Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Projekty UE - wybierz podmenu:

Harmonogram działań Organizatora Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - sierpień 2021 r.

2021-07-23

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Rawicz. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej. W sposób systematyczny harmonogram uzupełniany będzie o nowe działania zaplanowane na na terenach wiejskich oraz osiedlach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu 500 774 841 (poniedziałek - piątek, godzina 10:00 - 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. harmonogram sierpień (plik pdf 185KB)

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz"

2021-07-23

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS,  w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu lipcu 2021 r., zaangażowany był m.in. w: organizację spotkań na terenach wiejskich badających zasoby i potrzeby społeczności, prowadzenie grupy samopomocy dla osób starszych, organizację i prowadzenie zajęć tematycznych dla grup kategorialnych, promocję wolontariatu, organizację akcji wolontariackich, budowanie współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu. OSL wspierał:

 • lokalne grupy w organizacji wydarzeń skierowanych społeczności lokalnej,
 • organizację projektu socjalnego "Wakacje pełne przygód",
 • grupy nieformalne przy tworzeniu nowych organizacji,

OSL animował gry i zabawy dla dzieci wraz z wolontariuszami, promował "Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz", konsultował projekty i pomysły młodych NGO. Zoorganizował również akcję promującą wolontariat wśród rodzin z dziećmi, zainicjował akcję "Kartka z życzeniami" dla podopiecznych rawickiego ZOL.

 Część z proponowanych działań odbyła się w nowym miejscu świadczenia usług społecznych - Kuźni Wiedzy. 

1234567891011121314

Działania informacyjne na terenach wiejskich, realizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”.

2021-07-23

W lipcu 2021 r. Dyrektor CUS, Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług, Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS) odwiedzali tereny wiejskie, promując przyjęty Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz oraz usługi wynikające z Programu.

W lipcu odwiedzono m.in. Sierakowo, Załęcze, Żylice, Masłowo, Dębno Polskie, Konarzewo. 

123456

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu czerwcu, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

2021-06-28

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS,  w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu czerwcu2021 r., zaangażowany był m.in. w: zoorganizowanie oraz współprowadzenie roboczych spotkań partnerskich, organizację spotkań na terenach wiejskich badających zasoby i potrzeby społeczności, prowadzenie grupy samopomocy dla osób starszych, organizację i prowadzenie zajęć tematycznych dla grup kategorialnych, promocję wolontariatu, udział wraz z wolontriuszami na animacjach podczas lokalnych wydarzeń, promocję "Programu Usług Społecznych w gminie Rawicz". Część z proponowanych działań odbyła się w nowym miejscu świadczenia usług społecznych. 

1234

Harmonogram działań Organizatora Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - lipiec 2021 r.

2021-06-28

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Rawicz. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej. W sposób systematyczny harmonogram uzupełniany będzie o nowe działania zaplanowane na na terenach wiejskich oraz osiedlach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu 500 774 841 (poniedziałek - piątek, godzina 10:00 - 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. 1 (plik pdf 139KB)

Działania informacyjne na terenach wiejskich, realizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”.

2021-06-25

Od maja 2021 r. do chwili obecnej Dyrektor CUS, Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług, Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS) odwiedzają tereny wiejskie, konsultując Program Usług Społecznych w gminie Rawicz oraz promując usługi społeczne wynikłe z Programu.

 

123

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

2021-06-25

Dnia 24 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas którego omówiono ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz.

Usługi społeczne realizowane będą w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS.

1

Otwarty Konkurs Ofert na realizację usług społecznych w gminie Rawicz

2021-06-16

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz (przyjętego na podstawie uchwały NR XXXV/405/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz" z zakresów:

 • wspierania rodziny,
 • wspierania osób z niepełnosprawnych,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej w latach 2021- 2023.

które określone są w § 7 ust. 1 pkt 1 – 4 uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.
Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2021 r.
Ofertę składa się wyłącznie poprzez Generator eNGO.

Link do pełnej treści oferty znajduje się pod adresem:
http://bip.rawicz.pl/artykul/883/9251/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-uslug-spolecznych-w-gminie-rawicz

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu maju, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

2021-06-01

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS,  w sposób ciągły i systematyczny prowadzi rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej, jednocześnie podejmując działania aktywizujące tą wspólnotę, przy wykorzystaniu działań wspierających. 

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu maju 2021 r., zaangażowany był m.in. w: zoorganizowanie oraz współprowadzenie roboczych spotkań partnerskich, organizację spotkań na terenach wiejskich badających zasoby i potrzeby społeczności, prowadzenie grupy samopomocy dla osób starszych, organizację działań partnerskich w ramach zawartego porozumienia z Rawicką Biblioteką Publiczną, organizację akcji wolontariackich na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, dalszy ciąg promocji cyklu warsztatów "Zostań młodzieżowym Liderem". Część z proponowanych działań odbyła się w nowym miejscu świadczenia usług społecznych. 

123

Harmonogram działań Organizatora Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

2021-05-26

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań organizatora społeczności lokalnej, który prowadzić będzie m.in. działania stacjonarne dla mieszkańców gminy Rawicz. Zaproponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych grup, stanowiąc jednocześnie element zawarty w Planie Organizowania Społeczności Lokalnej

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, proszone są o wcześniejsze zapisy telefoniczne, pod numerem telefonu 500 774 841 (poniedziałek - piątek, godzina 10:00 - 15:00).

Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik pdf 182KB)

Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz - zaproszenie do udziału w konsultacjach.

2021-05-10

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawicz do udziału w konsultacjach społecznych Programu Usług Społecznych. 

Konsultacje społeczne odbywają się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), § 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz, stanowiących załącznik do uchwały XXXII/374/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz - zaproszenie do udziału w konsultacjach. "

Załączniki:

 1. Formularz konsultacji (plik docx 183KB)
 2. Program Usług Społecznych (plik pdf 1170KB)

Działania Organizatora Społeczności Lokalnej w miesiącu kwietniu, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

2021-05-04

Organizator Społeczności Lokalnej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowego z EFS, prowadził działania skierowane dla mieszkańców gminy Rawicz, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania aktywności grup kategorialnych i terytorialnych, oraz rozbudowując współpracę z lokalnymi instytucjami.

Organizator Społeczności Lokalnej w miesiącu kwietniu zaangażowany był m.in. w: zoorganizowanie, współprowadzenie i przygotowanie wystąpienia na konferencje online ""Popołudniowa kawa z rawicką aktywnością społeczną", nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Sołectw, Rad Osiedla, lokalnymi liderami, budowanie Partnerstwa Lokalnego, organizacją akcji wolontariackich skierowanych dla osób starszych i niesamodzielnych z gminy. 

 

12

Zakończenie prac adaptacyjnych.

2021-03-31

Zakończyły się prace adaptacyjne nowego miejsca świadczenia usług społecznych, w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.

2021-03-10

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie, dnia 10.03.2021 wzięli udział w szkoleniu grupowym - wsparciu eksperckim z tematyki "Plan organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem wolontariatu i samopomocy, rozeznanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających "

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie.

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie

2021-03-05

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie, dnia 05.03.2021 wzięli udział w szkoleniu grupowym - wsparciu eksperckim z zakresu "Programu Usług Społecznych"

Szkolenie grupowe - wsparcie eksperckie dla pracowników uczestniczących w projekcie

Zakończenie prac remontowych

2021-03-01

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowychZakończenie prac remontowych

Szkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcie

2021-02-19

W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy uczestniczący w projekcie biorą systematyczny udział w szkoleniach grupowych - wsparciu eksperckim.

Szkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcieSzkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcieSzkolenia grupowe dla pracowników uczestniczących w projekcie

Dalszy postęp prac remontowych

2021-02-17


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w dalszym ciągu trwają prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dalszy postęp prac remontowychDalszy postęp prac remontowychDalszy postęp prac remontowych

Postęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznych

2021-02-11


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w dalszym ciągu trwają prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznychPostęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznychPostęp prac remontowych w nowym miejscu świadczenia usług społecznych

Spotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy Rawicz

2021-01-29


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 29 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie zlecenia usług społecznych podmiotom ES oraz standardów usług społecznych świadczonych w ramach w/w projektu, odpowiadających na potrzeby ogółu mieszkańców gminy Rawicz. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego gminy Rawicz. Spotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy RawiczSpotkanie w sprawie usług społecznych dla mieszkańców gminy Rawicz

Trwają prace remontowe

2021-01-27


W ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwają dalsze prace remontowe, przygotowujące nowe miejsce świadczenia usług odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trwają prace remontoweTrwają prace remontoweTrwają prace remontoweTrwają prace remontowe

Harmonogram planowanych działań

2021-01-04


W załączeniu do pobrania harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań (plik doc 56KB)

Informacja o realizacji projektu

2020-12-30


Od grudnia 2020r. w ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się prace remontowe nowego miejsca świadczenia usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz. Nowe miejsce świadczenia usług społecznych dostosowane będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Informacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektuInformacja o realizacji projektu

Konsultacje społeczne

2020-12-29


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Rawicz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz.1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza mieszkańców Gminy do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Konsultacje społeczne"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. formularz (plik doc 176KB)
 2. Zarządzenie konsultacje projektu diagnozy potrzeb (plik pdf 514KB)
 3. RAPORT DIAGNOZA POTENCJAŁU DO KONSULTACJI (plik pdf 1891KB)

Harmonogram planowanych działań

2020-11-05


W załączeniu do pobrania harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań (plik doc 49KB)

Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz.

2020-09-30


Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu:
"Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz".

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. tj. 36 miesięcy.
Całkowita wartość projektu: 2.231 460,00 zł

Dofinansowanie: 100%

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wypisujące się w TYP 1:CUS działający na obszarze jednej gminy, powstały z przekształcenia OPS.

Wnioskodawca będzie realizował projekt, uwzględniając 4 Kamienie Milowe.


Cel główny projektu jest: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.

Centrum Usług Społecznych w gminie Rawicz powstałe z przekształcenia MGOPS będzie świadczyło usługi społeczne dotychczas realizowane przez MGOPS oraz usługi społeczne skierowane dla ogółu mieszkańców gminy z zakresu m.in.:
-wsparcia rodziny,
-wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-wsparcia osób starszych,
-pobudzania aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
- stworzenie skoordynowanego systemu świadczenia usług społecznych przy wykorzystaniu CUS we współpracy min. z PES i JST;
- opracowanie diagnozy i prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty; samorządowej w zakresie usług społecznych;
- realizowanie Programu Usług Społecznych;
- utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych;
- zwiększanie wolumeny dotąd świadczonych usług społecznych;
-poprawę skuteczności udzielania usług społecznych -usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone będą odpłatnie w przestępnej cenie dla mieszkańców, z możliwością zwolnienia z odpłatności);
-prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem jej potencjału;
-organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich;
- opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020