Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery
← Powrót do strony głównej

Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery

Zakończenie realizacji Projektu pt. Pokonaj bariery Nr RPWP.07.02.02-30-0070/17

2024-01-02

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zakończyło 30 marca 2022r. realizację Projektu  pt. Pokonaj bariery Nr RPWP.07.02.02-30-0070/17 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oferujemy:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu:

  • terapia biofeedback dla 25 osób,
  • terapia snoezelen dla 25 osób.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

  • usługa fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania dla 21 osób.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla uczestników  Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu w Rawiczu:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla 25 osób.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

  • Klub Seniora w Szymanowie dla 35 osób,
  • Klub Seniora w Kątach dla 10 osób.

Ponadto osoby z niepełnosprawnościami i wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz  mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Projekty UE ❯ WRPO Pokonaj Bariery" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO