Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Pomoc społeczna ❯ Świadczenia niepieniężne
← Powrót do strony głównej

Pomoc społeczna ❯ Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne

Formy pomocy rzeczowej:

 • Praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu
 • Składki na ubezpieczenia społeczne – przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • Sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym,
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • Mieszkanie chronione,
 • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO