Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Usługi społeczne O nas Pomoc społeczna

Aktualności

Dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-22

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest poniżej. W Gminie Rawicz wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,  bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00.  

Najważniejsze zmiany dot. dodatku węglowego:

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Złożone dotychczas wnioski o dodatek węglowy gmina rozpatrzy według nowych przepisów. W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosków.

Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku otrzymają również gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 226KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (plik pdf 110KB)

Diagnoza problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz

2022-09-20

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje „Diagnozę problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz”

W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety: https://rawiczmieszkancy.webankieta.pl/

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

2022-09-15

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.  Gmina Rawicz do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

2022-09-02

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września  w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

DODATEK WĘGLOWY – NAJNOWSZE WYTYCZNE MINISTERSTWA!!!

2022-08-31

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż dnia 30.08.2022r. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawił się "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Prosimy Państwa o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Załączniki:

 1. Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego (plik pdf 257KB)

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2022/2023

2022-08-17

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 listopada 2022 r. można składać od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ustawa o dodatku węglowym podpisana

2022-08-12

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Wniosek o dodatek można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub elektronicznie.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej w 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00. Złożenia wniosku będzie można dokonać także drogą elektroniczną. 

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 340KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 151KB)

Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

2022-07-29

Projekt socjalny „Wakacje z przygodą” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia zamieszkujących Gminę Rawicz.

Realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.

W ramach projektu socjalnego zaplanowano:

 • Warsztaty integracyjno - kreatywne
 • Warsztaty eko- recykling
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i współpracy z grupie
 • Warsztaty kulinarne
 • Zajęcia z aktywności fizycznej
 • Zajęcia z profilaktyczne
Projekt socjalny - Wakacje z przygodą

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA SENIORÓW

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne z terapeutą/psychologiem

- konsultacje indywidualne

- warsztaty kreatywne

- kampanię edukacyjną.

 

Głównym celem Programu jest wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych seniorów z gminy Rawicz.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905
Plakat Program Profilaktyczny Dla Seniorów

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KOBIET W CIĄŻY

2022-07-05

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży, zamieszkałych na terenie gminy Rawicz

Głównym celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia kobiet w wieku rozrodczym, w tym kobiet w ciąży oraz uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania jasno określonych zaleceń dla rozwoju nienarodzonego dziecka.

 

W ramach Programu oferujemy:

- spotkanie edukacyjne

- konsultacje indywidualne

- kampanię edukacyjną.

 

Informacje i zapisy:
Magdalena Stefańska tel. 535 519 905

 

Plakat

Godziny urzędowania w lipcu i sierpniu

2022-06-14

Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu, CUS w Rawiczu będzie czynny:

 • w poniedziałki w godz. 8.00-16.00
 • od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 

Fizjoterapia domowa

2022-06-13

Zapraszamy Mieszkańców gminy Rawicz do korzystania z specjalistycznej usługi opiekuńczej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania. Zapewniamy profesjonalną rehabilitację w warunkach domowych mieszkańcom gminy Rawicz. Wizyta fizjoterapeutyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Czytaj całość artykułu "Fizjoterapia domowa"

Załączniki:

 1. Fizjoterapia domowa (plik pdf 5782KB)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych przystępuje do realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny". Program kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Rawicz. Uczestnikami będą rodziny, w których okresowo bądź ciągle występują trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko-rodzina, co może stwarzać ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych m.in. używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Czytaj całość artykułu "PROGRAM PROFILAKTYCZNY "

Program profilaktyczny - plakat

Załączniki:

 1. Program profilaktyczny - plakat (plik pdf 500KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO