Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Misja i wizja

Misja Centrum Usług Społecznych w Rawiczu:

Zaspokajanie potrzeb ogółu mieszkańców gminy Rawicz w zakresie usług społecznych we współpracy z organami administracji publicznej, NGO i sektorem prywatnym poprzez świadczenie w sposób skoordynowany różnego rodzaju usług społecznych z wykorzystaniem wolontariatu i samopomocy.

 

Wizja Centrum Usług Społecznych w Rawiczu:

Centrum Usług Społecznych to przyjazna instytucja, realizująca działania na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych w gminie Rawicz we współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi społeczne, profesjonalnie i efektywnie świadcząca usługi społeczne z wykorzystaniem potencjału wspólnoty samorządowej.

Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020