Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Współpraca Międzysektorowa
← Powrót do strony głównej

Współpraca Międzysektorowa

Współpraca Międzysektorowa

2022-07-19

Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz podejmuje działania na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
Działania prowadzone przez Centrum Usług Społecznych mają na celu rozszerzenie oferty usług społecznych dostępnych dla ogółu mieszkańców naszej gminy przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na terenie gminy Rawicz.
Współpraca międzysektorowa w ramach CUS realizowana jest w trzech płaszczyznach:

  • kontraktowanie usług w ramach CUS;
  • tworzenie partnerstw projektowych;
  • koordynacja usług społecznych.
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO