Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka ❯ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka ❯ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

2023-04-13

Załączniki:

  1. Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (plik pdf 221KB)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu

2022-10-19

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. Z 2021 r., poz. 1119). Ustawa nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Alkoholizm wpływa negatywnie na cały system rodzinny. Wraz z rozwojem choroby alkoholowej potęguje się izolacja rodziny. Wszystkie zachowania członków rodziny zaczynają skupiać się wokół postępowania osoby pijącej. Poszczególni członkowie rodziny dokonują zmiany swojego zachowania tak, aby jak najlepiej dostosować się do sytuacji panującej w domu. Taka zmiana funkcjonowania rodziny ma daleko idące konsekwencje dla poszczególnych jej członków, wpływając negatywnie na funkcjonowanie w sferze psychicznej i fizycznej. Jedyną szansą dla osób uzależnionych i członków ich rodzin jest profesjonalna terapia. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupiają się na jak najskuteczniejszej pomocy tym osobom, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolowych w Rawiczu:

Bogusława Olszewska – Przewodniczący

Natalia Purgacz – Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Matysiak – Członek

Urszula Pernak – Członek

Ewa Kochan - Członek

Magdalena Pawlenty – Członek

Marcin Pytel – Członek

Tomasz Pieprzyk – Członek

Dawid Jankowiak – Członek

Adrian Niedźwiecki – Członek

Kamil Krenc – Członek

Jakub Szymkowiak – Członek

Adres do korenspondencji:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. gen. Grota Roweckiego 9

63-900 Rawicz

telefon kontaktowy 506 684 267

Pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem uzależnienia prowadzą na terenie gminy Rawicz:

Centrum Usług Społecznychw Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4A

63 – 900 Rawicz

tel. 65 545 40 37

Zespół Interdyscyplinarny

ul. gen. Grota Roweckiego 4A

63 – 900 Rawicz

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

ul. Dworcowa 1

63 – 900 Rawicz

tel. 65 546 73 75

Organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość

ul. Piłsudskiego 21

63 – 900 Rawicz

Grupa AA „Nadzieja”

mityng AA poniedziałek, środa, piątek godz. 18:00

Grupa Al-Anon „Odnowa”

Mityng Al-Anon czwartek godz. 18:00 

ul. Piłsudskiego 21

63 – 900 Rawicz

Punkt konsultacyjny:

Terapeuta ds. uzależnień

poniedziałek 14:30 – 17:00

czwartek 12:00 – 16:00

Psycholog

wtorek 15:15 – 19:15

Prawnik

wtorek 16:00 – 17:30

czwartek 16:00 – 17:30

Informacje dotyczące porad w Punkcie konsultacyjnym można uzyskać pod numerem telefonu 506 684 267.

Grupy wsparcia:

Oferta dla osób współuzależnionych (terapia indywidualna i grupowa)

Oferta dla osób DDA

Szczegóły oferty i zapisy pod numerem telefonu 535 519 905. 

Placówki leczenia odwykowego dostępne dla mieszkańców powiatu rawickiego:

Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze
Poradnia Leczenia Uzależnień
nzozcentrum@nzozcentrum.com.pl

Grota-Roweckiego 9k
63-900 Rawicz
65 545 48 73

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

NZOZ Przychodnia Lekarska "RAWMED" Sp. Z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnień
rawmed@rawmed.pl

Piłsudskiego 3
63-900 Rawicz
65 546 12 91

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Terapia M. Kiełkiewicz Spółka Jawna
Poradnia Leczenia Uzależnień
info@poradnia-terapia.pl

Królowej Jadwigi 13b/20
63-900 Rawicz
602 655 727; 668 908 900

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Terapia Spółka Jawna M. Kiełkiewicz
Poradnia Leczenia Uzależnień
info@poradnia-terapia.pl

Plac Korczaka 4
63-910 Miejska Górka
602 655 727; 668 908 900

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

Ulotka
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO