Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zamówienia publiczne ❯ Przetargi i zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Zamówienia publiczne ❯ Przetargi i zapytania ofertowe

Zamówienia publiczne - wybierz
podmenu:

Zapytanie ofertowe - zatrudnienie psychiatry dziecięcego

2022-09-09

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Usługa indywidualnych konsultacji psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu gminy Rawicz"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1396KB)
 2. Zapytanie ofertowe - wersja edyt. (plik doc 85KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 49KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 42KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 162KB)

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie wychowawcy wypoczynku

2022-07-08

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Zatrudnienie wychowawcy wypoczynku dla uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1246KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja edyt. (plik doc 78KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 43KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 36KB)

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie kierownika wypoczynku

2022-07-07

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Zatrudnienie kierownika wypoczynku dla uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1355KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja edyt. (plik doc 80KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 43KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 36KB)

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku

2022-06-29

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku dla uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1787KB)
 2. Zapytanie ofertowe - wersja edyt. (plik doc 90KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 45KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 37KB)

Zapytanie ofertowe - Zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku

2022-06-13

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku dla uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1796KB)
 2. Zapytanie ofertowe - wersja edyt. (plik pdf 112KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 45KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 37KB)

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obywatelom Ukrainy przebywającyn na terytorium RP

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obywatelom Ukrainy przebywającyn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/615779

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1087KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja edyt. (plik doc 74KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (pdf) (plik pdf 43KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 40KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 118KB)

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obywatelom Ukrainy przebywającyn na terytorium RP

2022-05-06

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obywatelom Ukrainy przebywającyn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1039KB)
 2. Zapytanie ofertowe- wersja edyt. (plik pdf 120KB)
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 43KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (plik pdf 40KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 165KB)

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystetna osobistego osoby niepełnosprawnej

2022-03-21

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty pa realizację zadania pn.: Świadczenie usług na stanowsku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588871

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 698KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 47KB)
 3. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (plik pdf 659KB)

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystetna osobistego osoby niepełnosprawnej

2022-03-09

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty pa realizację zadania pn.: Świadczenie usług na stanowsku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/583427

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 13KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (pdf) (plik pdf 47KB)
 3. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (plik pdf 659KB)
 4. Zapytanie ofertowe (plik pdf 765KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2022-02-25

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r."

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/578968

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 73KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 155KB)
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 182KB)
 4. Załączniki 1-8 do SWZ (plik zip 1406KB)
 5. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 91KB)
 6. Zawiadomieni o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty (plik pdf 143KB)

Ogłoszenie o zamówieniu

2022-01-11

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz od 01.02.2022r. do 31.12.2022r."

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/560683

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 143KB)
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 180KB)
 3. Załączniki 1-10 do SWZ (plik zip 1199KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 88KB)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 99KB)
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 59KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2021-12-03

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/546826

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 88KB)
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 91KB)
 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 73KB)
 4. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 136KB)
 5. Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (plik pdf 172KB)
 6. Załączniki 1-9 do SWZ (plik zip 180KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Zamówienia publiczne ❯ Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO