Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Zostań rodziną wspierającą.

2021-11-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poszukuje do współpracy osoby zainteresowane udzielaniem wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo – opiekuńczych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, tylko aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności. Zostając rodziną wspierającą masz możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z rodzinami, które tego potrzebują.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 

ulotka

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2021-11-20

Życzenia

Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących

2021-11-16

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz o osobach  mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

Czytaj całość publikacji "Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących"

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym.

2021-10-11

W związku z koniecznością opracowania Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zwracamy się z prośbą do Państwa - dorosłych mieszkańców Gminy Rawicz o wypełnienie anonimowej ankiety, której opracowanie zbiorcze pozwoli usprawnić działania systemu pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień. https://docs.google.com/forms/d/1je16SrxOdNBpCIkbJf7avvhzyGAnOD6UjxdFyTnabqU/edit

Podarujemy sobie uśmiech

2021-09-29

Podarujemy sobie uśmiech – to kreatywne warsztaty z udziałem seniorów i ich wnuków, w ramach pracy socjalnej prowadzonej metodą środowiskową.

Powyższe działania miały charakter usprawniający funkcjonowanie rodziny, w zakresie nabycia i utrzymania kompetencji społecznych oraz opiekuńczo- wychowawczych osób, rodzin oraz ich otoczenia.

Czas pandemii zmienił dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, był i jest to czas nowych i trudnych wyzwań.

W dniu 27 września 2021r. seniorzy wraz z wnukami w Klubie Seniora w Kątach tworzyli lampiony przy instruktarzu wolontariuszki Pani Wiktorii Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, radości i uśmiechów nie było końca.

W związku z powyższym kolejne odbędą się w późniejszym terminie.

123456

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

2021-08-26

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

2021-08-19

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W związku z powyższym w dniu 23-08-2021r. oraz 30-08-2021r. w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w godzinach 9:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować następujące dane:

Do założenia profilu na PUE:

  • adres mailowy

  • nr telefonu

  • hasło minimum 8 znaków- duże litery , małe litery, cyfry i znak specjalny

Do wysłania wniosku o 300+:

  • PESEL dziecka i swój

  • nazwa i adres szkoły

  • nr rachunku bankowego.


 

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021-08-11

Baza teleadresowa- w załączeniu

Załączniki:

  1. Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 16KB)

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych usług społecznych.

2021-08-11

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dot. usług społecznych z zakresu:

- wspierania rodziny - Lokalny Klub Rodzinny

- wspierania rodziny - Kluby Aktywności Lokalnej

- wspierania rodziny - Akademia Dzieci i Młodzieży

- pobudzania aktywności obywatelskiej - Punkt Edukacji Obywatelskiej

- pobudzania aktywności obywatelskiej - Akademia Życia

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Wymienione wyżej usługi odbywają się w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2023 r. Usługi społeczne oferowane w PUS świadczone będą w ramach projektu nieodpłatnie.

Kwalifikowanie do korzystania z usługi odbywa się w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS przy ul. gen. Grota Roweckiego 9, lub telefonicznie 65 546 10 02 (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00, czwartek, piątek 7:00 - 15:00).

KAL 1KAL 2LKR1LKR 2PEO1PEO2AŻ1AŻ2ADM1ADM2Szkolenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne realizowane w ramach przyjętego Programu Usług Społecznych w gminie Rawicz.

2021-08-09

Usługi społeczne realizowane w gminie Rawicz stały się faktem ! Pod koniec lipca podpisane zostały umowy z wykonawcami usług społecznych zawartych w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz.

Obecnie prowadzona jest kwalifikacja osób zainteresowanych skorzystaniem z usług społecznych z zakresu:

- wspierania rodziny - Lokalny Klub Rodzinny

- wspierania rodziny - Kluby Aktywności Lokalnej

- wspierania rodziny - Akademia Dzieci i Młodzieży

- wsparcia osób starszych i pobudzania aktywności obywatelskiej - Punkt Edukacji Obywatelskiej

- wsparcia osób starszych i pobudzania aktywności obywatelskiej - Akademia Życia

- wspierania osób niepełnosprawnych - Kuźnia Wiedzy

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania

- wspierania osób niepełnosprawnych - Szkolenie dla seniorów z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

Program usług społecznych realizowany jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2023 r. Usługi społeczne oferowane w PUS świadczone będą w ramach projektu nieodpłatnie.

Mieszkańców gminy, zainteresowanych skorzystaniem z poszczególnych usług społecznych zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, pod numerem telefonu 65 546 10 02 (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00, czwartek - piątek 7:00 - 15:00)

1234

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację usług społecznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w latach 2021-2023

2021-08-05

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację usług społecznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w latach 2021-2023
Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz (przyjętego na podstawie uchwały NR XXXV/405/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz" z zakresu:

  • wspierania osób niepełnosprawnych w 2021, 2022 i 2023 r.

które określone są w § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2021 r.

Ofertę składa się wyłącznie poprzez Generator eNGO. 

Pełna treść ogłoszenia: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/749871/Zarz%C4%85dzenie-827_2021

Kliknij w celu rejestracji i logowania do generatora eNGO

Informacje o wieloletnim rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Gminie Rawicz

2021-07-26

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wieloletni rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w Gminie Rawicz od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Czytaj całość publikacji "Informacje o wieloletnim rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Gminie Rawicz"

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2021/2022

2021-07-26

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 listopada 2021 r. można składać od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy  do składania wniosków internetowo.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2021/2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2020.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na okres zasiłkowy 2021/2022"

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi społeczne

2021-07-23

Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w latach 2021, 2022, 2023 roku zadania publiczne będące usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz z zakresu wspierania rodziny i pobudzania aktywności obywatelskiej. Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się w załączniku.

Załączniki:

  1. Lista organizacji wraz z przyznaną kwotą dotacji (plik pdf 231KB)

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

2021-07-20

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  informuje, że 1 lipca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Istotnym zmianom uległa definicja dochodu oraz jego kryterium. Obowiązują także nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Czytaj więcej - Dodatki mieszkaniowe


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020