Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA

2020-11-03

Czynne:
w poniedziałki od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
w środy wydłużony czas pracy dla klientów świadczeń rodzinnych i wychowawczych
do godz. 18:00
Kasa - nieczynna.

W trakcie wizyty klienci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku.
 

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA "

Spotkanie dla seniorów - zasady poruszania się w ciągu pieszo-rowerowym.

2022-10-11
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie z przedstawicielami Komedy Powiatowej Policji w Rawiczu na temat zasad poruszania się w ciągu pieszo rowerowym.
 
Spotkanie odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie CUS na ul. Grota Roweckiego 4a (zapraszamy na parter).
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy pod nr telefonu 500 774 841 lub e-mailowe: nwach@cusrawicz.pl
Plakat

Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-22

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest poniżej. W Gminie Rawicz wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,  bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00.  

Czytaj całość artykułu "Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (wzór wniosku z 2022-10-28) (plik pdf 977KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (plik pdf 110KB)

Diagnoza problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz

2022-09-20

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje „Diagnozę problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz”

W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety: https://rawiczmieszkancy.webankieta.pl/

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

2022-09-15

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.  Gmina Rawicz do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

2022-09-02

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września  w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

DODATEK WĘGLOWY – NAJNOWSZE WYTYCZNE MINISTERSTWA!!!

2022-08-31

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż dnia 30.08.2022r. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawił się "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Prosimy Państwa o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Załączniki:

 1. Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego (plik pdf 257KB)

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2022/2023

2022-08-17

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 listopada 2022 r. można składać od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ustawa o dodatku węglowym podpisana

2022-08-12

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Wniosek o dodatek można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub elektronicznie.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej w 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00. Złożenia wniosku będzie można dokonać także drogą elektroniczną. 

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 340KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 151KB)

Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

2022-07-29

Projekt socjalny „Wakacje z przygodą” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia zamieszkujących Gminę Rawicz.

Realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.

W ramach projektu socjalnego zaplanowano:

 • Warsztaty integracyjno - kreatywne
 • Warsztaty eko- recykling
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i współpracy z grupie
 • Warsztaty kulinarne
 • Zajęcia z aktywności fizycznej
 • Zajęcia z profilaktyczne
Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA SENIORÓW

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne z terapeutą/psychologiem

- konsultacje indywidualne

- warsztaty kreatywne

- kampanię edukacyjną.

 

Głównym celem Programu jest wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych seniorów z gminy Rawicz.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905
Plakat Program Profilaktyczny Dla Seniorów

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KOBIET W CIĄŻY

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie gminy Rawicz

Głównym celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży oraz uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania jasno określonych zaleceń dla rozwoju nienarodzonego dziecka.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne

- konsultacje indywidualne

- kampanię edukacyjną.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

 

Plakat

Godziny urzędowania w lipcu i sierpniu

2022-06-14

Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu, CUS w Rawiczu będzie czynny:

 • w poniedziałki w godz. 8.00-16.00
 • od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 

Fizjoterapia domowa

2022-06-13

Zapraszamy Mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z specjalistycznej usługi opiekuńczej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania. Zapewniamy profesjonalną rehabilitację w warunkach domowych mieszkańcom gminy Rawicz. Wizyta fizjoterapeutyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Czytaj całość artykułu "Fizjoterapia domowa"

Załączniki:

 1. Fizjoterapia domowa (plik pdf 5782KB)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych przystępuje do realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny". Program kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Rawicz. Uczestnikami będą rodziny, w których okresowo bądź ciągle występują trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko-rodzina, co może stwarzać ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych m.in. używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Czytaj całość artykułu "PROGRAM PROFILAKTYCZNY "

Program profilaktyczny - plakat

Załączniki:

 1. Program profilaktyczny - plakat (plik pdf 500KB)

WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW

2022-04-20

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU PRZYSTĄPIŁO DO PROGRAMU  KORPUS WSPARCIA SENIORA NA 2022 ROK. Dzięki Programowi rawiccy seniorzy będą mogli otrzymać nieodpłatne opaski bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwi połączenie się  z gotową do interwencji centralą. Celem jest zapewnienie wsparcia przede wszystkim samotnym seniorom w wieku 65 lat oraz starszym, którzy mają problemy w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia.

Czytaj całość artykułu "WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW"

Załączniki:

 1. Ulotka - WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW (plik docx 475KB)

Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły

2022-04-01

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. Wnioski można składać do 20 kwietnia.

Czytaj całość artykułu "Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły"

Załączniki:

 1. Informacja o Konkursie (plik docx 181KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-03-31
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 05.04.2022r. (wtorek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Weekend dla Ukrainy w Rawiczu

2022-03-25
Weekend dla Ukrainy w Rawiczu

Załączniki:

 1. Weekend dla Ukrainy w Rawiczu (plik pdf 1008KB)

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Допомога 300 злотих для громадян України

2022-03-21
Flaga ukraińska

Jednorazowe świadczenie 300 zł przyznawane jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Czytaj całość artykułu "Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Допомога 300 злотих для громадян України"

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystetna osobistego osoby niepełnosprawnej

2022-03-21

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty pa realizację zadania pn.: Świadczenie usług na stanowsku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588871

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 698KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 47KB)
 3. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (plik pdf 659KB)

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

2022-03-08
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 269 280,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022"

Załączniki:

 1. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (plik docx 23KB)
 2. Karta zgloszeniowa (plik docx 24KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
 4. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
 5. Oświadczenie o możliwości wyboru (plik odt 7KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

2022-02-18

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że w dniach od 21-25 lutego 2022  w tut. Centrum w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane będą porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00 dyżurować będą pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a. W wyznaczonych godzinach można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Czytaj całość artykułu "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-02-15
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 413 202,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 23KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik doc 8KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik doc 7KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH – terapia indywidualna i grupowa.

2022-01-21

Celem Programu jest dostarczenie osobie współuzależnionej wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych  obcowaniem  z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków bądź uzależnionej behawioralnie (np. od hazardu, internetu).

Zapraszamy: udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Więcej informacji w zakładce Profilaktyka > Programy Profilaktyczne.

Załączniki:

 1. Ulotka-PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (plik pdf 339KB)

PROGRAM DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

2022-01-21

Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla osób DDA tj. wychowanych bądź funkcjonujących w rodzinach gdzie obecny był/jest alkoholizm.

Celem Programu jest dostarczenie osobie z diagnozą DDA wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych obcowaniem z rodzicem uzależnionym od alkoholu.

Udział w grupie  to szansa na:

 • rozstanie z traumami dzieciństwa,
 • zmianę obrazu własnej osoby,
 • uporządkowanie obecnego życia.

Zapraszamy: udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji w zakładce Profilaktyka > Programy Profilaktyczne.

Załączniki:

 1. Ulotka-PROGRAM DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) (plik pdf 608KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-01-12
popz14-20

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do października 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Centrum, do pracownika socjalnego z rejonu lub telefonicznie: 65 545 40 37, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w gminie Rawicz są:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10 63-900 Rawicz.

Wydawanie paczek odbywać się będzie w siedzibie Banku Żywności Caritas
przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10
63-900 Rawicz

Wydanie art. spożywczych w formie paczek zaplanowano w kwietniu 2022r. - infortmacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie telefonicznie.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Grafika

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (plik pdf 108KB)
 2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
 3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)
 4. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 59KB)
 5. Upoważnienie do paczek (plik pdf 84KB)

DODATEK OSŁONOWY

2022-01-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie Dodatku Osłonowego.
Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch ratach. Wnioski można składać do końca października 2022r. – więcej informacji w zakładce:
Rodzina i Dziecko > Świadczenia finansowe > Dodatek osłonowy

 

DNIA 7 STYCZNIA 2022R. CUS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNE

2021-12-29

Informujemy Państwa, że dn. 7 stycznia 2022r. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu będzie nieczynne.

Zostań rodziną wspierającą.

2021-11-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poszukuje do współpracy osoby zainteresowane udzielaniem wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo – opiekuńczych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, tylko aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności. Zostając rodziną wspierającą masz możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z rodzinami, które tego potrzebują.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 

ulotka

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2021-11-20
Życzenia

Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących

2021-11-16

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz o osobach  mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

Czytaj całość artykułu "Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących"

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym.

2021-10-11

W związku z koniecznością opracowania Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zwracamy się z prośbą do Państwa - dorosłych mieszkańców Gminy Rawicz o wypełnienie anonimowej ankiety, której opracowanie zbiorcze pozwoli usprawnić działania systemu pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień. https://docs.google.com/forms/d/1je16SrxOdNBpCIkbJf7avvhzyGAnOD6UjxdFyTnabqU/edit

Podarujemy sobie uśmiech

2021-09-29

Podarujemy sobie uśmiech – to kreatywne warsztaty z udziałem seniorów i ich wnuków, w ramach pracy socjalnej prowadzonej metodą środowiskową.

Powyższe działania miały charakter usprawniający funkcjonowanie rodziny, w zakresie nabycia i utrzymania kompetencji społecznych oraz opiekuńczo- wychowawczych osób, rodzin oraz ich otoczenia.

Czas pandemii zmienił dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, był i jest to czas nowych i trudnych wyzwań.

W dniu 27 września 2021r. seniorzy wraz z wnukami w Klubie Seniora w Kątach tworzyli lampiony przy instruktarzu wolontariuszki Pani Wiktorii Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, radości i uśmiechów nie było końca.

W związku z powyższym kolejne odbędą się w późniejszym terminie.

123456

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

2021-08-26

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

2021-08-19

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W związku z powyższym w dniu 23-08-2021r. oraz 30-08-2021r. w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w godzinach 9:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować następujące dane:

Do założenia profilu na PUE:

 • adres mailowy

 • nr telefonu

 • hasło minimum 8 znaków- duże litery , małe litery, cyfry i znak specjalny

Do wysłania wniosku o 300+:

 • PESEL dziecka i swój

 • nazwa i adres szkoły

 • nr rachunku bankowego.


 

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021-08-11

Baza teleadresowa- w załączeniu

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 16KB)

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych usług społecznych.

2021-08-11
power-fewerrp

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dot. usług społecznych z zakresu:

- wspierania rodziny - Lokalny Klub Rodzinny

- wspierania rodziny - Kluby Aktywności Lokalnej

- wspierania rodziny - Akademia Dzieci i Młodzieży

- pobudzania aktywności obywatelskiej - Punkt Edukacji Obywatelskiej

- pobudzania aktywności obywatelskiej - Akademia Życia

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Wymienione wyżej usługi odbywają się w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2023 r. Usługi społeczne oferowane w PUS świadczone będą w ramach projektu nieodpłatnie.

Kwalifikowanie do korzystania z usługi odbywa się w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS przy ul. gen. Grota Roweckiego 9, lub telefonicznie 65 546 10 02 (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00, czwartek, piątek 7:00 - 15:00).

KAL 1KAL 2LKR1LKR 2Szkolenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne realizowane w ramach przyjętego Programu Usług Społecznych w gminie Rawicz.

2021-08-09
power-fewerrp

Usługi społeczne realizowane w gminie Rawicz stały się faktem ! Pod koniec lipca podpisane zostały umowy z wykonawcami usług społecznych zawartych w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz.

Obecnie prowadzona jest kwalifikacja osób zainteresowanych skorzystaniem z usług społecznych z zakresu:

- wspierania rodziny - Lokalny Klub Rodzinny

- wspierania rodziny - Kluby Aktywności Lokalnej

- wspierania rodziny - Akademia Dzieci i Młodzieży

- wsparcia osób starszych i pobudzania aktywności obywatelskiej - Punkt Edukacji Obywatelskiej

- wsparcia osób starszych i pobudzania aktywności obywatelskiej - Akademia Życia

- wspierania osób niepełnosprawnych - Kuźnia Wiedzy

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenie dla seniorów z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

Program usług społecznych realizowany jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2023 r. Usługi społeczne oferowane w PUS świadczone będą w ramach projektu nieodpłatnie.

Mieszkańców gminy, zainteresowanych skorzystaniem z poszczególnych usług społecznych zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, pod numerem telefonu 65 546 10 02 (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00, czwartek - piątek 7:00 - 15:00)

1234

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację usług społecznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w latach 2021-2023

2021-08-05
power-fewerrp

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację usług społecznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w latach 2021-2023
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz (przyjętego na podstawie uchwały NR XXXV/405/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz" z zakresu:

 • wspierania osób niepełnosprawnych w 2021, 2022 i 2023 r.

które określone są w § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2021 r.

Ofertę składa się wyłącznie poprzez Generator eNGO. 

Pełna treść ogłoszenia: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/749871/Zarz%C4%85dzenie-827_2021

Kliknij w celu rejestracji i logowania do generatora eNGO

Informacje o wieloletnim rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Gminie Rawicz

2021-07-26
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wieloletni rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w Gminie Rawicz od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Czytaj całość artykułu "Informacje o wieloletnim rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Gminie Rawicz"

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2021/2022

2021-07-26

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 listopada 2021 r. można składać od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy  do składania wniosków internetowo.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2021/2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2020.

Czytaj całość artykułu "Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2021/2022"

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi społeczne

2021-07-23
power-fewerrp

Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w latach 2021, 2022, 2023 roku zadania publiczne będące usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz z zakresu wspierania rodziny i pobudzania aktywności obywatelskiej. Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się w załączniku.

Załączniki:

 1. Lista organizacji wraz z przyznaną kwotą dotacji (plik pdf 231KB)

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

2021-07-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  informuje, że 1 lipca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Istotnym zmianom uległa definicja dochodu oraz jego kryterium. Obowiązują także nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Czytaj więcej - Dodatki mieszkaniowe

KOMUNIKAT KARTA DUŻEJ RODZINY

2021-06-29

Uprzejmie informujemy, że od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Więcej informacji pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-od-9-czerwca-karta-duzej-rodziny-w-aplikacji-mobywatel

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

2021-06-28

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W związku z powyższym w dniu 2 lipca 2021r. w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w godzinach 9:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować następujące dane:

Do założenia profilu na PUE:

 • adres mailowy
 • nr telefonu
 • hasło minimum 8 znaków- duże litery , małe litery, cyfry i znak specjalny

Do wysłania wniosku o 300+:

 • PESEL dziecka i swój
 • nazwa i adres szkoły
 • nr rachunku bankowego.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację usług społecznych w gminie Rawicz

2021-06-16
power-fewerrp

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz (przyjętego na podstawie uchwały NR XXXV/405/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz" z zakresów:

 • wspierania rodziny,
 • wspierania osób z niepełnosprawnych,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej w latach 2021- 2023.

które określone są w § 7 ust. 1 pkt 1 – 4 uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.
Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2021 r.
Ofertę składa się wyłącznie poprzez Generator eNGO.

Link do pełnej treści oferty znajduje się pod adresem:
http://bip.rawicz.pl/artykul/883/9251/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-uslug-spolecznych-w-gminie-rawicz

Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2021-06-09
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 168 300,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość artykułu "Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021

2021-06-09
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 146 880,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość artykułu "Program - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021"

Zaproszenie do udziału w cyklu warsztatów "Zostań młodzieżowym liderem"

2021-05-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza przedstawicieli dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym "Zostań młodzieżowym liderem". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie liderów młodzieżowych do działania w środowisku młodych ludzi, przy jednoczesnym wyposażeniu uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności liderskie i komunikacyjne.

W ramach cyklu odbędą się:

- warsztaty integracyjne,

- warsztaty tematyczne,

Dodatkowo, liderzy, z pomocą organizatora społeczności lokalnej, wspólnie zorganizują kampanie społeczną/happening na wybrany wspólnie temat.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu warsztatów lub zainteresowane otrzymaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, pod numerem 500 774 841 (poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00).

ZaproszenieZaproszenie 2

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 19.05.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba, z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj: 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do tut. Ośrodka, do pracownika socjalnego z rejonu, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Chcesz zachować ciągłość wypłaty „500+”? Złóż wniosek do końca kwietnia

2021-04-26

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br.
Zachęcamy do składania wniosków online.

Jak złożyć wniosek?

Najszybsza i najbezpieczniejsza to droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub wysłanie wniosku pocztą.

Uwaga, ważne terminy!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-04-16
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 21.04.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi. Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Opieka wytchnieniowa

2021-03-26

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Podstawą prawna Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

Celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, który będzie miał przyznaną pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

- telefoniczny: 65-545-40-37

- e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Zawieszenie działalności Klubów Seniora

2021-02-25
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej

2021-02-25
Logo funduszy europejskich, program regionalny

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.01.2021r. działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu została zawieszona od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 18.01.2021r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu Pokonaj bariery.
Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
Tel. 660 585 866), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
- Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
Tel. 607 726 830, a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

2021-02-01

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

Czytaj całość artykułu "Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy"

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID- 19

2021-01-28

Zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Czytaj całość artykułu "DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID- 19"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik pdf 41KB)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów (plik pdf 204KB)
 3. Oświadczenie do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (plik doc 28KB)
 4. Oświadczenie o dochodach za rok 2019 (plik docx 17KB)

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej

2021-01-19
Logo funduszy europejskich, program regionalny

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.01.2021r. działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu została zawieszona od dnia 20.10.2020r. do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 18.01.2021r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu Pokonaj bariery.
Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
Tel. 660 585 866), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
- Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
Tel. 607 726 830, a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Zawieszenie działalności Klubów Seniora

2021-01-19
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

2021-01-18

1 lutego 2021r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną - papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj całość artykułu "Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+"

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
 2. krótki Informator 500+ (plik pdf 179KB)
 3. Rodzina 500+. informacje (plik docx 20KB)
 4. ulotka 500+ (plik pdf 155KB)

HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r. (plik doc 73KB)

HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30
Logo funduszy europejskich, program regionalny

HARMONOGRAM DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r. (plik odt 77KB)

HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄ STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram do pobrania w załączeniu

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄ STYCZEŃ 2021r. (plik doc 73KB)

Klub Seniora w Kątach i w Szymanowie.

2020-12-01
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 20.10.2020r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH.

2020-11-27

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy o osobach bezdomnych, mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Czytaj całość artykułu "APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH."

Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20
logo

Program "Czyste Powietrze"

2020-11-12

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Załączniki:

 1. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (plik pdf 352KB)

Ankieta

2020-11-05

Szanowni Państwo,

Gmina Rawicz rozpoczęła realizację projektu "Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz, w ramach którego pierwszym z podejmowanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie realizacji usług społecznych na terenie Gminy. Zebrane informacje pozwolą w większym stopniu dostosować działania społeczne Gminy Rawicz do Państwa potrzeb.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 20 listopada 2020r.

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje są poufne, zostaną zaprezentowane tylko w wersji zbiorczej i wykorzystane przez Gminę Rawicz wyłącznie na potrzeby projektu.

Link do ankiety kliknij tutaj (formularz google)

Wsparcie dla seniorów

2020-11-03

Szanowni Seniorzy Gminy Rawicz,
Macie więcej niż 70 lat i potrzebujecie wsparcia?

W ramach Programu Wspieraj Seniora udzielana jest bezpłatna pomoc w dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Seniorze, aby uzyskać niezbędną pomoc w ramach Programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

22 505 11 11

- Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże informacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.
- Pracownik socjalny MGOPS w Rawiczu skontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustali usługę wsparcia.

Koszty dokonanych zakupów pokrywane są przez seniora.

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2020-10-21

Prezentujemy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawicz na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Strategia będzie uchwalana przez Radnych 28 października 2020 r. Będzie również przedstawiona na Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w dniu 26 października. W terminie do 25 października wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i opinie do treści projektu na adres e-mail: zcdyrektor@opsrawicz.pl.

Załączniki:

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2025 (plik pdf 2120KB)

Punkt konsultacyjny

2020-10-07
Od dnia 5 października specjaliści w Punkcie konsultacyjnym nie będą udzielać porad. Prowadzony będzie dyżur telefoniczny psychologa. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie. Punkt konsultacyjny

Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

2020-10-07
Dnia 30 września w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu wręczono nagrody w konkursie "Rodzinne wakacje bez używek". Cieszymy się, że na terenie naszej gminy mieszkają rodziny, które promują zdrowy tryb życia. Gratulujemy Pani Marice Andrzejczak, Pani Annie Mikołajek oraz Pani Ewie Rompie. Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

Ankieta

2020-10-01
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz. W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2021-2025 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Zebrane informacje posłużą do kreślenia podstawowych problemów społecznych, a Państwa opinia pomoże w wyznaczaniu kierunków działań dla samorządu Gminy Rawicz w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik pdf 81KB)

Wznowił pracę Punkt konsultacyjny

2020-09-24
Wznowił pracę Punkt konsultacyjny. Porad udziela w nim psycholog ds. uzależnień, psycholog oraz prawnik. Szczegóły na plakacie.Wznowił pracę Punkt konsultacyjnyWznowił pracę Punkt konsultacyjny

Zakończenie konkursu fotograficznego

2020-09-02
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje o zakończeniu konkursu fotograficznego "Rodzinne wakacje bez używek". Jury powołane zgodnie z Regulaminem konkursu dokonało oceny przesłanych zgłoszeń. Przyznano następujące miejsca:

I miejsce Pani Marika Andrzejczak
II miejsce Pani Anna Mikołajek
III miejsce Pani Ewa Rompa.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

2020-09-02
Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu zaprasza Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Gminy Rawicz, do udziału w bezpłatnych spotkaniach. Aktualnie prowadzony jest nabór do poszczególnych grup zajęciowych:

- Lulanki, śpiewanki, przytulanki
- Bawialnia dla najmłodszych dzieci
- Bawialnia dla młodszych dzieci
- Klub Przedszkolaka

Zajęcia odbywają się w małych grupach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Rodziny zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o kontakt poprzez wiadomość email: lkr.rawicz@imd.org.pl, lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal Facebook na profilu Lokalnego Klubu Rodzinnego. Lokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2020-09-01
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Półkolonie artystyczne

2020-08-28
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 10 do 14 sierpnia zorganizował Półkolonie artystyczne, a w terminie od 17 do 21 sierpnia Półkolonie językowe. W obu turnusach udział wzięło 46 dzieci. Każdego dnia w zależności od tematyki półkolonii prowadzone były zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy, zajęcia artystyczne, teatralne, spotkania z przedstawicielami policji. Uczestnicy brali także udział w zajęciach sportowych. Piękna pogoda i aktywne zajęcia spowodowały, że dzieci były cały czas w wyśmienitych humorach.Półkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystyczne

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2020-08-07
Baza teleadresowa- w załączeniu

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (plik docx 17KB)

Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

2020-08-05
Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przystąpił
do kolejnej edycji programu pod nazwą Opieka wytchnieniowa realizowanego
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Czytaj całość artykułu "Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"

Załączniki:

 1. Informacja - nabór (plik pdf 430KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa (plik docx 19KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 104KB)
 4. Karta oceny stanu dziecka, osoby niepełnosprawnej (plik docx 14KB)
 5. Informacja dodatkowa (plik docx 22KB)

Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

2020-07-24
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 22.07 - 21.08.2020 organizuje konkurs fotograficzny "Rodzinne wakacje bez używek". Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz abstynenckich, a także zwiększenie liczby dorosłych, którzy deklarują takie postawy i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z picia alkoholu w obecności dzieci.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 65 546 64 95, 506 684 267. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach: www.opsrawicz.pl, www.dzialprofilaktykirawicz.naszaplacowka.pl. Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu (plik pdf 117KB)

Wsparcie dla ofiar przemocy

2020-07-22
Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla ofiar przemocy:
adres email: przemoc@opsrawicz.pl
dyżur pod nr tel. 535 519 905 w poniedziałki w godz. od 15:00 do 17:00

Odwołane półkolonie

2020-07-08
Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz fakt, że na terenie powiatu rawickiego zwiększa się liczba zachorowań na koronawirus SARS-Cov-2, zostają odwołane półkolonie organizowane w terminach 20 - 24.07.2020r. i 27 - 31.07.2020r. Wszelkich informacji dotyczących półkolonii udzielamy pod numerem telefonu 506 684 267. Jednocześnie informujemy, że sierpniowe terminy półkolonii zostają zachowane. Wszelkie zmiany terminów podamy Państwu do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
Z poważaniem
Władysława Czajkowska
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

Ważne: Wnioski o świadczenia 500+ dopiero w 2021 roku

2020-07-06
Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ponieważ świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będą przyjmowane dopiero w 2021r.. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko te osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Informujemy, że MGOPS przyjmuje wnioski o przyznanie:

- Świadczenia ,,Dobry Start 300+
- Świadczeń rodzinnych

- od dnia 01 lipca — wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
- od dnia 01 sierpnia — wniosek w formie papierowej.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od dnia 01 sierpnia w formie papierowej.

Dobry Start

2020-07-01
1 lipca rusza nabór wniosków do programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl


Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie

Nominacje

2020-06-25
MGOPS W Rawiczu nominuje: Sołectwo Sierakowo, Radę Osiedla Sarnowa, dBP Products sp. z o.o. Rawicz
Zobacz film na youtube

Dzień Ojca

2020-06-23
Życzenia z okazji Dnia Ojca w załączeniu

Załączniki:

 1. Życzenia (plik pdf 432KB)

Ankieta

2020-06-19
W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach programu. Wypełnione ankiety składać można w terminie do 31.07.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

Załączniki:

 1. Ankieta (plik doc 60KB)

Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz

2020-06-04
Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaną koncepcją Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz na lata 2021 - 2025 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do opracowania dalszej koncepcji działań w ramach prowadzonej polityki senioralnej.

Załączniki:

 1. Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz (plik doc 106KB)

DZIEŃ DZIECKA

2020-06-01
logo

Podziękowania

2020-05-28
logo

Uwaga na oszustwa.

2020-05-21
Drodzy Seniorzy,
w czasie pandemii nasiliły się oszustwa, których ofiarami są osoby starsze i samotne . Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu, zwracamy się z ogromną prośbą o ostrożność!
Pamiętajmy, że w kontaktach z innymi, nawet podczas rozmowy telefonicznej, musimy być bardzo uważni i ostrożni.
Zapamiętajmy, iż żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości, nie może od nas żądać przekazania wartościowych rzeczy. Policja nie przyjmuje w depozyt ochronny żadnych pieniędzy i biżuterii (ŹRÓDŁO KPP RAWICZ).
Dodatkowo, jeśli ktoś podaje się za osobę z naszej rodziny lub jej przyjaciela, tzw,: metoda na wnuczka, zweryfikujmy czy rzeczywiście bliska nam osoba potrzebuje pomocy - zadzwońmy do innych członków rodziny, aby to sprawdzić.
Ostrożności nigdy za wiele.
Nie podawajmy przez telefon swoich danych czy numeru konta.
Pamiętajmy o numerach alarmowych - 997 oraz 112 ( z telefonu komórkowego).
Bardzo prosimy o zapoznanie się załączonymi grafikami.
Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie tej informacji, aby dotarła do jak największej liczby osób.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.

Wsparcie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

2020-05-11
Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

- Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
- Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
- Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc.
Wsparcie dla SeniorówWsparcie dla osób doświadczających przemocyWsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

Załączniki:

 1. Informacja o wielkopolskiej infolinii wsparcia (plik pdf 1049KB)

Zmiana godzin dyżurów psychologa

2020-05-07
Informujemy o nowych godzinach dyżurów telefonicznych psychologa:
- poniedziałek godz. 14.30 do 17.00
- wtorek godz. 16.00 do 19.00
- czwartek godz. 12.00 do 16.00

Dyżur psychologa pełniony jest pod nr tel. 535-519-905.

Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Zmiana godzin dyżurów psychologa

KOMUNIKAT - wsparcie w okresie pandemii

2020-04-29
W załączeniu ulotka informacyjna na temat wsparcia w okresie pandemii

Załączniki:

 1. ULOTKA - wsparcie w okresie pandemii (plik pdf 60KB)

Załatwianie spraw w MGOPS

2020-04-22
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19, nadal nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku.

Pracownicy pozostają do dyspozycji Państwa:
1. telefonicznie: (65)545-40-37 (tel. ogólny) w godz. 6:00-12:30 oraz 13:30-20:00 (bezpośrednie numery tel. do pracowników działów podane poniżej)

2. Mailowo: ops@rawicz.eu (sprawy ogólne)

3. Załatwianie spraw (elektronicznie) możliwe jest poprzez:
- Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
- Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
- Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

4. Załatwianie spraw (tradycyjnie) możliwe jest poprzez:
- Korespondencję listowną - Poczta Polska
- Osobiste doręczenie korespondencji (dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka wrzucając je do przygotowanej skrzynki korespondencyjnej)

Kliknij w poniższy link (czytaj całość...), aby wyświetlić bezpośrednie numery telefonów.

Czytaj całość artykułu "Załatwianie spraw w MGOPS"

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

2020-04-20
Osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Mogą skorzystać z dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Czytaj całość artykułu "Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa"

Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

2020-04-17
Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie zakupić czy wykonać maseczek ochronnych, mogą otrzymać je w ramach działań Gminy Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że uruchomione zostało wsparcie w tym zakresie - szczególnie w przypadku osób samotnych i starszych, które mogą telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie i otrzymają je do domu.

Czytaj całość artykułu "Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!"

Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

Pomoc dla ofiar przemocy

2020-04-10
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, odczuwasz zagrożenie w związku z zaistniałą sytuacją - zwróć się o pomoc.

Czytaj całość artykułu "Pomoc dla ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. Pomoc dla ofiar przemocy (plik pdf 610KB)

Życzenia wielkanocne

2020-04-09
logo

Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM

2020-03-27
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com Seniorzy w centrum uwagi - ruszamy z platformą ABC Senior. Wybuch epidemii koronawirusa sparaliżował funkcjonowanie całego świata. Osoby starsze znalazły się w grupie jak nigdy dotąd narażonej na śmiertelne skutki choroby wywoływanej tym wirusem. Seniorzy w sposób nagły i masowy potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy.

Czytaj całość artykułu "Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM"

Załączniki:

 1. Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM (plik pdf 222KB)

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ dla osób przebywających w kwarantannie.

2020-03-21
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną - możesz otrzymać wsparcie w postaci paczki żywnościowej. Osoby/rodziny przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019. Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do MGOPS w Rawiczu. Skierowanie zostanie wydane przez MGOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie. Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Strona internetowa w związku z pandemią koronawirusa

2020-03-20
W związku z pandemią koronowirusa, informujemy, że została uruchomiona strona internetowa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

2020-03-19
informacja w załączeniu

Załączniki:

 1. Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie (plik pdf 114KB)

Odwołanie dyżurów

2020-03-17
Informujemy o odwołaniu dyżurów pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (dyżury odbywały się w każdą środę w godz. od 15.00 - 18.00). O przywróceniu dyżurów powiadomimy Państwa na stronie internetowej.

Nabór wolontariuszy

2020-03-16
Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu prowadzi nabór wolontariuszy do pomocy osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym - z gminy Rawicz. Wsparcie będzie dotyczyło wykupu leków lub zrobienia drobnych zakupów.
Kontakt dla wolontariuszy:
- e-mail: wolontariat@rawicz.eu
- tel. 500-774-841
Nabór wolontariuszy

Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

2020-03-16
Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz - przyjmowanie zgłoszeń o osobach wymagających pomocy: tel. 500-774-841 (czynny od godz. 8.00 do 18.00).Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

Apel o zadbanie o osoby starsze, samotne, zależne

2020-03-13
W trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych samotnie zamieszkujących oraz zależnych prosimy te osoby o zgłaszanie się pod nr tel. 65-545-40-37 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zgłoszenia te posłużą do stworzenia wykazu osób mogących wymagać wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wykaz pomoże w sprawnym dotarciu do tych osób w sytuacji ewentualnego kryzysu. Wykaz ma charakter prewencyjny.
Apelujemy do mieszkańców Gminy Rawicz o zaangażowanie się w pomoc sąsiedzką osobom starszym, samotnym i zależnym. Jeśli mamy je w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.

Poradnictwo psychologiczne

2020-03-13
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronowirusem mieszkańcy Gminy Rawicz mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod nr telefonu 535 519 905
Dyżury odbywać się będą w dniach od 16 marca do 31 marca 2020r:
Poniedziałek 14:30 - 17:00
Wtorek 12:00 - 19:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 12:00-16:00

Uwaga koronawirus - zalecenia

2020-03-12
koronawirus - zaleceniaUwaga koronawirus - zalecenia

Uwaga koronawirus

2020-03-09
Informacje na temat koronawirusa - w załączeniu

Załączniki:

 1. Koronawirus-informacja - plakat 1 (plik pdf 209KB)
 2. Koronawirus-informacja - plakat 2 (plik pdf 227KB)

Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji

2020-03-04
Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Odpowiada za 80% odbieranych bodźców z zewnątrz. Czy zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma dla naszego codziennego funkcjonowania? Chcielibyśmy zaprosić Was do dołączenia do unikalnego, ogólnopolskiego programu profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji - Zobacz Lepszą Przyszłość.

Czytaj całość artykułu "Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji "

Załączniki:

 1. Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji (plik pdf 653KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2020-02-11
Gmina Rawicz - realizator Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 , z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Asystent-Informacja (plik pdf 340KB)
 2. Asystent-Karta zgłoszeniowa (plik pdf 274KB)
 3. Program Asystent 2019-2020 (plik pdf 814KB)

APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

2020-01-14
Twój Parasol to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/

21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.

2019-11-22
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska Starszy specjalista pracy socjalnej - Koordynator, Dyrektor MGOPS Władysława Czajkowska, Paweł Szybaj Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.

Załączniki:

 1. List gratulacyjny (plik pdf 185KB)

Dzień Pracownika Socjalnego

2019-11-21
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego , składam pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
Życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów w podejmowanych cennych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
Władysława Czajkowska

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

2019-11-18
MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

- TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
- TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.

APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

2019-11-12
W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

Czytaj całość artykułu "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"

Opieka wytchnieniowa

2019-09-16
W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa - edycja 2019.

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa"

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 385KB)

Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

2019-09-03
W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

Załączniki:

 1. Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu (plik pdf 541KB)

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

2019-08-28
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 217), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego wnioski należy składać do dnia 15 lutego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

2019-08-19
RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie wprowadzani nowych form usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rawicz - dokument w załączeniu.

Załączniki:

 1. RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH (plik doc 260KB)

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-08-05
Baza teleadresowa - w załączeniu

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 18KB)

Ankieta

2019-06-28
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przygotowuje diagnozę potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Rawicz. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik docx 51KB)

LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU

2019-06-28
W załączeniu ulotka.

Załączniki:

 1. Ulotka - LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU (plik pdf 2187KB)

PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

2019-06-11
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
- od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
- od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

Czytaj całość artykułu "PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY"

Komunikat w sprawie składania wniosków elektronicznych

2019-06-11
Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

Przydatne linki:

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 plus' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl

Program Majster dla Seniora

2019-05-30
Dnia 01 czerwca rusza program Majster dla Seniora. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. Majster dla Seniora to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

Czytaj całość artykułu "Program Majster dla Seniora"

Załączniki:

 1. Formularz zgloszeniowy Majster dla Seniora (plik pdf 822KB)
 2. Treść Programu Majster dla Seniora (plik pdf 1520KB)

Mama 4+

2019-03-08
Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. W załączeniu materiały informacyjne na temat tego świadczenia.

Załączniki:

 1. Ulotka - Mama 4+ (plik pdf 648KB)
 2. Informacja - Mama 4+ (plik pdf 904KB)

Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

2019-03-05
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Załączniki:

 1. Szczegółowe informacje dot. Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 281KB)
 2. Plakat (plik pdf 179KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-02-18
W dniach 18-22 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz oraz pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Podziękowania

2019-01-04
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla z Sarnowy za przekazanie już po raz kolejny paczek świątecznych dla dzieci objętych wsparciem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dziękujemy członkom Rady Osiedlowej za całoroczną współpracę.

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik jpg 83KB)

Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

2019-01-03
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pragnie gorąco podziękować Przedszkolu nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za zorganizowanie zbiórki żywności, odzieży i zabawek. Dary te zostaną przekazane dzieciom z najuboższych rodzin. Jednocześnie cieszymy się z kształtowania postaw tak młodych ludzi i otwierania im serc na potrzeby innych.

Załączniki:

 1. Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu (plik jpg 70KB)

Zmiana godzin urzędowania w dn. 31 grudnia

2018-12-27
Dnia 31 grudnia b.r. MGOPS w Rawiczu będzie czynny od godz. 8.00 do 13.00.

Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

2018-11-30
Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i zapowiadane znaczne ochłodzenie, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zbliżający się czas to trudny okres dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur.
Prosimy o obserwowanie potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków.
Warto też dostrzegać potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które niejednokrotnie wstydzą się prosić o pomoc. Często zwykła sąsiedzka pomoc lub zgłoszenie środowiska do tut. Ośrodka może poprawić sytuację socjalno-życiową tych osób. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Liczymy na Państwa empatię i pomoc.
Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności.
Apelujemy także o współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

Razem na rzecz osób bezdomnych!

2018-11-28
W dniu 28.11.2018r. zostanie przeprowadzona wspólna inicjatywa MGOPS w Rawiczu i KPP w Rawiczu na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Czas zbliżającej się zimy to trudny czas dla osób, które nie posiadają lokalu mieszkalnego. Wychodząc naprzeciw osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pracownicy socjalni tut. Ośrodka i funkcjonariusze Policji wspólnie sprawdzą warunki i potrzeby.
Poinformują o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej.
Zwracamy się też do mieszkańców o informowanie o osobach bezdomnych i miejscach ich pobytu, np. klatki schodowe, altanki itp.
W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
- Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
- Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

Razem zadbajmy o to co najważniejsze...O ŻYCIE!!!

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Czytaj całość publikacji w załączeniu...

Załączniki:

 1. Razem na rzecz osób bezdomnych! (plik pdf 67KB)

XVII GMINNY DZIEŃ SENIORA

2018-10-16
Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić Seniorów z gminy Rawicz na uroczystość dnia 25 października 2018r., o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 872KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2018-08-24
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 105), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Bezpłatne badania mammograficzne

2018-08-01
Informujemy o terminie bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie):

Rawicz - 25 września 2018 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Spokojna 1a

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Szczegóły na załączonych materiałach.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 541KB)
 2. Ulotka 1 (plik pdf 265KB)
 3. Ulotka 2 (plik pdf 218KB)

Składanie wniosków

2018-07-02
Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2018
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Przydatne linki:

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 plus' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o świadczenie Dobry Start - już od lipca

2018-06-13
logo
Świadczenie Dobry Start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku: poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. i będą dostępne na stronie www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.

Więcej informacji w załączniku...

Załączniki:

 1. Świadczenie Dobry Start (plik pdf 224KB)

Komunikat

2018-04-24
Informujemy Państwa, że dn. 2 maja (środa), sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500plus) oraz funduszu alimentacyjnego, będzie czynna do godz. 15.00.

Stypendium Stowarzyszenia SPES

2018-03-09
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Wnioski przyjmowane są do dnia 5 kwietnia 2018 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 179KB)
 2. Informacje (plik pdf 248KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2018-02-16
W dniach 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz, pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista ds. przemocy w rodzinie. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 698KB)
 2. Ulotka (plik pdf 670KB)

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

2018-02-15
Niespełna 39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:
- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
- lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:

Rawicz - 27 lutego 2018 przy Domu Kultury, ul. Targowa 1

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 492KB)

Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

2018-02-05
Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r. (plik pdf 147KB)

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

2018-01-10
Ogłoszenie Dyrektora MGOPS Rawicz o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU (plik doc 119KB)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO

2018-01-07
Informacje na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego - w załączeniu

Załączniki:

 1. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO (plik pdf 118KB)

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

2017-12-22
Niespełna 39 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:
ˇ w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
ˇ lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie ( rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:
Rawicz - 18 stycznia 2018 Przy Domu Kultury, ul. Targowa 1
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na
http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

Załączniki:

 1. PLAKAT 1 (plik pdf 644KB)
 2. PLAKAT 2 (plik pdf 239KB)

Życzenia

2017-12-22

21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2017-11-21

Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

2017-11-06
Zima to najtrudniejsza pora roku , w czasie której często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą.
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania.
W przypadku dostrzeżenia ww sytuacji należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (65) 545 40 37

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (65) 546 62 00

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

XVI Gminny Dzień Seniora

2017-11-02
W dniu 26 października 2017r. odbył się XVI Gminny Dzień Seniora . W imprezie uczestniczyło ponad 400 osób. Święto odbyło się pod hasłem " Wszystko się może zdarzyć .... " Na tę okoliczność ułożono tekst piosenki (do pobrania w załączeniu). Przy akompaniamencie autora słów Sebastiana Frąckowiaka utwór kilkakrotnie śpiewała cała sala. Na uroczystość przygotowano nie tylko poczęstunek, ale także bogaty program artystyczny. Wśród występujących nie mogło zabraknąć seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Klubu Jesienny Liść" ze Sarnowy, grupy tanecznej Golden Dance , Szkolnego Klubu Wolantariusza ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz wokalistki ze szkoły podstawowej nr 4 Michaliny Leciejewskiej. Swoje umiejętności prezentowali również członkowie klubu taekwondo "IN NAE" ze swoim trenerem Pawłem Jóską.

Załączniki:

 1. Tekst piosenki (plik pdf 232KB)
 2. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 72KB)
 3. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 82KB)
 4. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 31KB)
 5. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 30KB)
 6. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 29KB)
 7. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 24KB)
 8. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 57KB)
 9. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 34KB)
 10. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 11. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 28KB)
 12. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 13. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 14. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 15. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 16. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 40KB)
 17. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 44KB)
 18. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 17KB)
 19. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 42KB)
 20. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 38KB)
 21. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 37KB)

XVI Gminny Dzień Seniora

2017-10-19
Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość w ramach obchodów XVI Gminnego Dnia Seniora pod nazwą "Wszystko się może zdarzyć...". Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 156KB)

Ruszyła III edycja Konkursu Działania godne uwagi

2017-10-09
Ruszyła III edycja Konkursu Działania godne uwagi mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Podziel się działaniami godnymi uwagi! Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: Działania Godne Uwagi. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskieŹŹ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody! Więcej informacji na temat konkursu w załączeniu...

Załączniki:

 1. III edycja Konkursu Działania godne uwagi (plik pdf 597KB)

Bezpłatne badania mammograficzne

2017-09-26
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 - 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:
- Rawicz - 18 października przy Domy Kultury, ul. Targowa 1
- Miejska Górka - 18 października na parkingu przy Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia
tel. 607 931 133 e: anna.niemirska@luxmed.pl

Załączniki:

 1. Plakat 1 (plik pdf 696KB)
 2. Plakat 2 (plik pdf 239KB)

Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP

2017-09-15
Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP (plik doc 60KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2017-08-29
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2017-07-28
Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez:
- Portal Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
- ePUAP - epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).
Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej M-GOPS www.ops.rawicz.pl.

Wnioski w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Ośrodka. Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek 8:00 - 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Biuro obsługi klienta: I piętro p.208. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl. Wnioski o świadczenia rodzinne są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat. W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 521KB)

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2017-07-28
W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 314KB)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

2017-07-28
W załączeniu Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 69KB)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy

2017-07-26
Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

2017-07-26
Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Fundusz alimentacyjny.

Program Rodzina 500 Plus i Fundusz Alimentacyjny

2017-07-21
Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz fundusz alimentacyjny można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać również w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.


Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma jeszcze nowych formularzy wniosków, które będą obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski będą dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronach internetowych M-GOPS www.ops.rawicz.pl

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka.

Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00

Biuro obsługi klienta: I piętro p.208

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu

Rodzina 500+ oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl.

Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat.

Rekrutacja do projektu SIŁA TO RODZINA

2017-06-16
Trwa rekrutacja do projektu Siła to rodzina, który dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest zwiększenie integracji i poprawienie wzajemnych relacji rodzinnych 15 rodzin z Gminy Rawicz.

Czas realizacji projektu: od 12.06.2017 do 14.07.2017

W ramach projektu m.in.:
- warsztat plastyczny: Siła to rodzina- moja rodzina
- warsztaty sportowy: W zdrowym ciele, zdrowy duch
- warsztat: bezpieczeństwo i profilaktyka
- PIKNIK: SIŁA TO RODZINA

Kontakt: 65 546 70 42, 511 770 935
REKRUTACJA TRWA

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

2017-06-01
Szanowni Państwo, ankietę kierujemy do klientów pomocy społecznej. Zebrane dane pozwolą poprawić jakość obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Proszę o anonimowe wypełnienie ankiety i złożenie w terminie do 31.08.2017 roku w:

-skrzynce znajdującej się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
-skrzynce Urzędowej zlokalizowanej na Rynku (przed sklepem Rossmann)
-skrzynce w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21).

Ankieta dostępna jest w siedzibie Ośrodka, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, a także na stronach internetowych www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl.

Załączniki:

 1. Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu (plik pdf 557KB)

Gmina Rawicz otrzymała tytuł Gmina wspierająca rodzinę

2017-04-13
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r. brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Gmina Wspierająca Rodzinę zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez Gminę.
Zadania konkursowe jakie wykonała Gmina Rawicz na rzecz rodziny to m.in.
- opracowanie planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny
- prowadzenie działań aktywizujących seniorów
- podejmowanie działań :
- w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
- na rzecz promocji Karty Dużej Rodziny
- na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wspierających osoby z niepełnosprawnościami
Wykonane przez Ośrodek zadania przewidziane regulaminem konkursu zostały pozytywnie ocenione.
Za wykonanie zadań w dniu 16 marca 2017r. Gmina Rawicz otrzymała certyfikat Gmina Wspierająca Rodzinę

Załączniki:

 1. CERTYFIKAT (plik pdf 328KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-29
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 roku przez:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl
e-mail: spes@spes.org.pl

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

 1. Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 123KB)
 2. PLAKAT (plik pdf 174KB)

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

2017-03-29
W ramach polityki senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior. Szczegóły kampanii w załączeniu...

Załączniki:

 1. Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior (plik pdf 705KB)
 2. ULOTKA INFORMACYJNA (plik pdf 832KB)

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2017-02-22
W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu w dniach od 20 do 24 lutego trwa Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W godz. od 10.00 do 18.00 w tutejszym, Ośrodku w sali nr 208 można zasięgnąć porady pracownika socjalnego, dzielnicowego KPP Rawicz, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, psychologa oraz prawnika.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 175KB)

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

2017-02-07
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
Akcję liczenia osób bezdomnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata. Prowadzone jest we wszystkich województwach, w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
W Gminie Rawicz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
Sprawdzane będą m. in. placówki zdrowia -szpital, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład karny, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice.
Mieszkańcy Gminy mogą pomóc poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer:
tel. 65 545 40 37 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 546 62 00 - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Za Państwa pomoc i czujność z góry dziękujemy.

Ostatnie ogólnopolskie badanie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r - w momencie badania odnotowano 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

Pudełko Życia

2017-01-30
Pudełko Życia - akcja, która ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia Seniorów. Artykuł do pobrania w załączeniu...

Załączniki:

 1. Pudełko Życia - artykuł (plik pdf 856KB)

Nieodpłatna pomoca prawna

2017-01-11
Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Oba obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Pierwszy z punktów funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
Środa: od godz. 9:00 do 13:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Załączniki:

 1. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 36KB)
 2. Co obejmuje nieodpłatna pomoca prawna (plik pdf 28KB)

Życzenia

2016-12-23

Wszystkim razem i każdemu z osobna,
w tym wyjątkowym i długo wyczekiwanym czasie,
czasie cudu Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim świąteczne życzenia...
Magii i ciepła w sercu,
zatrzymania od spraw codziennych i trudnych.
Spokoju, czasu radości i refleksji.
Śpiew kolęd niech zjednoczy nas przy wigilijnym stole,
a pierwsza gwiazda na niebie niech przyświeca przez cały rok.
W Nowym Roku zdrowia, pomyślności i szczęścia,
radości i siły na kolejne plany i zamierzenia.Składa
Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu
Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu
Kierownik i pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu
Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

Rawicz, grudzień 2016
Dzień Pracownika Socjalnego

2016-11-21
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny
i pozostawiony bez opieki
Jan Paweł II (Ełk 8.06.1999)


21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za Waszą pracę, wysiłek i poświęcenie. W nawale codziennych spraw znajdujecie motywację do realizacji pięknej inicjatywy, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za Waszą wrażliwość, radość, nadzieję jaką wnosicie w życie innych.
Życzę wytrwałości do podejmowania nowych wyzwań, realizacji ciekawych projektów socjalnych, odkrywania nowych dróg rozwoju i nieustającej siły w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
Władysława Czajkowska

Obchody XV Gminnego Dnia Seniora

2016-11-16
Ścieżka życia ref. Cieszmy się, śpiewajmy i cieszmy się,
Bo życie tak krótkie jest,
Że szkoda dni, szkoda łez.


Ścieżka życia- pod takim hasłem obchodzono 9 listopada 2016r. Gminny Dzień Seniora w Rawiczu. Gospodarze uroczystości zadbali o wspaniałą oprawę artystyczną i wystrój sali witrażowej Domu Kultury. Uroczystość w pięknym stylu poprowadzili Dorota Sarnecka i Dariusz Taraszkiewcz.
Życzenia Seniorom złożył Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Marek Przybylski, a także Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Władysława Czajkowska. List gratulacyjny Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu załączamy poniżej.
W uroczystości uczestniczyła mł. asp. Katarzyna Starczewska z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu - profilaktyk społeczny, która w ramach akcji Bezpieczny Senior przybliżyła Seniorom tematykę bezpieczeństwa zwracając uwagę m.in. na oszustwa metodami na wnuczka, na policjanta, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W programie artystycznym wystąpili:
Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zespół wokalny z Klubu Seniora Jesienny Liść, Szkolne Kluby Wolontariusza z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wręczyli wszystkim Seniorom własnoręcznie wykonane upominki wraz z życzeniami. Upominki dla Seniorów wykonali także uczestnicy Centrum Integracji Społecznej kierowanym przez Panią Krystynę Zaporowską. Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska wręczyły organizatorom bukiety kwiatów wykonane podczas zajęć warsztatowych. Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Monikę Świtała w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Niespodzianką dla Seniorów były bilety do kina i słodki upominek.

Załączniki:

 1. List gratulacyjny (plik pdf 536KB)
 2. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 59KB)
 3. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 70KB)
 4. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 76KB)
 5. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 53KB)
 6. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 44KB)
 7. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 46KB)
 8. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 42KB)
 9. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 46KB)
 10. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 42KB)
 11. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 52KB)
 12. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 23KB)
 13. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 31KB)
 14. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 36KB)
 15. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 25KB)
 16. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 45KB)
 17. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 33KB)
 18. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 34KB)
 19. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 44KB)
 20. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 25KB)
 21. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 23KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ !!!

2016-11-08
Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

XV Gminny Dzień Seniora

2016-10-26
Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XV Gminny Dzień Seniora "Ścieżka życia" - dn. 9 listopada 2016r. o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 2650KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2016-08-12
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA GMINĘ RAWICZ

2016-08-12
Zachęcamy do GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

LINK DO GŁOSOWANIA:

http://wielkopolskaes.pl/index.php/konkurs/konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/402-partnerstwo-lokalne-na-rzecz-centrum-integracji-spolecznej-w-rawiczu

Dziękujemy za udział w Konkursie!

Mammobus w Rawiczu 8 i 9 września. Zbadaj się!

2016-08-10
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich - dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju - wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

Rawicz - 8 i 9 września przy Domu Kultury, Targowa 1

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 - 69 lat


Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Załączniki:

 1. PLAKAT - Mammobus w Rawiczu (plik pdf 356KB)
 2. Mammobus (plik pdf 2675KB)
 3. Wielkość guza w zależności od metody badania (plik pdf 108KB)

Zmiana godzin przyjmowania interesantów - sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego

2016-07-18
Począwszy od 1 sierpnia 2016r. sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki: od 8.00 - 16.00
- we wtorki: od 7.00 - 15.00
- w środy od 7.00-18.00
- w czwartki i piątki od 7.00-15.00

Ostatni dzień na złożenie wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016!

2016-07-01
1 lipca to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br.

Projekt JESTEŚMY AKTYWNI !!!

2016-05-11
Zapraszamy mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: JESTEŚMY AKTYWNI !!!

Celem projektu jest: zwiększenie aktywności obywatelskiej 45 mieszkańców Gminy Rawicz wchodzących w skład Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz

w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- spotkanie z tradycją
- międzypokoleniową biesiadę partnerską,
- prezentację działań Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz podczas Targów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości.

Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

Kontakt: 65 546 10 02,

ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

BUS 500 Plus

2016-04-18
W ramach akcji promocyjno - informacyjno - wspierającej, oddelegowani pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu, w specjalnie oznakowanym busie odwiedzili Rawicz. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad oraz informacji n.t. Programu "Rodzina 500 Plus". Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji Programu w Gminie Rawicz.

Załączniki:

 1. BUS 500 Plus (plik JPG 88KB)
 2. BUS 500 Plus (plik JPG 46KB)
 3. BUS 500 Plus (plik JPG 33KB)
 4. BUS 500 Plus (plik JPG 48KB)

Informacje na temat programu Rodzina 500 Plus

2016-04-01
W załączeniu do pobrania informacje na temat programu Rodzina 500 Plus.

Informujemy, że najprostszym sposobem na złożenie wniosku on-line jest złożenie go poprzez system bankowości elektronicznej

Załączniki:

 1. INFORMATOR - Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III (plik pdf 468KB)
 2. Program Rodzina 500 plus w pigułce (plik pdf 511KB)
 3. Infolinie - wykaz numerów (plik pdf 408KB)
 4. Jak złożyć wniosek on-line przez bakowość elektroniczną, wykaz banków (plik pdf 415KB)
 5. Jak złożyć wniosek on-line? (plik pdf 408KB)
 6. Uwaga na oszustów (plik pdf 397KB)

Program Rodzina 500 Plus

2016-03-31
Już od jutra startuje Program Rodzina 500+
Wniosek można składać w wersji papierowej w siedzibie M-G OPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji w załączeniu ...

Załączniki:

 1. Program Rodzina 500 Plus (plik pdf 40KB)

IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

2016-03-11
07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016! Więcej informacji w zakładce Ekonomia Społeczna

Rodzina 500 plus

2016-02-26
Program "Rodzina 500 plus" - świadczenie wychowawcze, to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu będzie realizował świadczenia wychowawcze. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Załączniki:

 1. Rodzina 500 plus - INFORMATOR 1 (plik pdf 1896KB)
 2. Rodzina 500 plus - INFORMATOR 2 (plik pdf 228KB)
 3. WNIOSEK - Rodzina 500 plus (świadczenie wychowawcze) (plik pdf 161KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2016-02-22
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2016 roku.

Szczegóły w załączeniu ...

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 122KB)
 2. PLAKAT - Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 184KB)

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - luty 2016

2016-02-01
Harmonogram Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w m-cu lutym w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - luty 2016 (plik pdf 40KB)

Uwaga mieszańcy Gminy Rawicz ( program 500-plus) - próby wyłudzenia

2016-01-07
MGOPS w Rawiczu informuje ,że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego ( 500 plus ) będzie wydawany bezpłatnie po wejściu w życie programu.
Wniosek ten będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz będzie dostępny w na stronie internetowej MGOPS Rawicz .

Uwaga na próby wyłudzenia! Czytaj artykuł ze strony Ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7592,500-plus-uwaga-na-proby-wyludzenia.html

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-01-07
Informujemy o uruchomieniu Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowy harmonogram przyjmowania osób zainteresowanych w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 33KB)

Życzenia

2015-12-23
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
radosnych, spokojnych Świąt spędzonych z najbliższymi.
A w Nowym Roku 2016
szczęścia, pomyślności,spełnienia marzeń
oraz realizacji zamierzeń.

Dyrekcja
i pracownicy
M-G OPS w Rawiczu

Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...

2015-12-22
Od wielu lat, w okresie świątecznym, w ramach akcji charytatywnej Fundacja Muszkieterów wraz z właścicielami supermarketów Intermarché i Bricomarché udzielają wsparcia najbardziej potrzebującym. Kampania rozpoczęła się 6 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2016 roku. Ambasadorem tegorocznej edycji Konwoju Muszkieterów jest piosenkarz Rafał Brzozowski.
W dniu 18 grudnia 2015r. właściciele sklepów Intermarché Pan Andrzej Kuźbicki i Bricomarché Pan Adam Kowalski przekazali czek o łącznej wartości 7000zł na wsparcie działań statutowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Pomocą zostaną objęte w szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci.
W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

Załączniki:

 1. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 50KB)
 2. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 50KB)
 3. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 46KB)
 4. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 40KB)

KOMUNIKAT - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Rawicz w okresie zimowym.

2015-11-23
Okres zimowy jest najtrudniejszym okresem do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których występuje potrzeba udzielenia osobie potrzebującej schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

Załączniki:

 1. Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe (plik pdf 63KB)

Gminny Dzień Seniora

2015-11-04
W dniu 29 października 2015r. t obchodzono XIV Gminny Dzień Seniora pod hasłem. Żeby szczęśliwym być.
W programie artystycznym wystąpili:
artystka Teatru Muzycznego w Poznaniu Izabella Tarasiuk - Andrzejewska, wokalista Igor Demuth, Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, grupa taneczno-wokalna Golden Dance oraz zespół wokalny z Klubu Seniora Jesienny Liść
Dekoracje stołów, życzenia dołączone do czekolad oraz upominki przygotowali Seniorzy wraz z terapeutami Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Marzenę Staśkiewicz w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Poczęstunek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska.

Załączniki:

 1. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 64KB)
 2. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 55KB)
 3. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 4. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 31KB)
 5. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 55KB)
 6. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 51KB)
 7. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 8. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 9. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 27KB)
 10. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 11. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 52KB)

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

2015-10-23
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU. (plik doc 115KB)
 2. Wybór oferty (zam. 2015-11-16) (plik pdf 625KB)

Inauguracja projektu 350 lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przyszłością

2015-10-21
Serdecznie zapraszamy na inaugurację projektu: 350 lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przyszłością , polegającego na współpracy międzypokoleniowej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Osiedla 350-lecia na rzecz budowy trwałych więzi międzypokoleniowych i tożsamości kulturowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.10.2015r. o godzinie 18.00 w świetlicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a. Zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają dawny Rawicz i pragną podzielić się wspomnieniami z młodszym pokoleniem. Zapraszamy młodsze pokolenie - młodzież , bo dobrze jest znać historię naszego miasta, miejsca gdzie żyjemy. Podczas spotkania podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 843KB)

XIV Gminny Dzień Seniora

2015-10-21
Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XIV Gminny Dzień Seniora. Uroczystość odbędzie się dn. 29 października 2015r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. Plakat - XIV Gminny Dzień Seniora (plik pdf 677KB)

Badania mammograficzne

2015-10-10
Dn. 14 października 2015r., w godz. od 10.00 do 17.00 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Miejsce: przy Domu Kultury w Rawiczu, ul. targowa 1. KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA. Szczegóły w załączeniu.

Załączniki:

 1. Badania mammograficzne - szczegółowe informacje (plik pdf 1186KB)
 2. Badania mammograficzne - skierowanie (plik docx 99KB)

Chazacki Turniej Wsi

2015-09-09
Informujemy, że w dn. 13 września 2015 (niedziela) o godz.14:00 w miejscowości ŁĄKTA, odbędzie się impreza integracyjna "Chazacki Turniej Wsi". W załączeniu plakat imprezy.

Załączniki:

 1. Chazacki Turniej Wsi (plik pdf 285KB)

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym

2015-09-01
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać w terminie od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2015 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku - pok. 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zmiana godziny obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2015-09-01
Informujemy, że od dn. 1 września do 30 listopada 2015r., zmienione zostały godziny obsługi interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
- w poniedziałek od 8.00-16.00
- wtorek 7.00-15.00
- środa 7.00-18.00
- czwartek 7.00-15.00
- piątek BEZ OBSŁUGI

II Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

2015-08-26
Szanowni Państwo,
W imieniu Grzegorza Kubika Burmistrza Gminy Rawicz mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 12 września, w godz. 15-20, na Rynku w Rawiczu jako impreza towarzysząca obchodom IV Rawickiego Jarmarku Historycznego. Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze. Z uwagi na historyczny wymiar wydarzenia wiodącego proszę Wystawców o stylizację strojów i stoisk, nawiązującą do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronach: www.rawicz.pl, www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
- w wersji papierowej na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
- faxem 65 545-35-06
- e-mailem cw.ops@rawicz.pl
Udział w Targach jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udzielają:
- podmioty ekonomii społecznej Edyta Naskręt tel. 65 546 11 36
- Koła wolontariacie i wolontariusze Natalia Purgacz tel. 65 546 64 95

Z poważaniem
Władysława Czajkowska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE (plik pdf 106KB)
 2. Karta złoszeniowa - dla kół wolotariackich i klubów wolontariusza (plik pdf 101KB)
 3. Karta złoszeniowa dla oranizacji pozarządowych (plik pdf 113KB)

Rawiccy wolontariusze

2015-07-30
W załączeniu do pobrania artykuł na temat rawickich wolontariuszy.

Załączniki:

 1. Rawiccy wolontariusze (plik pdf 5072KB)

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE

2015-06-17
Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE. Celem projektu jest:
Promowanie idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych jako sposób na życie w Gminie Rawicz

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- blok szkoleniowy z zakresu wolontariatu,
- międzypokoleniowe ognisko integracyjne,
- wyjazd do Pleszewa na Ogólnopolski Bieg Wolontariuszy,
- wizyta Studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Czas realizacji projektu: od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.

Kontakt: 65 546 64 95, email: cw.ops@rawicz.pl

ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

2015-06-03
W październiku 2014r. Gmina Rawicz złożyła wniosek w V edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy, w obszarach edukacji, rynku pracy, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także inspirowanie samorządów do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego. Gmina Rawicz została zakwalifikowana do II etapu konkursu. W ramach wyróżnienia gmina Rawicz otrzymała nagrodę w postaci audycji telewizyjnej redagowanej przez TVP S.A. Oddział w Poznaniu, a zgłoszona dobra praktyka została poddana wizytacji terenowej zespołu powołanego przez Kapitułę Konkursu. W dniu 27 marca 2015r. Kapituła Konkursu dokonała wizytacji zgłoszonej dobrej praktyki. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z dobrymi praktykami na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy - zgłoszony projekt animacyjny Tacy Sami, Kreatywni Ludzie Kreatywny Świat, a także oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych.
22 maja 2015 w siedzibie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej odbyła się uroczysta Gala Laureatów V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Gminę Rawicz reprezentowali: Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz, Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jarosław Hanak uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gmina Rawicz otrzymała wyróżnienie dyplom i statuetkę jak również zobowiązanie Politechniki Poznańskiej do nawiązania współpracy w zakresie analizy możliwości dostosowania budynku urzędu miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

EMISJA GALI: TVP Poznań 30.05.2015 r. godz.: 20:20

powtórka: 06.06.2015 r. godz.: 20:00

Załączniki:

 1. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 101KB)
 2. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 61KB)
 3. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 38KB)
 4. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 72KB)
 5. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 83KB)
 6. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 55KB)
 7. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 47KB)
 8. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 46KB)
 9. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 67KB)
 10. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 74KB)
 11. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 12. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 61KB)
 13. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 62KB)
 14. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 71KB)
 15. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 70KB)
 16. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 72KB)
 17. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 69KB)
 18. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 80KB)
 19. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 80KB)
 20. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 85KB)
 21. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 74KB)
 22. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 78KB)
 23. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 57KB)
 24. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 46KB)
 25. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 26. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 58KB)
 27. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 54KB)
 28. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 29. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 49KB)

Wolontariat w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

2015-04-22
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie MGOPS w Rawiczu. Spotkanie poprowadzą specjalistki Centrum PISOP w Lesznie. Podczas spotkania uczestnikom zostaną przybliżone kwestie wolontariatu wynikające z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie m.in. jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem. Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie prowadzenia Centrum Wolontariatu m.in. w Kościanie. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad wizją , misją i działaniami Centrum Wolontariatu w Rawiczu. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres mailowy weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 24 kwietnia br. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 388KB)

Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

2015-04-10
27 marca 2015r. gościliśmy Kapitułę V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z dobrymi praktykami na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu oraz oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych. Relacja z wizytacji w najbliższą sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 19.15 na antenie TVP Poznań.

Załączniki:

 1. Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik jpg 58KB)

Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara

2015-03-18
Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:
- młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
- grupy nieformalne i samopomocowe - min. 3 osoby pełnoletnie.
Oferenci mogą pozyskiwać środki na:
- inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.
Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.
- rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

 1. Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara (plik pdf 53KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-03-12
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 6.04.2015 roku.. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 121KB)
 2. Plakat (plik pdf 196KB)

KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 23.02.2015 do 28.02.2015r.

2015-02-20
W dniach od 23 lutego do 28 lutego br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037,
w dniach od 23 do 27 lutego 2015r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
Dyżury będą pełnić: policjanci, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi/psycholog, pracownicy socjalni

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 2695KB)
 2. Dyżury w MGOPS Rawicz (plik pdf 44KB)
 3. Dyżury - województwo wielkopolskie (plik pdf 1797KB)

Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka

2015-02-18
W dniu 30.01.2015 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zorganizował bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci oraz rodzice. W ramach organizowanego balu pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Rawiczu zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Dzięki wolontariuszkom "Dziewczyny z drużyny" można było skorzystać z możliwości pomalowania twarzy. Dzieci uczestniczyły w konkursach z nagrodami, które przygotowali pracownicy socjalni oraz tańczyli w rytm muzyki zespołu "Amigos". Dzieci otrzymały przy wejściu na salę drobny upominek a w trakcie balu słodki poczęstunek. Po zakończeniu zabawy dzieci otrzymały prezent w postaci zabawki. Serdeczne podziękowania należą się w szczególności sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie baliku: Piekarni Michalczak z Rawicza, Pani Annie Skupin z Cukierni "Anna" w Rawiczu, Panu Jarosławowi Pawlak ze Sklepu Spożywczo Cukierniczego "Lena" w Rawiczu, Firmie Saba sp.j. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD z Rawicza, Panu Konradowi Kapała z Hurtowni Kolorowe ABC w Rawiczu, Bankowi Żywności z Rawicza, Pani Ewie Łukowiak z Salonu Fryzjerskiego "Ewa" w Rawiczu, Państwu Bogusławie i Pawłowi Jankowiak ze Sklepu Odzieżowego Big Star w Rawiczu, Firmie Dawidex ze Żmigrodu, Zespołowi muzycznemu "Amigos" z Rawicza. Pomoc okazali także pracownicy Domu Kultury w Rawiczu. Impreza organizowana została przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach Projektu socjalnego NIE JESTEM SAM

Załączniki:

 1. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 48KB)
 2. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 62KB)
 3. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 65KB)
 4. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)
 5. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 58KB)
 6. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 7. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 8. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 69KB)
 9. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 69KB)
 10. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 11. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 59KB)
 12. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 68KB)
 13. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 44KB)
 14. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 73KB)
 15. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 79KB)
 16. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 67KB)
 17. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 18. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 68KB)
 19. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)
 20. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 56KB)
 21. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 22. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 82KB)
 23. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 49KB)
 24. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 25. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 62KB)
 26. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)

Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2015-01-07
Informujemy, że z dn. 01.01.2015 obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywa się:
- w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00
- od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

2014-12-24
W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

Ważne - Gminna Karta Dużej Rodziny

2014-12-23
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, biuro nr 103) w godzinach urzędowania.

Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103).