Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ PROGRAM PROFILAKTYCZNY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

2022-05-20

Centrum Usług Społecznych przystępuje do realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego "Wspieramy i wzmacniamy nasze rodziny". Program kierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Rawicz. Uczestnikami będą rodziny, w których okresowo bądź ciągle występują trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko-rodzina, co może stwarzać ryzyko podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych m.in. używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie używania środków psychoaktywnych, ograniczenie skali zachowań nieprzystosowanych z zakresu reakcji behawioralnych typu uzależnienie od gier i mediów społecznościowych wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Rawicz wraz z rozwijaniem konstruktywnych umiejętności wychowawczych ich rodziców/opiekunów.

Metody i formy realizacji programu:

  • zajęcia grupowe z psychologiem/psychoterapeutą (tematyka: profilaktyka uzależnień, wskazywanie i wzmacnianie docelowych zachowań prozdrowotnych, umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami subiektywnie trudnymi)
  • zajęcia sportowe z certyfikowanym instruktorem taekwondo (wzbogacone o zagadnienia z pierwszej pomocy, modelującym właściwie postawy prozdrowotne)
  • konsultacje i porady indywidualne dla dzieci, młodzieży i rodziców (z psychologiem/psychoterapeutą)
  • konsultacje i porady indywidualne dla dzieci, młodzieży i rodziców (wśród których rozpoznano zagrożenie uzależnieniem bądź uzależnienie behawioralne lub od substancji psychoaktywnych)
  • psychoterapia indywidualna bądź rodzinna dla uczestników programu, potrzebujących tego rodzaju pomocy
  • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców "Szkoła dla rodziców".

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
OSOBA DO KONTAKTU: Natalia Wach tel. 500 774 841

Program profilaktyczny - plakat

Załączniki:

  1. Program profilaktyczny - plakat (plik pdf 500KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO