Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

INFORMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

2023-09-25

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), zwanej dalej „ustawa” informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, określonych w art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r

Czytaj całość artykułu "INFORMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA"

XXII Gminny Dzień Seniora

2023-09-22
Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Rawicz na obchody XXII Gminnego Dnia Seniora.
 
27 września 2023 r. godz. 17:00 w Domu Kultury w Rawiczu.
 

W programie m.in.:

- występ uczestników Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu

- koncert “MOTYLEM JESTEM” - najpiękniejsze piosenki Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin

- poczęstunek.

Plakat

Mieszkania wspomagane - dzień otwarty

2023-09-15

Zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków na mieszkania wspomagane na dzień otwarty 22 września 2023 w godzinach od 12:00 do 14:00 ul. Buszy 5 w Rawiczu.

 

Plakat

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych w Gminie Rawicz

2023-09-08

Informujemy o ogłoszeniu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Rawicz na lata 2023-2025. Ogłoszenie znajduje sie na stronie Gminy Rawicz pod linkiem:

https://rawicz.pl/2023/09/ogloszenie-o-konsultacjach-programu-uslug-spolecznych-w-gminie-rawicz-na-lata-2023-2025/

NABÓR WNIOSKÓW – MIESZKANIA WSPOMAGANE

2023-09-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  ogłasza nabór wniosków na wynajem mieszkania wspomaganego dla mieszkańców gminy Rawicz (termin do dnia 30.09.2023r.). Do wynajęcia przeznaczonych jest 9 mieszkań, w tym 5 mieszkań jednopokojowych i 4 mieszkania dwupokojowe. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie naboru wniosków osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego.

Czytaj całość artykułu "NABÓR WNIOSKÓW – MIESZKANIA WSPOMAGANE"

mieszkania wspomagane 1mieszkania wspomagane 2mieszkania wspomagane 3mieszkania wspomagane 4mieszkania wspomagane 5mieszkania wspomagane 6mieszkania wspomagane 7mieszkania wspomagane 8mieszkania wspomagane 9mieszkania wspomagane 10mieszkania wspomagane 11mieszkania wspomagane 12mieszkania wspomagane 13mieszkania wspomagane 14

Załączniki:

 1. Regulamin naboru wniosków osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego (plik docx 23KB)
 2. Wniosek o wynajem mieszkania wspomaganego (plik docx 23KB)
 3. Zaświadczenie lekarskie (plik doc 64KB)
 4. Regulamin użytkowania mieszkania wspomaganego (plik docx 24KB)
 5. Umowa najmu mieszkania wspomaganego (plik docx 31KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 7. Uchwała Nr LVI/603/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz (plik pdf 1465KB)
 8. Uchwała Nr LXII/667/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz (plik pdf 253KB)

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

2023-09-06
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

 

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Czytaj całość artykułu "Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024"

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

2023-09-04

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września  w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Nabór do Placówki Wsparcia Dziennego.

2023-09-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ogłasza rekrutację do Placówki Wsparcia Dziennego dzieci w wieku 7-12 lat. Wniosek można pobrać ze strony CUS lub w Biurze Obsługi Mieszkańca. Rekrutacja trwa do 22 września 2023.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie do Placówki (plik docx 22KB)

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-21

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, rozpoczynający się 1 listopada 2023 r. można składać:

 • od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną
 • od 1 sierpnia 2023 r. drogą tradycyjną

w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na półkolonie i kolonie

2023-07-04

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na Półkolonie profilaktyczne z CUSem oraz Kolonię w Beskidzie Śląskim i Żywieckim prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w dalszej części artykułu.

Czytaj całość artykułu "Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na półkolonie i kolonie"

Szkolenie na temat pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

2023-07-04

W dniach 29.06.2023r. i 30.06.2023r. pracownicy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu uczestniczyli w szkoleniu na temat pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności mogące pomóc  bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki służbowe przez pracowników Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu serdecznie dziękuję dyrekcji i pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za wsparcie szkoleniowe naszej Kadry. Pani Justynie Świątek dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie na wysokim poziomie szkolenia dla pracowników CUS w Rawiczu.

Szkolenie na temat pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi - for. 1Szkolenie na temat pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi - fot. 2Szkolenie na temat pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi - fot. 3

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA SENIORÓW

2023-06-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

Usługi w ramach Programu będą realizowane w formie grupowych i indywidualnych konsultacji z lekarzami stażystami.

Usługi świadczone będą również mobilnie na terenach wiejskich.

Głównym celem Programu jest wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych seniorów z gminy Rawicz.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych tel. 65 546 10 02

Plakat

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KOBIET, W TYM KOBIET W CIĄŻY

2023-06-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do kobiet, w tym kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

Usługi w ramach Programu będą realizowane w formie grupowych i indywidualnych konsultacji z lekarzami stażystami.

Usługi świadczone będą również mobilnie na terenach wiejskich.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości kobiet, w tym kobiet w ciąży, na temat zdrowego stylu życia i zjawiska uzależnień.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych tel. 65 546 10 02

Plakat

Wolne miejsce w programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2023-06-15

Informujemy, że zwolniło się 1 miejsce w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023
Szczegóły: https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1&submenu=&art=2900

Zapisy na Półkolonie i kolonie

2023-06-15

Szanowni Rodzice!!! Zapisy na Półkolonie Profilaktyczne z CUSem oraz kolonie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim trwają do 27 czerwca. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na wypoczynek.

Załączniki:

 1. Dokumenty-półkolonie (plik zip 87KB)
 2. Dokumenty-kolonia (plik zip 262KB)

MIESZKANIA WSPOMAGANE

2023-06-07

Gmina Rawicz  w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”, utworzyła mieszkania wspomagane zlokalizowane w budynku położonym przy ul. Ig. Buszy 5 w Rawiczu, które prowadzi Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Do wynajęcia przeznaczonych jest 9 mieszkań, w tym 5 mieszkań jednopokojowych  ( dla 1 osoby) i 4 mieszkania dwupokojowe ( dla 2 osób).

Czytaj całość artykułu "MIESZKANIA WSPOMAGANE"

MIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANEMIESZKANIA WSPOMAGANE

Punkt Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Psychicznego

2023-05-24
 
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje o działalności Punktu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Psychicznego:
 • Psychiatra - ostatni wtorek miesiąca godz. 14:30
 • Psychiatra dziecięcy - druga środa miesiąca 8:00-12:00 oraz ostatni piątek miesiąca 15:00-21:00
 • Psycholog ds. uzależnień - poniedziałek 14:30-17:00 oraz czwartek 12:00-16:00
 • Psycholog - wtorek 16:00-19:00
 • Prawnik - pierwszy wtorek miesiąca 16:00-18:00 oraz pierwszy czwartek miesiąca 16:00-18:00.
 • Psycholog ds. rodziny dotkniętej problemem alkoholowym, w której występuje przemoc - każda środa od 11:00-14:00
Na konsultacje do specjalistów obowiązują zapisy pod numerem telefonu 535 519 905.
Porady udzielane są bezpłatnie mieszkańcom gminy Rawicz.
Plakat informacyjny

Wolne miejsca w programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

2023-05-09
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Informujemy, że posiadamy  wolne miejsca w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 dla:

 • 6 opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem,
 • 6 opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną,
 • 1 opiekuna sprawującego opiekę nad dwiema osobami niepełnosprawnymi.

Szczegóły:  https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1&submenu=&art=2901

Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024

2023-05-08

Gmina Rawicz przystąpiła do realizacji projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego. Realizatorem z ramienia gminy jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Program jest kontynuacją edycji projektu pilotażowego realizowanego w ubiegłym roku, w ramach którego wsparciem zostało objętych 10 seniorów z gminy Rawicz.

Celami projektu są:

 • utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia seniorów,
 • wypracowanie modelu wsparcia osób i opiekunów osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aktywności obywatelskiej.

Wsparcie dla Gminy:

 • wsparcie w rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  i samopomocy,
 • wsparcie organizacyjne w realizacji projektu świadczone przez ROPS w Poznaniu,
 • wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia z zakresu teleopieki i wsparcia osoby starszej w miejscu zamieszkania.

Wsparcie dla uczestnika:

 • usługa teleopieki opłacona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – ROPS w Poznaniu świadczona przez okres max.20 miesięcy, zapewniająca możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum obsługiwanym przez ratowników medycznych,
 • urządzenie do świadczenia usługi teleopieki (opaska na rękę),
 • sieć pomocowa świadczona przez społeczność lokalną (np. pomoc sąsiedzką, wolontariat senioralny i międzypokoleniowy, pracę socjalną).

Osoby objęte naborem do usługi teleopieki są mieszkańcami gminy Rawicz, mają powyżej 60 r.ż., są osobami samotnymi/ samotnie gospodarującymi i/lub w rodzinie korzystającymi z innych form wsparcia w miejscu zamieszkania.

Koordynatorem projektu jest pani Julianna Maćkowiak - animatorka lokalna Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Plakat
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO