Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Powrót

Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących

2021-11-16

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz o osobach  mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach możemy powiadomić:

  • Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
    ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

tel. 65 545 40 37

  • Komendę Powiatową Policji w Rawiczu
    ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz

tel. alarmowy: 997 lub 112

  • Pogotowie ratunkowe
    ul. Generała Grota – Roweckiego 6, 63-900 Rawicz

tel. alarmowy: 999 lub 112

Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła na mrozie, wymaga pomocy.  REAGUJMY!!


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020