Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka ❯ Placówka Wsparcia Dziennego
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka ❯ Placówka Wsparcia Dziennego

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie opiekuńczo – specjalistycznej, czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 13.00 do 17.00, natomiast w okresie przerw od nauki funkcjonowanie placówki dostosowane jest w zależności od potrzeb dzieci i rodziców.

Do placówki przyjmuje się wychowanków w wieku 7-12 lat na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek dostosowany do pory dnia. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać między innymi: z pomocy wychowawców w nauce, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Ewą Kochan

  • telefoniczny 65 546 70 97, 506 684 267
  • e-mailowy: dzialprofilaktyki@cusrawicz.pl
Plakat
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO