Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty UE ❯ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
← Powrót do strony głównej

Projekty UE ❯ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-09-27
popz14-20

Najbliższe wydanie art. spożywczych w formie paczek – 29.09.2023r. (piątek)  w godzinach: od 13.00 do 15.00.
w siedzibie Banku Żywności Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP przy ul. Wały Dąbrowskiego 15 w Rawiczu.

Informacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych w Kościele oraz telefonicznie przez pracowników tut. Centrum.

Jednocześnie w sytuacjach spowodowanych zdarzeniem losowym lub stanem zdrowia, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru paczki. Załącznik upoważnienia poniżej.

Załączniki:

 1. Upoważnienie do odbioru paczki żywnościowej (plik pdf 126KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-08-24
popz14-20

Najbliższe wydanie art. spożywczych w formie paczek – 30.08.2023r. (środa)  w godzinach: od 13.00 do 15.00.
w siedzibie Banku Żywności Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP przy ul. Wały Dąbrowskiego 15 w Rawiczu.

Informacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych w Kościele oraz telefonicznie przez pracowników tut. Centrum.

Jednocześnie w sytuacjach spowodowanych zdarzeniem losowym lub stanem zdrowia, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru paczki. Załącznik upoważnienia poniżej.

Załączniki:

 1. Upoważnienie do odbioru paczki żywnościowej (plik pdf 126KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-08-07
popz14-20

Najbliższe wydanie art. spożywczych w formie paczek – 16.08.2023r. (środa)  w godzinach: od 13.00 do 15.00.
w siedzibie Banku Żywności Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP przy ul. Wały Dąbrowskiego 15 w Rawiczu.

Informacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych w Kościele oraz telefonicznie przez pracowników tut. Centrum.

Jednocześnie w sytuacjach spowodowanych zdarzeniem losowym lub stanem zdrowia, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru paczki.
Załącznik upoważnienia poniżej.

Załączniki:

 1. Upoważnienie do odbioru art. żywnościowych (paczki) (plik pdf 126KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-07-18
popz14-20

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu  ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 10 63-900 Rawicz w porozumieniu z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen Gr. Roweckiego 4a 63-9200 Rawicz we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności Bankiem Żywności ul. Borówki 6 61-304 Poznań, ponownie przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Najbliższe wydanie art. spożywczych w formie paczek – 26.07.2023r. (środa)  w godzinach: od 13.00 do 15.00.

w siedzibie Banku Żywności Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP przy ul. Wały Dąbrowskiego 15 w Rawiczu.

Informacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych w Kościele oraz telefonicznie przez pracowników tut. Centrum.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-02-20
popz14-20

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wprowadza się dystrybucję dodatkową puli żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do sierpnia 2023r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Centrum - Punktu Obsługi Mieszkańca (I piętro ) lub telefonicznie: 65 545 40 37, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Godziny pracy Centrum:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (plik pdf 218KB)
 2. Upoważnienie do odbioru art. żywnościowych (paczki) (plik pdf 126KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2023-02-20
popz14-20

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz w porozumieniu z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);  
 • skrobiowe (makaron jajeczny), 
 • mleczne (mleko UHT), 
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), 
 • cukier (cukier biały),  
 • tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 337 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego 

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

o 6,80376 ton żywności; 

o 1607 paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-10-19
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zawiadamia, iż w dniu 24.10.2022r. (poniedziałek) oraz w dniu 28.10.2022r. (piątek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-09-23
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zawiadamia, iż w dniu 28.09.2022r. (środa) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-08-30
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zawiadamia, iż w dniu 31.08.2022r. (środa) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-07-08
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zawiadamia, iż w dniu 12.07.2022r. (wtorek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-05-25
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zawiadamia, iż w dniu 07.06.2022r. (wtorek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-03-31
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 05.04.2022r. (wtorek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-01-12
popz14-20

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do października 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Centrum, do pracownika socjalnego z rejonu lub telefonicznie: 65 545 40 37, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w gminie Rawicz są:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10 63-900 Rawicz.

Wydawanie paczek odbywać się będzie w siedzibie Banku Żywności Caritas
przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10
63-900 Rawicz

Wydanie art. spożywczych w formie paczek zaplanowano w kwietniu 2022r. - infortmacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie telefonicznie.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Grafika

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (plik pdf 108KB)
 2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
 3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)
 4. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 59KB)
 5. Upoważnienie do paczek (plik pdf 84KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-09-06
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 15.09.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-07-12
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu po raz kolejny informuje, o terminie odbioru art. spożywczych wydawanych bezpłatnie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w dniu 21.07.2021r. (środa) od godz. 15.00., po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Zaproszenie na warsztaty żywieniowe

2021-07-12
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 na warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzonych z zakresu zdrowego odżywiania pn.: Zbilansowana dieta redukcyjna.

Warsztaty odbędą się 15.07.2021r. o godz. 16:00 (czwartek), w siedzibie CUS w Rawiczu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

Spotkanie warsztatowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Osób Najbardziej Potrzebujących.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-06-16
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 23.06.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 19.05.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba, z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj: 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do tut. Ośrodka, do pracownika socjalnego z rejonu, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, we współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno, do dnia 30.04.2021r. zrealizował wydawanie żywności w postaci następujących artykułów żywnościowych:

mleko UHT – 355 szt,

cukier biały – 177 szt,

olej rzepakowy – 334 szt,

groszek z marchewką – 355 szt,

fasolka po bretońsku – 176 szt,

szynka drobiowa – 334 szt,

szynka wieprzowa mielona – 177 szt,

powidła śliwkowe – 157 szt,

filet z makreli w oleju – 531 szt,

kasza jęczmienna – 177 szt,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 531 szt,

koncentrat pomidorowy – 334 szt,

buraczki wiórki – 177 szt,

makaron jajeczny świderki – 531 szt,

herbatniki maślane – 178 szt,

pasztet drobiowy – 177 szt,

miód nektarowy wielokwiatowy – 177 szt, o łącznym tonażu 2 200 kg.

dla mieszkańców Gminy Rawicz, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymywania bezpłatnie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

Łącznie w okresie luty 2021r. – kwiecień 2021r. w Programie uczestniczyło 76 rodzin, w których przebywa 178 osób.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-04-16
popz14-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 21.04.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi. Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-03-16
popz14-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż w dniu 24.03.2021r. (środa) w siedzibie MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać.

Kontakt: 065 545 40 37.

Jednocześnie przypominamy, aby w czasie odbioru paczki mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np. długopis.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-02-17
popz14-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż w dniu 18.02.2021r. (czwartek) w siedzibie MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać.

Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np. długopis.

Czytaj całość artykułu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-11-17
popz14-20

Podprogram 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie informuje o możliwości składania wniosków/skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Czytaj całość artykułu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. PO PŻ Podprogram 2020 (plik doc 34KB)
 2. Upoważnienie (plik pdf 84KB)
 3. Skierowanie (plik docx 226KB)

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-10-08
popz14-20

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Czytaj całość artykułu "Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019

2020-09-21
popz14-20

Informujemy, iż w dniu 22.09.2020r. oraz 23.09.2020r., w MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki. Kontakt 065 545 40 37

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-09-10
popz14-20 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, informuje, że w dniu 17.09.2020 r. od godz. 13: 00 w budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 (II piętro), odbędą się warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzone z zakresu zdrowego odżywiania pn.: Żywienie w tarczycy dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2019.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

Załączniki:

 1. Zaproszenie na warsztaty żywieniowo - dietetyczne : Żywienie w tarczycy (plik pdf 324KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w sierpniu 2020r. i wrześniu 2020r.

2020-08-25
popz14-20 W miniony piątek tj.: 21 sierpnia 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: olej rzepakowy, sok jabłkowy, makaron jajeczny, szynka drobiowa czy powidła śliwkowe, w ilości blisko 1 700 kg trafiły do 209 osób.
Jednocześnie informujemy o ostatnim w trwającym Podprogramie 2019, terminie wydawania paczek tj.: piątek - 18.09.2020r. lub poniedziałek - 21.09.2020r.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-07-29
popz14-20 W miniony poniedziałek tj.: 27 lipca 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: mleko UHT, sok jabłkowy, makaron jajeczny czy szynka drobiowa, w łącznej ilości 1 400 kg trafiły do 206 osób.
Ogółem ilość wydanych artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych z Programu 2019, wyniosła blisko 10 ton żywności.
Jednocześnie informujemy o sierpniowym terminie wydawania paczek tj.: 24.08.2020r. (poniedziałek)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w sierpniu 2020r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-07-22
popz14-20 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniu: 24-08-2020r. (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy o terminie wydawania paczek w lipcu 2020r. - 27.07.2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w czerwcu 2020r.

2020-06-30
popz14-20 Pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Artykuły spożywcze między innymi: cukier, mleko UHT, makaron czy szynka drobiowa, w łacznej ilości 1500 kg trafiły do 206 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w czerwcu 2020r. i lipcu 2020r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2020-06-08
popz14-20 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniach: 29-06-2020r. oraz 27-07-2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w maju 2020r.

2020-05-27
popz14-20 W mijającym tygodniu pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły spożywcze w ilości 1100 kg tj.: 208 paczek żywnościowych, trafił do 89 rodzin z Gminy Rawicz.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w kwietniu 2020r.

2020-04-27

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły spożywcze w ilości 1300 kg (tj.: 207 paczek żywnościowych), trafił do 88 osób i rodzin z Gminy Rawicz, w tym osób/rodzin odbywających kwarantannę.

W sytuacjach, w których osoby i rodziny nie mogły samodzielnie odebrać żywności, paczki zostały dostarczone do domu, przez pracowników socjalnych, wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Rawiczu oraz funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Rawiczu.

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ

2020-04-03

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość artykułu "Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ"

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻPaczki żywnościowe w ramach PO PŻ

Wydawanie paczek żywnościowych

2020-02-17

Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbywać się będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Godziny i miejsce wydawania paczek bez zmian.
Najbliższe wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w dniu 2020-02-24 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 15.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

2020-01-14

Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2019-12-16
popz14-20 Podprogram 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Czytaj całość artykułu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

Załączniki:

 1. PO PŻ Podprogram 2019 (plik doc 38KB)
 2. Skierowanie (plik doc 228KB)
 3. Upoważnienie (plik pdf 84KB)

Podprogram 2019 - aktualizacja

2019-10-03

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.

Paczki Żywnościowe w miesiącu kwietniu 2019r.

2019-04-01

Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-04-15 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

POnadto, wydawanie paczek żywnościowych w kolejnych miesiącach nastąpi w dniach:
- 2019-05-13 tj.: poniedziałek
- 2019-06-03 tj.: poniadziałek

Godziny oraz miejsce wydawania paczek pozostają bez zmiany.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - warsztaty dla uczestników projektu

2019-03-20

W dniu 2019-03-12 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-żywieniowe pn.: Żywienie w cukrzycy, dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018. Uczestnicy warsztatów poznali min.: przyczyny i przebieg cukrzycy, zasady zbilansowanej diety i nauczyli się wprowadzać je w życie. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania w cukrzycy, umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków i jadłospisów. W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział w powstaniu potraw, które później wspólnie spożyli.

Paczki Żywnościowe w miesiącu marzec 2019r.

2019-03-19

Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-03-25 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.

Paczki Żywnościowe w miesiącu luty 2019r.

2019-02-12

Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-02-25 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).

Paczki Żywnościowe w miesiącu styczniu 2019r.

2019-01-22


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-01-28 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).

Zmiana miejsca wydawania paczek żywnościowych

2018-11-26

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, o zmianie miejsca wydawania paczek żywnościowych. Nowa lokalizacja - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).
Termin wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym:
2018-11-26 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.
2018-12-17 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00.

Termin wydawania paczek żywnościowych

2018-10-18

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że w dniu 2018-10-29 tj.: /poniedziałek/ od godz. 13.00 do 15.30 w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9, nastąpi wydawanie paczek żywnościowych osobom/rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, doświadczających trudności z poruszaniem się istnieje możliwość odbioru paczki żywnościowej przez inną osobę. W celu dotarcia pomocy żywnościowej wyłącznie do osób do niej uprawnionych, osoba zgłaszająca się po odbiór żywności w imieniu osoby potrzebującej, zobowiązana jest do okazania imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę potrzebującą.

Podprogram Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020)

2018-10-09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu podpisał umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomoc żywnościowa przekazywana będzie osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (OPL) w formie paczek żywnościowych.
Paczka żywnościowa to minimum kilka (tj. składająca się z co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )
1) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g,
2) fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g,
3) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
4) buraczki wiórki w opakowaniach jednostkowych 350 g,
5) powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,
6) makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,
7) makaron kukurydziany bezglutenowy w opakowaniach jednostkowych 500g,
8) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
9) kasza gryczana w opakowaniach jednostkowych 500 g,
10) herbatniki maślane w opakowaniach jednostkowych 200 g,
11) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400g,
13) szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g,
14) szynka wieprzowa mielona w opakowania jednostkowych 300 g,
15) pasztet wieprzowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
16) kabanosy wieprzowe w opakowaniach jednostkowych 120 g,
17) filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,
18) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
19) miód nektarowy wielokwiatowy w opakowaniach jednostkowych 400 g,
20) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l,
21) gołąbki w sosie pomidorowym w opakowaniach jednostkowych 800 g.

Ponadto Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej we Rawiczu informuje, że osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 5 Część A - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 410KB)
 2. Załącznik Nr 5 - część B - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 501KB)
 3. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (ośw.osoby bezdomnej) (plik pdf 398KB)
 4. Załącznik Nr 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik pdf 419KB)
 5. Upoważnienie (plik pdf 84KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO