),
- z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
- z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem
wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi,(stwardnienie rozsiane
SM, polineuropatie, neuropatie), kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe),
przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
- z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu
(do 6 miesięcy po operacji),
- z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz
- osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym, inne.


Pacjenci bezpłatnie otrzymają:
- Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu rehabilitacji),
- do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo!
- 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne, nauka chodu, zabiegi
fizykalne takie jak: Laseroterapia, Elektropterapia, oraz porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego.


Skierowanie od lekarza jest WYMAGANE.


Zgłoszenia → Zapisy → 512 046 048 lub 573 973 963


Jeśli masz kogoś wśród najbliższych, kto potrzebuje fizjoterapii – przekaż mu tą informację:
www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl

Domówka 2022 - plakat

Załączniki:

 1. Domówka 2022 - informacje (plik pdf 864KB)

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-21

Dzisiejszy Dzień Pracownika Socjalnego,  jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej.

Składam wyrazy uznania i wdzięczności za Waszą skuteczną i pełną poświęcenia pracę.

Dziękuję przede wszystkim za to, że na co dzień zmieniacie życie wielu ludzi pomagając im odzyskać nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Za Waszą wrażliwość, wiedzę, doświadczenie i umiejętność budowania zaufania społecznego.

Dziękuję za odważne wprowadzanie nowych rozwiązań i podnoszenie jakości udzielanego wsparcia, za rozwijanie i wprowadzanie nowych programów społecznych oraz rozwijanie współpracy z instytucjami i specjalistami,  mających na celu doskonalenie rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia  mieszkańców naszej Gminy.

Jesteście wysoko wykwalifikowaną kadrą, dobrze przygotowaną do wykonywania niezwykle trudnej i wymagającej pracy. Dobrze radzicie sobie z nowymi wyzwaniami  oraz dodatkowymi obowiązkami. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wysiłek w realizacji zadań.

Życzę nieustającego optymizmu, siły i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. 

 

                                                                                  Władysława Czajkowska

                                                                                              Dyrektor

                                                                       Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Plakat

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

2022-11-08

W związku z oczekiwaniem na dotację na wypłatę dodatku węglowego informujemy, że  wypłata należnych świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego.  

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ – AKCJA ZIMA 2022/23

2022-11-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym i spadkiem temperatur, zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Rawicz o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

 

Czytaj całość artykułu "APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ – AKCJA ZIMA 2022/23"

Zima

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

2022-11-04
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

W dniu 23 października 2022 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. Gmina Rawicz planuje po raz kolejny aplikować o środki z funduszu solidarnościowego w związku z rozpoczętym naborem. Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2022-11-04
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),   
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023"

Gminny Dzień Seniora

2022-10-28
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z gminy Rawicz na Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się
9 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
 
Specjalnie dla Was wystąpi Teatr "MÓJ TEATR" z Poznania w Spektaklu "Nago w Kisielu".
 
***
Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I sądzę, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle”, bo piekło jest iluzoryczne, a brak znajomości konkretny. Bohaterki komedii „Nago w kisielu” nie mają znajomości, wiodą nudne życie bez perspektyw, aż tu nagle pojawia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Pojawia się ON. Jeśli są Państwo ciekawi, do czego są w stanie posunąć się dwie zdesperowane kobiety, by nie przepuścić TAKIEJ szansy, to zapraszamy na spektakl.
Plakat
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO