Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych przystępuje do realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny". Program kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Rawicz. Uczestnikami będą rodziny, w których okresowo bądź ciągle występują trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko-rodzina, co może stwarzać ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych m.in. używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM PROFILAKTYCZNY "

Program profilaktyczny - plakat

Załączniki:

 1. Program profilaktyczny - plakat (plik pdf 500KB)

WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW

2022-04-20

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU PRZYSTĄPIŁO DO PROGRAMU  KORPUS WSPARCIA SENIORA NA 2022 ROK. Dzięki Programowi rawiccy seniorzy będą mogli otrzymać nieodpłatne opaski bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwi połączenie się  z gotową do interwencji centralą. Celem jest zapewnienie wsparcia przede wszystkim samotnym seniorom w wieku 65 lat oraz starszym, którzy mają problemy w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia.

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW"

Załączniki:

 1. Ulotka - WSPARCIE RAWICKICH SENIORÓW (plik docx 475KB)

Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły

2022-04-01

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. Wnioski można składać do 20 kwietnia.

Czytaj całość publikacji "Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły"

Załączniki:

 1. Informacja o Konkursie (plik docx 181KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-03-31

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 05.04.2022r. (wtorek) w siedzibie Banku Żywności Caritas w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi w ramach realizacji Propragmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w godzinach: od 13.00 do 15.00.

Weekend dla Ukrainy w Rawiczu

2022-03-25

Weekend dla Ukrainy w Rawiczu

Załączniki:

 1. Weekend dla Ukrainy w Rawiczu (plik pdf 1008KB)

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Допомога 300 злотих для громадян України

2022-03-21

Jednorazowe świadczenie 300 zł przyznawane jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Допомога 300 злотих для громадян України"

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług na stanowisku asystetna osobistego osoby niepełnosprawnej

2022-03-21

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty pa realizację zadania pn.: Świadczenie usług na stanowsku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (umowa zlecenie).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588871

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 698KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 47KB)
 3. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (plik pdf 659KB)

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

2022-03-08

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 269 280,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022"

Załączniki:

 1. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (plik docx 23KB)
 2. Karta zgloszeniowa (plik docx 24KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
 4. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
 5. Oświadczenie o możliwości wyboru (plik odt 7KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

2022-02-18

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że w dniach od 21-25 lutego 2022  w tut. Centrum w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane będą porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00 dyżurować będą pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a. W wyznaczonych godzinach można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Czytaj całość publikacji "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-02-15

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 413 202,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik docx 25KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 23KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik doc 8KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik doc 7KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH – terapia indywidualna i grupowa.

2022-01-21

Celem Programu jest dostarczenie osobie współuzależnionej wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych  obcowaniem  z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków bądź uzależnionej behawioralnie (np. od hazardu, internetu).

Zapraszamy: udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Więcej informacji w zakładce Profilaktyka > Programy Profilaktyczne.

Załączniki:

 1. Ulotka-PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (plik pdf 339KB)

PROGRAM DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

2022-01-21

Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla osób DDA tj. wychowanych bądź funkcjonujących w rodzinach gdzie obecny był/jest alkoholizm.

Celem Programu jest dostarczenie osobie z diagnozą DDA wiedzy na temat jej specyficznych cech zachowań dotyczących kosztów emocjonalnych wywołanych obcowaniem z rodzicem uzależnionym od alkoholu.

Udział w grupie  to szansa na:

 • rozstanie z traumami dzieciństwa,
 • zmianę obrazu własnej osoby,
 • uporządkowanie obecnego życia.

Zapraszamy: udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji w zakładce Profilaktyka > Programy Profilaktyczne.

Załączniki:

 1. Ulotka-PROGRAM DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) (plik pdf 608KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

2022-01-12

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do października 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Centrum, do pracownika socjalnego z rejonu lub telefonicznie: 65 545 40 37, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w gminie Rawicz są:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10 63-900 Rawicz.

Wydawanie paczek odbywać się będzie w siedzibie Banku Żywności Caritas
przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
ul. ks.kard. S. Wyszyńskiego 10
63-900 Rawicz

Wydanie art. spożywczych w formie paczek zaplanowano w kwietniu 2022r. - infortmacja o terminach i godzinach wydawania art. spożywczych w formie paczek przekazywana będzie telefonicznie.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Grafika

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (plik pdf 108KB)
 2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
 3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)
 4. Upoważnienie do paczek (plik pdf 84KB)
 5. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 59KB)

DODATEK OSŁONOWY

2022-01-04

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie Dodatku Osłonowego.
Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch ratach. Wnioski można składać do końca października 2022r. – więcej informacji w zakładce:
Rodzina i Dziecko > Świadczenia finansowe > Dodatek osłonowy

 

DNIA 7 STYCZNIA 2022R. CUS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNE

2021-12-29

Informujemy Państwa, że dn. 7 stycznia 2022r. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu będzie nieczynne.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020