Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery
← Powrót do strony głównej

Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022-03-31
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Projekt pt. Pokonaj bariery Nr RPWP.07.02.02-30-0070/17 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

W okresie od 31.03.2022r. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu:

  • terapia biofeedback 25 osób,
  • terapia snoezelen 25 osób.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza:

  • usługa fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania 21 osób.

Specjalistyczne usługa opiekuńcza dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 25 osób.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza:

  • Klub Seniora w Szymanowie 35 osób,
  • Klub Seniora w Kątach 10 osób.

Ponadto osoby z niepełnosprawnościami i wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz w okresie od 31.03.2022r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO