Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 413 202,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Adresaci Programu

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

  1. zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia;
  2. uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych osobom niepełnosprawnym.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz w poniedziałki w godzinach
od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do programu (plik docx 25KB)
  2. Zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 23KB)
  3. Oświadczenie 1 (plik doc 8KB)
  4. Oświadczenie 2 (plik doc 7KB)
  5. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
  6. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Link do facebook
Baner Projekt Postaw na TAK
Baner Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
Baner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO