Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-09-06

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 15.09.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-07-12

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu po raz kolejny informuje, o terminie odbioru art. spożywczych wydawanych bezpłatnie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w dniu 21.07.2021r. (środa) od godz. 15.00., po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Zaproszenie na warsztaty żywieniowe

2021-07-12

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 na warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzonych z zakresu zdrowego odżywiania pn.: Zbilansowana dieta redukcyjna.

Warsztaty odbędą się 15.07.2021r. o godz. 16:00 (czwartek), w siedzibie CUS w Rawiczu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

Spotkanie warsztatowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Osób Najbardziej Potrzebujących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-06-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 23.06.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 19.05.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba, z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj: 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do tut. Ośrodka, do pracownika socjalnego z rejonu, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno, do dnia 30.04.2021r. zrealizował wydawanie żywności w postaci następujących artykułów żywnościowych:

mleko UHT – 355 szt,

cukier biały – 177 szt,

olej rzepakowy – 334 szt,

groszek z marchewką – 355 szt,

fasolka po bretońsku – 176 szt,

szynka drobiowa – 334 szt,

szynka wieprzowa mielona – 177 szt,

powidła śliwkowe – 157 szt,

filet z makreli w oleju – 531 szt,

kasza jęczmienna – 177 szt,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 531 szt,

koncentrat pomidorowy – 334 szt,

buraczki wiórki – 177 szt,

makaron jajeczny świderki – 531 szt,

herbatniki maślane – 178 szt,

pasztet drobiowy – 177 szt,

miód nektarowy wielokwiatowy – 177 szt, o łącznym tonażu 2 200 kg.

dla mieszkańców Gminy Rawicz, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymywania bezpłatnie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

Łącznie w okresie luty 2021r. – kwiecień 2021r. w Programie uczestniczyło 76 rodzin, w których przebywa 178 osób.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-04-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 21.04.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi. Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-03-16

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż w dniu 24.03.2021r. (środa) w siedzibie MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać.

Kontakt: 065 545 40 37.

Jednocześnie przypominamy, aby w czasie odbioru paczki mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np. długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-02-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż w dniu 18.02.2021r. (czwartek) w siedzibie MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać.

Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np. długopis.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-11-17

Podprogram 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie informuje o możliwości składania wniosków/skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. PO PŻ Podprogram 2020 (plik doc 34KB)
 2. Skierowanie (plik docx 226KB)
 3. Upoważnienie (plik pdf 84KB)

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-10-08

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019

2020-09-21

Informujemy, iż w dniu 22.09.2020r. oraz 23.09.2020r., w MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki. Kontakt 065 545 40 37

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-09-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, informuje, że w dniu 17.09.2020 r. od godz. 13: 00 w budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 (II piętro), odbędą się warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzone z zakresu zdrowego odżywiania pn.: Żywienie w tarczycy dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2019.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

Załączniki:

 1. Zaproszenie na warsztaty żywieniowo - dietetyczne : Żywienie w tarczycy (plik pdf 324KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w sierpniu 2020r. i wrześniu 2020r.

2020-08-25

W miniony piątek tj.: 21 sierpnia 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: olej rzepakowy, sok jabłkowy, makaron jajeczny, szynka drobiowa czy powidła śliwkowe, w ilości blisko 1 700 kg trafiły do 209 osób.
Jednocześnie informujemy o ostatnim w trwającym Podprogramie 2019, terminie wydawania paczek tj.: piątek - 18.09.2020r. lub poniedziałek - 21.09.2020r.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-07-29

W miniony poniedziałek tj.: 27 lipca 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: mleko UHT, sok jabłkowy, makaron jajeczny czy szynka drobiowa, w łącznej ilości 1 400 kg trafiły do 206 osób.
Ogółem ilość wydanych artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych z Programu 2019, wyniosła blisko 10 ton żywności.
Jednocześnie informujemy o sierpniowym terminie wydawania paczek tj.: 24.08.2020r. (poniedziałek)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w sierpniu 2020r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-07-22

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniu: 24-08-2020r. (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy o terminie wydawania paczek w lipcu 2020r. - 27.07.2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w czerwcu 2020r.

2020-06-30

Pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: cukier, mleko UHT, makaron czy szynka drobiowa, w łacznej ilości 1500 kg trafiły do 206 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w czerwcu 2020r. i lipcu 2020r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-06-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniach: 29-06-2020r. oraz 27-07-2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w maju 2020r.

2020-05-27

W mijającym tygodniu pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły spożywcze w ilości 1100 kg tj.: 208 paczek żywnościowych, trafił do 89 rodzin z Gminy Rawicz.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w kwietniu 2020r.

2020-04-27


Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły spożywcze w ilości 1300 kg (tj.: 207 paczek żywnościowych), trafił do 88 osób i rodzin z Gminy Rawicz, w tym osób/rodzin odbywających kwarantannę.

W sytuacjach, w których osoby i rodziny nie mogły samodzielnie odebrać żywności, paczki zostały dostarczone do domu, przez pracowników socjalnych, wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Rawiczu oraz funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Rawiczu.

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ

2020-04-03


Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość publikacji "Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ"

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻPaczki żywnościowe w ramach PO PŻ

Wydawanie paczek żywnościowych

2020-02-17


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbywać się będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Godziny i miejsce wydawania paczek bez zmian.
Najbliższe wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w dniu 2020-02-24 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 15.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

2020-01-14


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2019-12-16

Podprogram 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

Załączniki:

 1. PO PŻ Podprogram 2019 (plik doc 38KB)
 2. Skierowanie (plik doc 228KB)
 3. Upoważnienie (plik pdf 84KB)

Podprogram 2019 - aktualizacja

2019-10-03


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.

Paczki Żywnościowe w miesiącu kwietniu 2019r.

2019-04-01


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-04-15 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

POnadto, wydawanie paczek żywnościowych w kolejnych miesiącach nastąpi w dniach:
- 2019-05-13 tj.: poniedziałek
- 2019-06-03 tj.: poniadziałek

Godziny oraz miejsce wydawania paczek pozostają bez zmiany.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - warsztaty dla uczestników projektu

2019-03-20


W dniu 2019-03-12 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-żywieniowe pn.: Żywienie w cukrzycy, dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018. Uczestnicy warsztatów poznali min.: przyczyny i przebieg cukrzycy, zasady zbilansowanej diety i nauczyli się wprowadzać je w życie. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania w cukrzycy, umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków i jadłospisów. W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział w powstaniu potraw, które później wspólnie spożyli.

Paczki Żywnościowe w miesiącu marzec 2019r.

2019-03-19


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-03-25 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Paczki Żywnościowe w miesiącu luty 2019r.

2019-02-12


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-02-25 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).

Paczki Żywnościowe w miesiącu styczniu 2019r.

2019-01-22Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-01-28 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).

Zmiana miejsca wydawania paczek żywnościowych

2018-11-26


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, o zmianie miejsca wydawania paczek żywnościowych. Nowa lokalizacja - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).
Termin wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym:
2018-11-26 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.
2018-12-17 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.

Termin wydawania paczek żywnościowych

2018-10-18


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że w dniu 2018-10-29 tj.: /poniedziałek/ od godz. 13.00 do 15.30 w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9, nastąpi wydawanie paczek żywnościowych osobom/rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, doświadczających trudności z poruszaniem się istnieje możliwość odbioru paczki żywnościowej przez inną osobę. W celu dotarcia pomocy żywnościowej wyłącznie do osób do niej uprawnionych, osoba zgłaszająca się po odbiór żywności w imieniu osoby potrzebującej, zobowiązana jest do okazania imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę potrzebującą.

Podprogram Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020)

2018-10-09


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu podpisał umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomoc żywnościowa przekazywana będzie osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (OPL) w formie paczek żywnościowych.
Paczka żywnościowa to minimum kilka (tj. składająca się z co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )
1) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g,
2) fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g,
3) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
4) buraczki wiórki w opakowaniach jednostkowych 350 g,
5) powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,
6) makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,
7) makaron kukurydziany bezglutenowy w opakowaniach jednostkowych 500g,
8) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
9) kasza gryczana w opakowaniach jednostkowych 500 g,
10) herbatniki maślane w opakowaniach jednostkowych 200 g,
11) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400g,
13) szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g,
14) szynka wieprzowa mielona w opakowania jednostkowych 300 g,
15) pasztet wieprzowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
16) kabanosy wieprzowe w opakowaniach jednostkowych 120 g,
17) filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,
18) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
19) miód nektarowy wielokwiatowy w opakowaniach jednostkowych 400 g,
20) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l,
21) gołąbki w sosie pomidorowym w opakowaniach jednostkowych 800 g.

Ponadto Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 5 Część A - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 410KB)
 2. Załącznik Nr 5 - część B - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 501KB)
 3. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (ośw.osoby bezdomnej) (plik pdf 398KB)
 4. Załącznik Nr 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 419KB)
 5. Upoważnienie (plik pdf 84KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020