Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-01-12

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do czerwca 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Centrum, do pracownika socjalnego z rejonu lub telefonicznie: 65 545 40 37, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Załączniki:

  1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (plik pdf 108KB)
  2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
  3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)

DODATEK OSŁONOWY

2022-01-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie Dodatku Osłonowego.
Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch ratach. Wnioski można składać do końca października 2022r. – więcej informacji w zakładce:
Rodzina i Dziecko > Świadczenia finansowe > Dodatek osłonowy

 

DNIA 7 STYCZNIA 2022R. CUS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNE

2021-12-29

Informujemy Państwa, że dn. 7 stycznia 2022r. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu będzie nieczynne.

Zostań rodziną wspierającą.

2021-11-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poszukuje do współpracy osoby zainteresowane udzielaniem wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo – opiekuńczych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, tylko aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności. Zostając rodziną wspierającą masz możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z rodzinami, które tego potrzebują.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 

ulotka

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2021-11-20

Życzenia

Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących

2021-11-16

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz o osobach  mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

Czytaj całość publikacji "Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących"

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym.

2021-10-11

W związku z koniecznością opracowania Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zwracamy się z prośbą do Państwa - dorosłych mieszkańców Gminy Rawicz o wypełnienie anonimowej ankiety, której opracowanie zbiorcze pozwoli usprawnić działania systemu pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień. https://docs.google.com/forms/d/1je16SrxOdNBpCIkbJf7avvhzyGAnOD6UjxdFyTnabqU/edit

Podarujemy sobie uśmiech

2021-09-29

Podarujemy sobie uśmiech – to kreatywne warsztaty z udziałem seniorów i ich wnuków, w ramach pracy socjalnej prowadzonej metodą środowiskową.

Powyższe działania miały charakter usprawniający funkcjonowanie rodziny, w zakresie nabycia i utrzymania kompetencji społecznych oraz opiekuńczo- wychowawczych osób, rodzin oraz ich otoczenia.

Czas pandemii zmienił dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, był i jest to czas nowych i trudnych wyzwań.

W dniu 27 września 2021r. seniorzy wraz z wnukami w Klubie Seniora w Kątach tworzyli lampiony przy instruktarzu wolontariuszki Pani Wiktorii Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, radości i uśmiechów nie było końca.

W związku z powyższym kolejne odbędą się w późniejszym terminie.

123456

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

2021-08-26

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020