Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka ❯ Programy Profilaktyczne
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka ❯ Programy Profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA SENIORÓW

2023-06-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

Usługi w ramach Programu będą realizowane w formie grupowych i indywidualnych konsultacji z lekarzami stażystami.

Usługi świadczone będą również mobilnie na terenach wiejskich.

Głównym celem Programu jest wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych seniorów z gminy Rawicz.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych tel. 65 546 10 02

Plakat

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KOBIET, W TYM KOBIET W CIĄŻY

2023-06-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do kobiet, w tym kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

Usługi w ramach Programu będą realizowane w formie grupowych i indywidualnych konsultacji z lekarzami stażystami.

Usługi świadczone będą również mobilnie na terenach wiejskich.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości kobiet, w tym kobiet w ciąży, na temat zdrowego stylu życia i zjawiska uzależnień.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych tel. 65 546 10 02

Plakat

Kreatywne ferie

2023-01-09
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na "Kreatywne Ferie".
 

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 10:00-12:00 w "Kuźni Wiedzy", ul. Grota Roweckiego 9:

- 30.01, 31.01, 1.02 oraz 6.02, 7.02, 8.02 zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat

- 2.02, 3.02 oraz 9.02, 10.02 zapraszamy dzieci w wieku 11-13 lat

 
W programie:
- zajęcia integarcyjne,
- zajęcia artystyczne,
- spotkania z Policją,
- warsztaty samorozwojowe.
 
Zapisy pod nr tel. 506 684 267.
Plakat

Diagnoza problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz

2022-09-20

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje „Diagnozę problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz”

W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety: https://rawiczmieszkancy.webankieta.pl/

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA SENIORÓW

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne z terapeutą/psychologiem

- konsultacje indywidualne

- warsztaty kreatywne

- kampanię edukacyjną.

 

Głównym celem Programu jest wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych seniorów z gminy Rawicz.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905
Plakat Program Profilaktyczny Dla Seniorów

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KOBIET W CIĄŻY

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie gminy Rawicz

Głównym celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży oraz uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania jasno określonych zaleceń dla rozwoju nienarodzonego dziecka.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne

- konsultacje indywidualne

- kampanię edukacyjną.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

 

Plakat

Kolonia w Srebrnej Górze

2022-07-05

Szanowni Rodzice!!!

W dokumencie informacja dla rodziców znajdują się najważniejsze informacje dotyczące terminów dostarczania kart i płatności.
Prosimy o wypełnienie dokumentów:

 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka,
 • karta kwalifikacyjna zgodnie z datą turnusu, na który zostało zakwalifikowane dziecko,
 • wielodzietność – wypełniają rodzice/opiekunowie dzieci wychowujących troje i więcej dzieci.

Załączniki:

 1. informacja dla rodziców (plik odt 20KB)
 2. karta kwalifikacyjna 8 - 12.08 (plik odt 20KB)
 3. karta kwalifikacyjna 25 - 29.07 (plik odt 20KB)
 4. oświadczenie o zatrudnieniu (plik odt 17KB)
 5. wielodzietność (plik odt 12KB)
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik odt 16KB)
 7. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (plik odt 16KB)

Szanowni Rodzice!

2022-06-15

W dokumencie informacja dla rodziców znajdują się najważniejsze informacje dotyczące terminów dostarczania kart i płatności.
Prosimy o wypełnienie dokumentów:

 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka,
 • karta kwalifikacyjna zgodnie z datą turnusu, na który zostało zakwalifikowane dziecko,
 • wielodzietność – wypełniają rodzice/opiekunowie dzieci wychowujących troje i więcej dzieci.

Załączniki:

 1. Informacja dla rodziców (plik odt 18KB)
 2. Karta kwalifikacyjna 4-8.07 (plik odt 20KB)
 3. Karta kwalifikacyjna 8 - 12.08 (plik odt 20KB)
 4. karta kwalifikacyjna 11 - 15.07 (plik odt 20KB)
 5. karta kwalifikacyjna 22 - 26.08 (plik odt 20KB)
 6. oświadczenie o zatrudnieniu (plik odt 17KB)
 7. Wielodzietność (plik odt 12KB)
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik odt 16KB)
 9. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (plik odt 16KB)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SENIORÓW

2022-05-26

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów zrzeszonych w  Klubach Seniora: Szymanowie i Kątach. Głównym celem Programu jest prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych  związanych z szeroko rozumianą wiedzą psychologiczną poprzez wzmocnienie prozdrowotnych postaw oraz  kształtowanie wiedzy i umiejętności związanych z postepowaniem ratowniczym na poziomie „pierwszej pomocy” dla  seniorów.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SENIORÓW

Załączniki:

 1. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SENIORÓW (plik pdf 7564KB)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych przystępuje do realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny". Program kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Rawicz. Uczestnikami będą rodziny, w których okresowo bądź ciągle występują trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko-rodzina, co może stwarzać ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych m.in. używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Czytaj całość artykułu "PROGRAM PROFILAKTYCZNY "

Program profilaktyczny - plakat

Załączniki:

 1. Program profilaktyczny - plakat (plik pdf 500KB)

PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

2022-01-21

Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla osób współuzależnionych tj wychowanych bądź funkcjonujących w rodzinach gdzie obecny był/jest alkoholizm, narkomania lub uzależnienie behawioralne (np. od hazardu, internetu).

Adresaci Programu

Odbiorcami Programu  są m. in. osoby z rodzin gdzie zastosowano Procedurę Niebieskiej Karty, objęte działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego lub/i GKRPA, pacjenci miejscowych Poradni Leczenia Uzależnień (w ramach programów dla dorosłych członków rodzin) oraz inne osoby indywidualne zakwalifikowane wstępnie przez specjalistów ds. uzależnień Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Cel Programu

Celem ogólnym Programu pomocowego jest dostarczenie osobie współuzależnionej wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych  obcowaniem   z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków bądź uzależnionej behawioralnie (np. od hazardu, internetu). Istotnym elementem Programu jest także ukształtowanie motywacji do trwałej zmiany wzorca zachowań osobistych. Ponadto celem w/w oddziaływań jest wzmocnienie prozdrowotnych postaw oraz wskazanie alternatywnych sposobów funkcjonowania - co w efekcie ma doprowadzić  do uzyskania stanu trwałej poprawy jakości życia.

Założenia teoretyczne  Programu

Założenia programowe psychoterapii współuzależnienia dla grupy terapeutycznej działającej przy CUS w Rawiczu oparte są w danym przypadku na podejściu strategiczno-strukturalnym oraz modelu pomocy i leczenia preferowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego istotą jest systematyczny i zaplanowany program oddziaływań psychoterapeutycznych specyficznych dla szeroko rozumianego syndromu współuzależnienia.

Kontakt:

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 546 39 53
poniedziałek w godz. od 14:30 do 17:00
czwartek w godz. od 12:00 do 16:00
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu – liczba miejsc ograniczona.

Ulotka programu

PROGRAM DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

2022-01-21

Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla osób DDA tj. wychowanych bądź funkcjonujących w rodzinach gdzie obecny był/jest alkoholizm.

Adresaci Programu

Odbiorcami Programu są  m. in. osoby z rodzin gdzie zastosowano Procedurę Niebieskiej Karty, objęte działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego lub/i GKRPA, pacjenci miejscowych Poradni Leczenia Uzależnień (w ramach programów dla dorosłych członków rodzin) oraz inne osoby indywidualne zakwalifikowane wstępnie przez specjalistów ds. uzależnień Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub zgłaszające się samodzielnie.

Cele Programu

Celem Programu pomocowego jest dostarczenie osobie z diagnozą DDA wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych obcowaniem z rodzicem uzależnionym od alkoholu. Głównym przesłaniem oferty jest zatem ukształtowanie  trwałej, konstruktywnej zmiany wzorca zachowań osobistych. Ponadto celem w/w oddziaływań jest wzmocnienie prozdrowotnych postaw oraz wskazanie alternatywnych sposobów funkcjonowania - co w efekcie ma doprowadzić do uzyskania stanu trwałej poprawy jakości życia. Odbywa się to poprzez rozstanie z traumami dzieciństwa, zmianę obrazu własnej osoby oraz uporządkowanie obecnego życia.

Założenia teoretyczne 

Założenia programowe psychoterapii grupy terapeutycznej DDA działającej przy CUS w Rawiczu oparte są w danym przypadku na podejściu strategiczno-strukturalnym oraz modelu pomocy i leczenia preferowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego istotą jest systematyczny i zaplanowany program oddziaływań psychoterapeutycznych specyficznych dla szeroko rozumianego syndromu DDA. Wynika z tego postulat stosowania specyficznych oddziaływań psychoterapeutycznych oraz korzystania z długoterminowego, systematycznego i zaplanowanego programu terapii.

Kontakt:

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 546 39 53
poniedziałek w godz. od 14:30 do 17:00
czwartek w godz. od 12:00 do 16:00
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu – liczba miejsc ograniczona.

Oferta dla osób DDA

Wypoczynek letni

2021-06-16
Szanowni Rodzice!!! W dokumencie informacja dla rodziców znajdują się najważniejsze informacje dotyczące terminów dostarczania kart i płatności. Prosimy o ich przestrzeganie! Prosimy o wypełnienie dokumentów: oświadczenie o zatrudnieniu, ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, karta kwalifikacyjna zgodnie z datą turnusu, na który zostało zakwalifikowane dziecko, oświadczenie covid 1 dzień – prosimy, aby dziecko miało wypełniony dokument pierwszego dnia, oświadczenie covid 2 – 5 dzień – dziecko każdego dnia przynosi wypełnione oświadczenie, wielodzietność – wypełniają rodzice/opiekunowie dzieci wychowujących troje i więcej dzieci.

Załączniki:

 1. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (plik odt 16KB)
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik odt 16KB)
 3. informacja dla rodziców (plik odt 20KB)
 4. karta kwalifikacyjna 12-16.07 (plik odt 20KB)
 5. karta kwalifikacyjna 19-23.07 (plik odt 20KB)
 6. karta kwalifikacyjna 2-6.08 (plik odt 20KB)
 7. karta kwalifikacyjna 9-13.08 (plik odt 20KB)
 8. karta kwalifikacyjna 23-27.08 (plik odt 20KB)
 9. oświadczenie covid 1 dzień (plik odt 13KB)
 10. oświadczenie covid 2 - 5 dzień (plik odt 17KB)
 11. oświadczenie o zatrudnieniu (plik odt 17KB)
 12. ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami (plik odt 16KB)
 13. wielodzietność (plik odt 12KB)

Konkurs "Rodzinne wakacje bez używek"

2021-02-01

W 2020 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zorganizował konkurs profilaktyczny "Rodzinne wakacje bez używek". Konkurs miał na celu zaangażowanie rodzin mieszkających na terenie gminy Rawicz do spędzania aktywnych wakacji bez używek. Zadaniem konkursowym było przesłanie rodzinnego zdjęcia z wakacji. Zachęcamy do obejrzenia zwycięskich fotografii.

Konkurs Konkurs Konkurs

Kampania profilaktyczna

2021-02-01

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w 2020 r. zorganizował kampanię profilaktyczną "Dowód poproszę!!!", której głównym celem było zaangażowanie właścicieli i sprzedawców sklepów do odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych tylko osobom pełnoletnim.

Kampania profilaktyczna
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO