Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Ekonomia Społeczna - wybierz podmenu:

Partnerstwo na rzecz Integracji i Wspierania Rozwoju Wspólnoty Samorządowej Gminy Rawicz

Celem Partnerstwa na rzecz Integracji i Wspierania Rozwoju Wspólnoty Samorządowej Gminy Rawicz jest w szczególności rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (przy wykorzystaniu animacji, wolontariatu oraz samopomocy), opartej zarazem na suwerenności Stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W działania Partnerstwa zaangażować się mogą: jednostki samorządu terytorialnego, sołectwa, podmioty NGO oraz sektor prywatny.

Instytucje zainteresowane dołączeniem do Partnerstwa, zapraszamy do kontaktu:

  • telefonicznego, pod numerem 500 774 841 (poniedziałek – piątek 10:00 – 15:00)
  • e-mailowego: pws@opsrawicz.pl
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020