Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Usługi Społeczne ❯ Klub Integracji Społecznej
← Powrót do strony głównej

Usługi Społeczne ❯ Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

2023-10-02

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z bezpłatnej usługi społecznej Klub Integracji Społecznej. Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych.

Odbiorca usługi – mieszkaniec gminy Rawicz – osoby długotrwale bezrobotne i osoby uzależnione w tym od alkoholu i innych środków - zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w gminie Rawicz.

Zakres usługi:
•    skoordynowane działania specjalistyczne, terapeutyczne i edukacyjne,
•    doradztwo zawodowe,
•    doradztwo socjalne,
•    poradnictwo psychologiczne,
•    staże.

Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Wojciech Bawolski
Agnieszka Dałkowska
tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Plakat informacyjny

Klub Integracji Społecznej

2022-07-14

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z bezpłatnej usługi społecznej Klub Integracji Społecznej. Usługi społeczne są finansowane w ramach projektu “Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych.

Odbiorca usługi – mieszkaniec gminy Rawicz – osoby bezrobotne, w tym osoby z uzależnieniami i doświadczające przemocy - zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w gminie Rawicz.

Zakres usługi:
•    skoordynowane działania specjalistyczne, terapeutyczne i edukacyjne,
•    doradztwo zawodowe,
•    doradztwo socjalne,
•    poradnictwo psychologiczne,
•    staże
Wykonawca: Centrum Usług Społecznych w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy
Miejsce świadczenia usługi: Centrum Usług Społecznych,  ul. gen. Grota Roweckiego 4A,
63-900 Rawicz
Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych
tj. 01.08.2021r. do 30.09.2023r.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Wojciech Bawolski
Agnieszka Dałkowska
tel. (65) 546-10-02, biuro nr 103

Ulotka - Klub Integracji Społecznej

Załączniki:

  1. Wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych (plik pdf 364KB)
  2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 359KB)
  3. RODO (plik pdf 388KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO