Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Ekonomia Społeczna ❯ Lokalne Centrum Wolontariatu
← Powrót do strony głównej

Ekonomia Społeczna ❯ Lokalne Centrum Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu działa przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Dzięki nawiązanej współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, po okresie inkubacji, LCW zostało włączone do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Lokalne Centrum Wolontariatu powstało w 2015 roku, jako odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności gminy Rawicz. Jest również uzupełnieniem prowadzonej pracy socjalnej w środowisku lokalnym. W chwili obecnej zrzesza zarówno wolontariuszy indywidualnych jak i Szkolne Kluby Wolontariusza, działające na terenie placówek oświatowych z gminy Rawicz. Prowadzi działania z zakresu wolontariatu akcyjnego, oraz wolontariatu stałego. Istotnym elementem działań LCW są prowadzone szkolenia i warsztaty, podnoszące kompetencje wolontariuszy. Lokalne Centrum Wolontariatu prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO oraz biznesem.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu, poprzez:

  • kontakt telefoniczny, pod numerem 500 774 841
  • kontakt e-mailowy: cw@cusrawicz.pl
  • osobiście, w siedzibie Kuźni Wiedzy, przy Centrum Usług Społecznych (ul. Grota Roweckiego 9, Rawicz)

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności na stronę: www.cw.cusrawicz.pl oraz stronie Facebook: Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu | Facebook

Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO