Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Zamówienia publiczne - wybierz podmenu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.22.2021

2021-09-20

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU: PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA ORAZ PSYCHOLOG TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

https://platformazakupowa.pl/transakcja/510423

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 182KB)

Zapytanie ofertowe - DOŻYWIANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ

2021-07-29

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489562

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 141KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE.613.17.2021

2021-06-25

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIESAMODZIELNEJ/NIEPEŁNOSPRAWNEJ

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/475841

Załączniki:

 1. Zawiadominie o wyborze oferty (plik pdf 189KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.331.3.2021

2021-06-04

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NA RZECZ OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DZIECI

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466623

Załączniki:

 1. Zawiadominie o wyborze oferty (plik pdf 174KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.29.2020

2020-12-30

Zapytanie ofertowe - ZAKUP Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 604KB)
 2. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 92KB)
 3. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 54KB)
 4. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (plik doc 52KB)
 5. Zał. Nr 5 - wzór umowy z Wykonawcą (plik doc 192KB)
 6. Załącznik Nr 1 do umowy z Wykonawcą (plik doc 86KB)
 7. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1471KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 147KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.27.2020

2020-12-23

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 504KB)
 2. Zał. Nr 1 - formularz oferty (plik doc 68KB)
 3. Zał. Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 52KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (plik doc 53KB)
 5. Zał. Nr 4 - wzór umowy (plik pdf 491KB)
 6. Załącznik Nr. 1 do umowy z Wykonawcą (plik pdf 130KB)
 7. Załącznik Nr. 2 do umowy z Wykonawcą (plik pdf 230KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 155KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.28.2020

2020-12-23

Zapytanie ofertowe - ZAKUP Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 604KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 474KB)
 3. Zał. Nr. 2 - formularz oferty (plik doc 92KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 54KB)
 5. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (plik doc 52KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy z Wykonawcą (plik pdf 624KB)
 7. Załącznik Nr. 1 do umowy z Wykonawcą (plik pdf 449KB)
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 215KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.35.2020

2020-12-03

Zapytanie ofertowe - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W RAWICZU PRZY UL. KOPERNIKA 9B

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 432KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (Przedmiar robót + kosztorys zerowy) (plik pdf 393KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik docx 17KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik docx 72KB)
 5. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (bark powiązań) (plik docx 14KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy z Wykonawcą (plik pdf 391KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 368KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.33.2020

2020-11-30

Zapytanie ofertowe - ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI SPOTKAŃ

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 717KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 49KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 37KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 30KB)
 5. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (bark powiązań) (plik doc 29KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy (plik doc 62KB)
 7. Zał. Nr 1 do Umowy z Wykonawcą (plik docx 15KB)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 155KB)

Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-20

Zamówienie na usługi społeczne na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 369KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 201KB)
 3. Procedura zamówienia (plik pdf 489KB)
 4. Zał. Nr 1 - formularz oferty (plik doc 36KB)
 5. Zał. Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 45KB)
 6. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 45KB)
 7. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 34KB)
 8. Zał. Nr 5 - wzór umowy (plik pdf 245KB)
 9. Zał. Nr 6 - wzór umowy (powierzenia danych) (plik pdf 598KB)
 10. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 152KB)
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 194KB)
 12. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf 153KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.30.2020

2020-11-20

Zapytanie ofertowe -ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI SNOEZELEN

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 518KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 48KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 37KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 29KB)
 5. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (bark powiązań) (plik doc 29KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy (plik doc 61KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 163KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.31.2020

2020-11-20

Zapytanie ofertowe - ZAKUP I DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA SALI BIOFEEDBACK

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 519KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 45KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 38KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 29KB)
 5. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (bark powiązań) (plik doc 29KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy (plik doc 60KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 156KB)

Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-17

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 299KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 116KB)
 3. Procedura zamówienia (plik pdf 432KB)
 4. Zał. Nr 1 (plik doc 839KB)
 5. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 35KB)
 6. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 44KB)
 7. Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 50KB)
 8. Zał. Nr 5 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 35KB)
 9. Zał. Nr 6 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 34KB)
 10. Zał. Nr 7 - wzór umowy (plik pdf 247KB)
 11. Zał. Nr 8 - wzór umowy (powierzenia danych) (plik pdf 599KB)
 12. Protokół z otwarcia ofert (plik pdf 148KB)
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 198KB)
 14. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf 146KB)

Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-17

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 305KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 116KB)
 3. Procedura zamówienia (plik pdf 431KB)
 4. Zał. Nr 1 (plik doc 1612KB)
 5. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 32KB)
 6. Zał. Nr 3 - Karta Świadczeniobiorcy (plik doc 31KB)
 7. Zał. Nr 4 - Harmonogram świadczenia (plik doc 38KB)
 8. Zał. Nr 5 - Formularz wykonania usług (plik doc 59KB)
 9. Zał. Nr 6 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 45KB)
 10. Zał. Nr 7 - oświadczenie Wykonawcy (plik docx 20KB)
 11. Zał. Nr 8 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 34KB)
 12. Zał. Nr 9 - oświadczenie Wykonawcy (plik docx 15KB)
 13. Zał. Nr 10 - wzór umowy (plik pdf 247KB)
 14. Zał. Nr 11 - wzór umowy (powierzenia danych) (plik pdf 585KB)
 15. Protokół z otwarcia ofert (plik pdf 149KB)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 191KB)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf 146KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.25.2020

2020-11-16

Zapytanie ofertowe - ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.25.2020 (plik PDF 460KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 170KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 172KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 156KB)
 5. Zał. Nr 4 - wzór umowy (plik doc 189KB)
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 155KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.24.2020

2020-11-16

Zapytanie ofertowe - REMONT POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SIEDZIBY KUŹNIA WIEDZY, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RAWICZU PRZY UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 9, 63-900 RAWICZ

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.24.2020 (plik pdf 575KB)
 2. Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (Przedmiar robót + kosztorys zerowy) (plik pdf 962KB)
 3. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik doc 171KB)
 4. Zał. Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (plik doc 156KB)
 5. Zał. Nr 4 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych/osobowych (plik doc 156KB)
 6. Zał. Nr 5 - wzór umowy (plik doc 213KB)
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 168KB)

Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne >> " (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020