Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Pomoc społeczna ❯ Projekty socjalne
← Powrót do strony głównej

Pomoc społeczna ❯ Projekty socjalne

„ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ” – PROJEKT SOCJALNY

2024-02-09

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w miesiącu lutym  2024 roku realizowało projekt socjalny  Zimą dzieci się NIE nudzą!
Projekt  skierowany był dla dzieci z Gminy Rawicz, w wieku 7-11 lat. Celem głównym projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  i  wsparcie ich rozwoju kreatywnego. Realizacja projektu socjalnego odbyła się w okresie od 12.02.2024 do 23.02.2024r. w Kuźni Wiedzy CUS w Rawiczu. W ramach projektu organizowane były warsztaty kreatywno- integracyjne oraz  ruchowe. Wszystkie zajęcia odbyły się bezpłatne i zostały przeprowadzone przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Dzieci niezwykle chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach. Poniżej krótka fotorelacja. 

ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 1ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 2ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 3ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 4ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 5ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 6ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 7ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 8ZIMĄ DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ - Zdjęcie nr 9

Projekt socjalny „Trochę ciepła”

2023-12-01

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje projekt socjalny „Trochę ciepła” skierowany do osób bezdomnych.

Celem projektu jest wsparcie osób bezdomnych  oraz wzmocnienie ich w sytuacji kryzysowej, w szczególności w okresie zimowym.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2023 roku zbiórką odzieży i przekazaniem zestawów ubraniowych do Szpitala Powiatowego w Rawiczu oraz na Komendę Powiatową Policji w Rawiczu.

Odzież została częściowo rozdysponowana,  dalsze zaplanowane działania to monitoring osób bezdomnych przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu oraz akcja: kanapka i ciepła herbatka – przygotowanie i rozwiezienie gorącego napoju oraz kanapek w miejsca, gdzie zazwyczaj gromadzą się osoby bezdomne. Pierwsze wspólne działania pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy rawickiej policji przeprowadzone były 29 listopada 2023 r. Sprawdzone zostały miejsca, w których przebywać mogą osoby bezdomne. Osobom tym proponowano ciepłą odzież, gorącą herbatę i posiłek. Wszystkie spotkane osoby bezdomne otrzymały propozycje skierowania do schroniska.

Planuje się powtarzanie akcji w okresie zimowym.

 

Zwracamy się też zprośbą do mieszkańców Gminy Rawicz o szczególne zwrócenie uwagi na sytuację osób bezdomnych jak również osób starszych, samotnych, czy innych wymagających wsparcia oraz alarmowanie służb.

 

Kontakt:

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, telefon 65 545 40 37

Telefon alarmowy policji: 112

Zdjęcie z akcjiZdjęcie z akcjiZdjęcie z akcjiZdjęcie z akcjiZdjęcie z akcjiZdjęcie z akcji

Grupa wsparcia - projekt PLAN NA LEPSZE JUTRO

2022-11-07

W ramach projektu socjalnego pt. Plan na lepsze jutro działa grupa wsparcia Przystań, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia. W ramach spotkań grupy odbywają się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem jest m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nabór do grupy prowadzi Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, Sekcja Profilaktyki Uzależnień pod numerem telefonu 506 684 267.

Projekt socjalny

Zakończenie projektu socjalnego „Wakacje z przygodą”

2022-09-08

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  w ramach planowanych działań mających na celu rozwój pomocy i usług społecznych  w zakresie wspierania rodzin, w okresie 1.08.2022r. – 31.08.2022r. realizowali projekt socjalny pn. „Wakacje z przygodą”.

Założonym celem głównym projektu było  wskazanie na społecznie akceptowalne sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci  i młodzież z gminy Rawicz, w okresie realizacji projektu socjalnego.

Projekt skierowany był do 12 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia zamieszkujących Gminę Rawicz. W ramach projektu odbiorcy  skorzystali z następujących form aktywizacji:

 • zajęcia z aktywności fizycznej oraz basen– odbyło się 9 aktywnych fizycznie spotkań na świeżym powietrzu, w tym 5 na basenie. Uczestnicy projektu przy wsparciu i zaangażowaniu specjalistów zatrudnionych w CUS, min. Fizjoterapeuty, asystenta rodziny i pracowników socjalnych pracowali nad poprawą swojej sprawności kondycji fizycznej.
 • warsztaty z eko – recyklingu – 3 x spacer na świeżym powietrzu połączony z eko edukacją – poznaniem przyrody, zasadami ekologii oraz wdrożeniem eko-recyklingu.
 • warsztaty kulinarne – 3 godziny gotowania pod okiem specjalisty kulinarnego z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zajęcia miały na celu pobudzenie wyobraźni kulinarnej najmłodszych oraz integrację międzypokoleniową podczas wspólnego przyrządzania posiłków.
 • warsztaty z komunikacji interpersonalnej – 2 spotkania na świeżym powietrzu z wykorzystaniem różnych form gier i zabaw
 • profilaktyka uzależnień – 2 spotkania - poganki w grupie. Poznanie współczesnych zagrożeń i wspólne wypracowanie zachowań  z szeroko rozumianej profilaktyki oraz zachowań prospołecznych. Temat wiodący:  środki psychoaktywne, uzależnienia behawioralne.
 • warsztaty integracyjno – kreatywne – 4 spotkania ze specjalistą kreatywnym, uczące młodzież i dzieci, jak samodzielnie i z przyjemnością zrobić jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną zabawkę, rzecz, dekorację, prezent.

Zagospodarowanie wakacyjnego czasu wolnego spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Spotkania cieszyły się wielką popularnością i przyniosły ogrom radości. 

Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 1Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 2Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 3Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 4Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 5Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 6Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 7Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 8Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 9Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 10Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 11Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 12Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 13Zakończenie projektu socjalnego Wakacje z przygodą 14

Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

2022-07-29

Projekt socjalny „Wakacje z przygodą” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia zamieszkujących Gminę Rawicz.

Realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.

W ramach projektu socjalnego zaplanowano:

 • Warsztaty integracyjno - kreatywne
 • Warsztaty eko- recykling
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i współpracy z grupie
 • Warsztaty kulinarne
 • Zajęcia z aktywności fizycznej
 • Zajęcia z profilaktyczne
Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

Rusza projekt socjalny "Wakacje pełne przygód"

2021-06-28

Od dnia 01.07.2021 r. rozpoczyna się projekt socjalny "Wakacje pełne przygód". Adresatami projektu są dzieci i młodzież z gminy Rawicz. Głównym celem projektu jest zapewnienie atrakcyjnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  z gminy Rawicz, w okresie realizacji projektu socjalnego.

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (z wyłączeniem terminu od 12 do 18 lipca.)

W ramach projektu socjalnego zaplanowano wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i inne działania, wynikające z potrzeb grupy. 

 

1

HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH - PROJEKT AKTYWNY BEZROBOTNY

2020-09-11

Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny"
25 września 2020 r. godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
2 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
16 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
30 października 2020 r., godz 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
13 listopada 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
4 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
18 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne

HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH "KURS NA RODZINĘ"

2020-09-11
Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu "Kurs na rodzinę", w poszczególnych miesiącach:
WRZESIEŃ:
11 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
18 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
9 października 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
23 października 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
6 listopada 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
20 listopada 2020 r., 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
11 grudnia 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe, podsumowujące projekt socjalny dla grupy.

Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę.

2020-07-22
W ramach projektu socjalnego pt Kurs na rodzinę odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 8 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 8 rodzin objętych działaniami.

W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie projektu Aktywny bezrobotny

2020-07-21
W ramach projektu socjalnego pt Aktywny bezrobotny odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników spotkań.

W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami autoprezentacji, technikami rekrutacji, nowoczesnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, czy ideą przedsiębiorczości społecznej. Działania projektowe odbywać się będą od października 2019 r., do końca grudnia 2020 r.

Grupa wsparcia - projekt PLAN NA LEPSZE JUTRO

2020-07-17

W ramach projektu socjalnego pt. Plan na lepsze jutro działać będzie grupa wsparcia Przystań, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia.

W ramach spotkań grupy będą odbywały się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem będzie m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nabór do grupy prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 506 684 267 lub 65 546 64 95.

Grupa wsparcia

Życzenia - PROJEKT KURS NA RODZINĘ

2020-05-15

15 maja, co roku, przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny.
Z tej okazji pragniemy życzyć Nam wszystkim, aby w naszych Rodzinach nigdy nie brakowało ciepła i bliskości. Aby czas wspólnie spędzony, szczególnie ostatnio, przynosił umocnienie więzi rodzinnych.

Życzenia

Konsultacje - PROJEKT AKTYWNY BEZROBOTNY

2020-04-01

W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
Numer telefonu: 500 774 841

Konsultacje - PROJEKT KURS NA RODZINĘ

2020-04-01

W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Kurs na rodzinę", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z pedagogiem dla uczestników projektu, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
Numer telefonu: 500 774 841

UWAGA - ogłoszenie - PROJEKT AKTYWNY BEZROBOTNY

2020-03-12

Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID - 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.

UWAGA - ogłoszenie - PROJEKT KURS NA RODZINĘ

2020-03-12

Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Kurs na rodzinę" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID - 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.

Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

2019-09-12

Zakończenie projektu socjalnego Radość jest w nas

W dniu 28.08.2019 roku zakończono realizację projekt pn. Radość jest w nas.
Projekt realizowany był w okresie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019 przez 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny MGOPS w Rawiczu. Zajęcia były prowadzone jeden raz w tygodniu i obejmowały:
-zabawy integracyjne
-zabawy sportowe
-zagadki i łamigłówki
-warsztaty plastyczne
-pogadanki profilaktyczne.

Czytaj całość artykułu "Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas"

Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

2019-08-22

W ramach projektu socjalnego Radość jest w nas odbywają się w wakacje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Cel główny projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego dla 10 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacji letnich od 10.07.2019r. do 28.08.2019r.
W prowadzenie projektu zaangażowanych jest 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Prowadzone są m. in. zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, pogadanki np. Zwierzę to mój przyjaciel, zagadki i łamigłówki, które cieszą się zainteresowaniem dzieci.
Wszystkie zabawy są prowadzone w myśl...bo radość jest w nas

Zakończenie projektu planowane jest w dniu 28.08.2019.
Na uczestników zajęć czeka jak zwykle dobra zabawa i wiele atrakcji.

Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

WAKACYJNE ATRAKCJE - projekt Radość jest w nas

2019-07-10

W ramach realizacji projektu socjalnego Radość jest w nas, pracownicy socjalni i asystenci rodziny MGOPS w Rawiczu, organizują zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywają się w okresie wakacyjnym, w terminie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019, w godzinach od 10.00- 13.00 następująco:
- 10 lipca 2019
- 17 lipca 2019
- 24 lipca 2019
- 31 lipca 2019
- 07 sierpnia 2019
- 14 sierpnia 2019
- 21 sierpnia 2019
- 28 sierpnia 2019

Miejsce realizacji zajęć: na terenie miasta Rawicza,
np. boisko multi funkcyjne, teren DK

Zapewniamy: gry, zabawy ruchowe i inne atrakcje

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO