Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Usługi Społeczne
← Powrót do strony głównej

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Usługi Społeczne

Akademia Życia

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z bezpłatnej usługi społecznej Akademia Życia. Usługi społeczne są finansowane w ramach projektu “Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych.

Odbiorca usługi – mieszkaniec gminy Rawicz, w wieku 60lat+, zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w gminie Rawicz.

Zakres usługi:

 • warsztaty tematyczne ( w tym: warsztaty integracyjno-poznawcze, warsztaty języka obcego, warsztaty twórcze, warsztaty zdrowego stylu życia),
 • wydarzenia integracyjno-kulturalne
 • Wykonawca Usługi: Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej

Miejsce realizacji usługi:

 • świetlica wiejska w Sierakowie
 • świetlica wiejska w Zawadach (Zawady 22, 63-900 Rawicz)

Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych
tj. 01.07.2021r. do 30.09.2023r.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Wojciech Bawolski
Agnieszka Dałkowska
tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Akademia Życia 1Akademia Życia 2

Załączniki:

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych (plik pdf 364KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 359KB)
 3. RODO (plik pdf 388KB)

Punkt Edukacji Obywatelskiej

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z bezpłatnej usługi społecznej Punkt Edukacji Obywatelskiej. Usługi społeczne są finansowane w ramach projektu “Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych.

Odbiorca usługi – mieszkaniec gminy Rawicz, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych w wieku 60+ oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w gminie Rawicz.

Zakres usługi:

 • warsztaty edukacyjne w ramach PEO ( m.in. EKO warsztaty, warsztaty międzykulturowe, warsztaty z przedsiębiorczości społecznej i inne)

Wykonawca: Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w Rawiczu
Miejsce świadczenia usługi: usługa mobilna
Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych
tj. 01.07.2021r. do 30.09.2023r.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Wojciech Bawolski
Agnieszka Dałkowska
tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Punkt Edukacji Obywatelskiej 1Punkt Edukacji Obywatelskiej 2

Załączniki:

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych (plik pdf 364KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 359KB)
 3. RODO (plik pdf 388KB)

Szkolenie dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Miejscu Zamieszkania Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z bezpłatnej usługi społecznej "Szkolenie dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Miejscu Zamieszkania Osoby Niepełnosprawnej". Usługi społeczne są finansowane w ramach projektu “Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych.

Szkolenie dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Miejscu Zamieszkania Osoby Niepełnosprawnej
Odbiorca usługi – mieszkaniec gminy Rawicz – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych - zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w gminie Rawicz.

Zakres usługi:

 • zajęcia z codziennej opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną ( m.in. stosowanie technik przenoszenia i zmiany pozycji ciała, prawidłowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, profilaktyka zapobiegająca powstawaniu odleżyn ),
 • dieta i karmienie ( m.in. stosowanie diety, karmienie z uwzględnieniem techniki i dróg podaży posiłków),
 • podstawy psychologii opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną,
 • sposoby efektywnej komunikacji z pacjentem
 • pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia ( m.in. resuscytacja krążeniowo oddechowa).

Wykonawca: Beata Wojciechowska NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa „NURSAMED”
Miejsce świadczenia usługi: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych
tj. 01.07.2021r. do 30.09.2023r.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Wojciech Bawolski
Agnieszka Dałkowska
tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Szkolenie dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Miejscu Zamieszkania Osoby Niepełnosprawnej

Załączniki:

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych (plik pdf 364KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 359KB)
 3. RODO (plik pdf 388KB)

Działania wspierające

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje działania wspierające na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej gminy Rawicz z wykorzystaniem jej potencjału.

Działania wspierające dostępne są do ogółu mieszkańców i świadczone nieodpłatnie tj.:

 • wolontariat,
 • samopomoc,
 • kampanie społeczne i wydarzenia lokalne,
 • spotkania edukacyjne.
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO