Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty UE ❯ WRPO Razem Przeciw Wykluczeniu
← Powrót do strony głównej

Projekty UE ❯ WRPO Razem Przeciw Wykluczeniu

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

2020-01-23

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Czytaj całość artykułu "Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU."

Zakończenie realizacji projektu pn. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2019-01-02

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. :
-19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty;
- 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny;
- 2 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym mogą skorzystać ze wsparcia rodzin wspierających.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego utworzonej w ramach projektu pn. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Ignacego Buszy 5, 63-900 Rawicz.

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-04-03

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik pdf 175KB)

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ

2017-03-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego. Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, pokój 105 od poniedziałku od piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 546 10 01

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Rawicz;
- kwestionariusz uczestnika projektu;
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
- orzeczenie o niepełnosprawności.

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.

Załączniki:

 1. Regulamin wypozyczalni sprzetu specjalistycznego (plik docx 68KB)
 2. Oświadczenie - zapoznanie z regulaminem (plik doc 110KB)
 3. Wniosek o wypożyczenie sprzętu (plik doc 110KB)
 4. Kwestionariusz rekrutacyjny (plik docx 83KB)
 5. Zasady uczestnictwa (plik docx 76KB)
 6. Zaświadczenie na sprzęt (plik doc 78KB)
 7. Zaświadczenie (osoba niesamodziena) (plik doc 111KB)

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-02-02

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik pdf 600KB)

Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-29

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego - w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław - zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018 (plik pdf 444KB)
 2. Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny (plik pdf 470KB)
 3. Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa (plik pdf 217KB)
 4. Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa (plik pdf 260KB)
 5. Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa (plik pdf 223KB)
 6. Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy (plik pdf 240KB)
 7. Załącznik nr 4 KARTA OCENY (plik pdf 335KB)
 8. Załącznik nr 5-KARTA KWALIFIKACYJNA (plik pdf 315KB)
 9. Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE (plik pdf 367KB)
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTU (plik pdf 708KB)

Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-10

Projekt "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Planowane rezultaty:
-objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- ustanowienie 2 rodzin wspierających;
- utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
- wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
- objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
- udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
- przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
- przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
- nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN
Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN
Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN
Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO