Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Współpraca Międzysektorowa
← Powrót do strony głównej

Współpraca Międzysektorowa

konferencja naukowa pt.: Profilaktyka uniwersalna w kontekście współpracy międzysektorowej w ramach Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz

2022-11-09

W dniu 07 listopada 2022r. w kinie "Promień" odbyła się konferencja naukowa pt.: „Profilaktyka uniwersalna w kontekście współpracy międzysektorowej w ramach Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz” pod honorowym patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie zostało zorganizowana przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Głównym celem tej naukowej konferencji było podniesienie wiedzy w obszarze szeroko rozumianej promocji zdrowia psychicznego oraz prezentacja w tym zakresie możliwości Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (wraz z jego perspektywami rozwojowymi w obszarze współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi społeczne oraz tzw. profilaktyki uniwersalnej). Wykład inauguracyjny wygłosił Doradca Prezydenta RP Pan prof. Marek Rymsza. Wystąpienie miała także Pani Justyna Pawlak - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Inni zaproszeni goście reprezentowali mi in. samorządy województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Licznie zgromadzeni byli przedstawiciele służby zdrowia, placówek oświatowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego, policji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie gminy Rawicz. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu Władysława Czajkowska zapoznała obecnych z tematyką ,,Współpracy międzysektorowej jako narzędzia realizacji programów profilaktycznych w gminie Rawicz”. Część merytoryczna obejmowała wykłady profesjonalistów - praktyków.
Swoją wiedzą dzielili się:

  • prof. zw. z zakresu psychologii klinicznej Lidia Cierpiałkowska, psychoterapeuta i superwizor terapii uzależnień z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień - kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
  • mgr Wojciech Sowa - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor - aplikant z Krakowa.
  • mgr Błażej Pierzchała - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, biegły sądowy,
  • prof. Mariusz Kwiatkowski - socjolog i pedagog, z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Spotkanie moderowała mgr Agnieszka Pierzchała - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor - aplikant. Uczestniczy konferencji oprócz wzbogacenia wiedzy zawodowej wymienili doświadczenia, które będą z całą pewnością służyć polepszeniu jakości usług w/w instytucji.

konferencja naukowa - fot.1 konferencja naukowa - fot. 2konferencja naukowa - fot. 3konferencja naukowa - fot. 4konferencja naukowa - fot. 5konferencja naukowa - fot. 6konferencja naukowa - fot. 7konferencja naukowa - fot. 8

Współpraca Międzysektorowa

2022-07-19

Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz podejmuje działania na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
Działania prowadzone przez Centrum Usług Społecznych mają na celu rozszerzenie oferty usług społecznych dostępnych dla ogółu mieszkańców naszej gminy przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na terenie gminy Rawicz.
Współpraca międzysektorowa w ramach CUS realizowana jest w trzech płaszczyznach:

  • kontraktowanie usług w ramach CUS;
  • tworzenie partnerstw projektowych;
  • koordynacja usług społecznych.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO