Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Usługi społeczne O nas Pomoc społeczna

Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu

2024-04-11

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi, refundowanych przez NFZ. Badania odbędą się w Rawiczu dn. 20 maja 2024r. przy Intermarche - ul. Targowa 11. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 pod nr tel. 68-41-41-411 lub online https://diagnostyk.pl

Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu - ulotka informacyjna

DNIA 2 MAJA CUS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNE

2024-04-19

Informujemy, że w dn. 2 maja Centrum Usług Społecznych w Rawiczu będzie nieczynne.

 

Informacje o wieloletnim rządowym Programie „Posiłek w szkole i w domu”

2024-04-22
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wieloletni rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w Gminie Rawicz od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Przyjęty 3 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

 1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
 2. Moduł dla osób dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Gmina Rawicz realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do Programu wynosi:

 • 1200 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1552 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast za realizację zadań wynikających z modułów 3. odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 Wartość zadania:

 • dotacja celowa w 2024 r.  wynosi 300 000,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 75 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 375 000,00 zł.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-04-05
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  ogłasza nabór uzupełniający wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w związku z tym, że zwolniły się 4 miejsce.

Szczegóły: https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1&submenu=&art=3130

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania wolnych miejsc.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

2024-03-01
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 239598,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 238400,01 zł

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa (plik DOCX 39KB)
 2. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
 3. Oświadczenie o możliwości wyboru (plik odt 15KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik DOCX 21KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2024-02-19

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że  w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane będą porady dla osób pokrzywdzonych. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której specjaliści udzielają bezpłatnych porad i informacji o instytucjach udzielających pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.  

W okresie od 19.02.2024r. do 23.02.2024r. dyżurować będą:

1. Pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (ul. gen. Grota Roweckiego 4a)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  9.00- 14.00

2. Bogusława Olszewska- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu (ul. gen. Grota Roweckiego 4a)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  9.00- 11.30

3. Błażej Pierzchała – psycholog ds. uzależnień, psychoterapeuta (ul. gen. Grota Roweckiego 9)

PONIEDZIAŁEK godz.  14.30-17.00
CZWARTEK  godz. 12.00-16.00

4. Agnieszka Pierzchała- psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (ul. gen. Grota Roweckiego 9)

ŚRODA godz. 11.30-14.00

5. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawicz (ul. Henryka Sienkiewicza 23)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  10.00- 18.00
SOBOTA- NIEDZIELA godz. 8.00- 14.00

ANONIMOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ

2024-02-16

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do opracowania diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Rawicz.

Link do ankiety w formie elektronicznej: https://forms.gle/cRmkC6aeo37Qh3ME8

Prosimy o wypełnienie ankiet w terminie do 08.03.2024r.

W załączniku znajdą Państwo także tradycyjną wersję ankiety (do wydruku). Wypełnione w ten sposób ankiety składać można w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 4a) również w terminie do 08.03.2024 r.

Załączniki:

 1. Ankieta dla dorosłych (plik pdf 156KB)

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (umowa zlecenie) - 4 osoby

2024-02-15
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (umowa zlecenie) - 4 osoby.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 250KB)
 2. Załączniki 1-3 do Zapytania ofertowego (plik zip 472KB)

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy

2024-02-13

Zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na Lata 2024-2030 Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zamieszcza informator zawierający dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-19

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Wzór wniosku o dodatek osłonowy  do pobrania w załączniku!!! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a - Biuro Obsługi Mieszkańca bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w dni robocze od godz. 7.00 do 15:00, a w środy do godz. 17:00

Czytaj całość artykułu "DODATEK OSŁONOWY"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 (plik pdf 1174KB)
 2. Klauzula RODO - dodatek osłonowy (plik pdf 151KB)

Przyjmowanie wniosków o uzyskanie wsparcia w mieszkaniu wspomaganym - ul. I.Buszy 5

2024-01-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zachęca mieszkańców gminy Rawicz do składania wniosków o uzyskanie wsparcia w mieszkaniu wspomaganym. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie naboru wniosków osób chętnych do uzyskania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym lub w CUS Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 4a - osoba do kontaktu Pani Magdalena Wietrzychowska tel. 65 546 10 04. Wnioski  należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz z dopiskiem: "Nabór wniosków na mieszkanie wspomagane ". Wnioski są przyjmowane w godzinach 7:00 -15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (I piętro p. 217)

Mieszkanie wspomagane fot. 1Mieszkanie wspomagane fot. 2Mieszkanie wspomagane fot. 3Mieszkanie wspomagane fot. 4Mieszkanie wspomagane fot. 5Mieszkanie wspomagane fot. 6Mieszkanie wspomagane fot. 7Mieszkanie wspomagane fot. 8Mieszkanie wspomagane fot. 9Mieszkanie wspomagane fot. 10Mieszkanie wspomagane fot. 11Mieszkanie wspomagane fot. 12Mieszkanie wspomagane fot. 13Mieszkanie wspomagane fot. 14

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia w mieszkaniu wspomaganym (plik pdf 162KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie (plik doc 64KB)
 3. Regulamin naboru wniosków o uzyskanie wsparcia w mieszkaniu wspomaganym (plik docx 23KB)
 4. Uchwała dziennik urzędowy mieszkania wspomagane (plik pdf 1466KB)
 5. Regulamin użytkowania mieszkania wspomaganego (plik docx 25KB)
 6. KONTRAKT MIESZKANIOWY (plik docx 23KB)

Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-01-12
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość artykułu "Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 "

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia AOON 2024 (plik docx 38KB)
 2. Karta zakresu czynności - AOON 2024 (plik docx 26KB)
 3. Klauzula RODO MRPS (plik docx 21KB)
 4. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 8KB)
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia i sytacji życiowej (plik odt 9KB)
 6. Prośba o konkretną osobę (plik odt 7KB)
 7. RODO CUS (plik docx 22KB)

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-08

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej CUS w Rawiczu po wejściu w życie rozporządzenia.

 

Czytaj całość artykułu "DODATEK OSŁONOWY"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO