Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Dom Dziennego Pobytu
← Powrót do strony głównej

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu

W ramach systemu wsparcia osób starszych na terenie gminy Rawicz swoją działalność prowadzi Dom Dziennego Pobytu, jako jednostka podległa Centrum Usług Społecznych . Zgodnie ze statutem Centrum finansowana jest ze środków budżetu Gminy Rawicz.

Dom realizuje pomoc środowiskową i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Regulamin Domu oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. - o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych - art. 13 ust. 1 pkt 7

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób w wieku poprodukcyjnym oraz dla osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Kwalifikacja osób zainteresowanych do korzystania ze świadczeń Domu odbywa się na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora CUS po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Działalność Domu prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Działalność Domu prowadzona jest również poprzez organizację Dziennych Klubów Wsparcia na terenach wiejskich w Żylicach i Łaszczynie. Spotkania odbywają się w świetlicach wiejskich, raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów DDPS.

Placówka nastawiona jest na realizację procesu aktywizacji osób starszych w szeroko pojętym znaczeniu. Oferta świadczonych przez Dom zajęć jest bardzo bogata i zawiera różnorodne formy prowadzenia zajęć. Wśród nich prowadzone są :zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, zajęcia edukacyjne, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne, rehabilitację , gry i zabawy ruchowe, terapię Biofeedback, terapię Snoezelen, poradnictwo psychologiczne, spotkania i imprezy towarzyskie, zajęcia kulturalno –rozrywkowe, wycieczki i wiele, wiele innych.

Dodatkowe informacje można uzyskać :

Telefonicznie : 65 546 75 85

E-mail : ddps@cusrawicz.pl

Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO