Projekty UE - wybierz podmenu:

Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz - zaproszenie do udziału w konsultacjach.

2021-05-10

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawicz do udziału w konsultacjach społecznych Programu Usług Społecznych. 

Konsultacje społeczne odbywają się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), § 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz, stanowiących załącznik do uchwały XXXII/374/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz - zaproszenie do udziału w konsultacjach. "

Załączniki:

  1. Formularz konsultacji (plik docx 183KB)
  2. Program Usług Społecznych (plik pdf 1170KB)

Zakończenie prac adaptacyjnych.

2021-03-31

Zakończyły się prace adaptacyjne nowego miejsca świadczenia usług społecznych, w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.

2021-03-10

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie, dnia 10.03.2021 wzięli udział w szkoleniu grupowym - wsparciu eksperckim z tematyki "Plan organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem wolontariatu i samopomocy, rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających "

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie

2021-03-05

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie, dnia 05.03.2021 wzięli udział w szkoleniu grupowym - wsparciu eksperckim z zakresu "Programu Usług Społecznych"

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie

Zakończenie prac remontowych

2021-03-01

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowych

Szkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcie

2021-02-19

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie biorą systematyczny udział w szkoleniach grupowych - wsparciu eksperckim.

Szkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcieSzkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcieSzkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcie

Dalszy postęp prac remontowych

2021-02-17


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w dalszym ciągu trwają prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dalszy postęp prac remontowychDalszy postęp prac remontowychDalszy postęp prac remontowych

Postęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznych

2021-02-11


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w dalszym ciągu trwają prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznychPostęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznychPostęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznych

Spotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy Rawicz

2021-01-29


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 29 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie zlecenia usług społecznych podmiotom ES oraz standardów usług społecznych świadczonych w ramach w/w projektu, odpowiadających na potrzeby ogółu mieszkańców gminy Rawicz. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego gminy Rawicz. Spotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy RawiczSpotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy Rawicz

Trwają prace remontowe

2021-01-27


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwają dalsze prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trwają prace remontoweTrwają prace remontoweTrwają prace remontoweTrwają prace remontowe

Harmonogram planowanych działań

2021-01-04


W załączeniu do pobrania harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  1. Harmonogram planowanych działań (plik doc 56KB)

Informacja o realizacji projektu

2020-12-30


Od grudnia 2020r. w ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się prace remontowe nowego miejsca świadczenia usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Informacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektu

Konsultacje społeczne

2020-12-29


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Rawicz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz.1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza mieszkańców Gminy do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Konsultacje społeczne"

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1. formularz (plik doc 176KB)
  2. Zarządzenie konsultacje projektu diagnozy potrzeb (plik pdf 514KB)
  3. RAPORT DIAGNOZA POTENCJAŁU DO KONSULTACJI (plik pdf 1891KB)

Harmonogram planowanych działań

2020-11-05


W załączeniu do pobrania harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  1. Harmonogram planowanych działań (plik doc 49KB)

Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz.

2020-09-30


Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu:
"Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz".

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. tj. 36 miesięcy.
Całkowita wartość projektu: 2.231 460,00 zł

Dofinansowanie: 100%

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wypisujące się w TYP 1:CUS działający na obszarze jednej gminy, powstały z przekształcenia OPS.

Wnioskodawca będzie realizował projekt, uwzględniając 4 Kamienie Milowe.


Cel główny projektu jest: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.

Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz powstałe z przekształcenia MGOPS będzie świadczyło usługi społeczne dotychczas realizowane przez MGOPS oraz usługi społeczne skierowane dla ogółu mieszkańców gminy z zakresu m.in.:
-wsparcia rodziny,
-wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-wsparcia osób starszych,
-pobudzania aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
- stworzenie skoordynowanego systemu świadczenia usług społecznych przy wykorzystaniu CUS we współpracy min. z PES i JST;
- opracowanie diagnozy i prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty; samorządowej w zakresie usług społecznych;
- realizowanie Programu Usług Społecznych;
- utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych;
- zwiększanie wolumeny dotąd świadczonych usług społecznych;
-poprawę skuteczności udzielania usług społecznych -usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone będą odpłatnie w przestępnej cenie dla mieszkańców, z możliwością zwolnienia z odpłatności);
-prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem jej potencjału;
-organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich;
- opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020