Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Usługi społeczne O nas Pomoc społeczna

Aktualności

Usługi społeczne realizowane w ramach Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny".

2024-07-08

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowychZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowych wraz z prowadzącymZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowychZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowychZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowychZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowychZdjęcie przedstawiające dzieci podczas zajęć sportowych

Spotkanie z ekspertami ZUS

2024-07-08

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Rawiczu serdecznie zaprasza na spotkanie z ekspertami ZUS 23 lipca 2024 r., w godz. 9:00 do 13:00 w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a

Potrzebujesz informacji z ZUS

 • Aktywni w pracy/babciowe
 • Aktywnie w żłobku
 • Aktywnie w domu

to spotkanie jest dla Ciebie!

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 90-lecia ZUS. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Załączniki:

 1. Spotkanie z ekspertami ZUS - Ulotka (plik pdf 412KB)

BON ENERGETYCZNY 2024

2024-07-04

Od 1 sierpnia 2024 r do 30 września 2024r w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu będzie można składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego! Wnioski przyjmowane będą osobiście, przez ePUAP lub przy użyciu aplikacji mObywatel. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub na stronie: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Czytaj całość artykułu "BON ENERGETYCZNY 2024"

Bon energetyczny

Mieszkanie wspomagane

2024-07-01
Logo funduszy europejskich dla Wielkopolski

W dniu dzisiejszym rozpoczęto realizację usług społecznych w mieszkaniu wspomaganym w tym usług wspierających pobyt i aktywność osoby w mieszkaniu. Usługi w mieszkaniu wspomaganym realizowane są w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb Nr FEWP.06.13-IZ.00-0004/23 realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Mieszkanie wspomagane - fot. 1Mieszkanie wspomagane - fot. 2Mieszkanie wspomagane fot. 3

Ogólnopolska kampania „Przeciwdziałanie przemocy domowej – Stop przemocy” organizowana przez Instytut Nowej Kultury

2024-07-01

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach współpracy z Fundacją „Instytut Nowej Kultury” uczestniczy w bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej „Stop przemocy”. W ramach kampanii organizowane są webinaria eksperckie online poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem przemocy domowej m.in. przemoc wobec dzieci; standardy ochrony małoletnich; rodzaje przemocy domowej. Adresatami webinariów są specjaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach kampanii publikowane są na stronach jednostek samorządu terytorialnego udostępnione materiały graficzne oraz artykuły eksperckie w celu upowszechnienia wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy domowej w środowisku lokalnym. Ekspertem kampanii jest dr hab. Magdalena Szafranek, prawniczka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
W załączeniu pakiet materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników ogólnopolskiej kampanii na temat: „Zaniedbanie jako forma przemocy”.

logo Kampanii przemoc

Załączniki:

 1. Zaniedbanie emocjonalne (plik pdf 292KB)
 2. Zaniedbanie jako forma przemocy (plik docx 39KB)
 3. Zaniedbanie jako forma przemocy (plik pdf 169KB)

Informacja

2024-06-21

Informujemy, że Sala Doświadczania Świata w budynku przy ul. Ig. Buszy 5 w godzinach popołudniowych jest nieczynna do odwołania.

Artykuł na temat naszego CUS

2024-06-18
 
W najnowszym e-magazynie "Nasz Region" znajduje się artykuł odnośnie działalności CUS, w tym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu:
Link do całego wydania:

Zmiana godzin funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

2024-06-12

Szanowni rodzice i opiekunowie! Informujemy, że w okresie wakacji Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci będzie czynna w godzinach od 12:00 do 16:00

Informacje o wieloletnim rządowym Programie „Posiłek w szkole i w domu”

2024-04-22
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wieloletni rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w Gminie Rawicz od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Przyjęty 3 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

 1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
 2. Moduł dla osób dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Gmina Rawicz realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do Programu wynosi:

 • 1200 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1552 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast za realizację zadań wynikających z modułów 3. odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 Wartość zadania:

 • dotacja celowa w 2024 r.  wynosi 300 000,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 75 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 375 000,00 zł.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-04-05
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  ogłasza nabór uzupełniający wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w związku z tym, że zwolniły się 4 miejsce.

Szczegóły: https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1&submenu=&art=3130

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania wolnych miejsc.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

2024-03-01
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 239598,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 238400,01 zł

Czytaj całość artykułu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa (plik DOCX 39KB)
 2. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
 3. Oświadczenie o możliwości wyboru (plik odt 15KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik DOCX 21KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2024-02-19

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że  w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane będą porady dla osób pokrzywdzonych. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której specjaliści udzielają bezpłatnych porad i informacji o instytucjach udzielających pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.  

W okresie od 19.02.2024r. do 23.02.2024r. dyżurować będą:

1. Pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (ul. gen. Grota Roweckiego 4a)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  9.00- 14.00

2. Bogusława Olszewska- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu (ul. gen. Grota Roweckiego 4a)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  9.00- 11.30

3. Błażej Pierzchała – psycholog ds. uzależnień, psychoterapeuta (ul. gen. Grota Roweckiego 9)

PONIEDZIAŁEK godz.  14.30-17.00
CZWARTEK  godz. 12.00-16.00

4. Agnieszka Pierzchała- psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (ul. gen. Grota Roweckiego 9)

ŚRODA godz. 11.30-14.00

5. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawicz (ul. Henryka Sienkiewicza 23)

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  godz.  10.00- 18.00
SOBOTA- NIEDZIELA godz. 8.00- 14.00

ANONIMOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ

2024-02-16

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do opracowania diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Rawicz.

Link do ankiety w formie elektronicznej: https://forms.gle/cRmkC6aeo37Qh3ME8

Prosimy o wypełnienie ankiet w terminie do 08.03.2024r.

W załączniku znajdą Państwo także tradycyjną wersję ankiety (do wydruku). Wypełnione w ten sposób ankiety składać można w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 4a) również w terminie do 08.03.2024 r.

Załączniki:

 1. Ankieta dla dorosłych (plik pdf 156KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO