Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ DODATEK OSŁONOWY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-19

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Wzór wniosku o dodatek osłonowy  do pobrania w załączniku!!! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a - Biuro Obsługi Mieszkańca bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w dni robocze od godz. 7.00 do 15:00, a w środy do godz. 17:00

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY:

Dodatek osłonowy  jest wsparciem jednorazowym, przysługującym, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

 Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem i źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy w wyższej  wysokości wynosi:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 (plik pdf 1174KB)
 2. Klauzula RODO - dodatek osłonowy (plik pdf 151KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO