Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Projekty socjalne - wybierz podmenu:

Grupa wsparcia

2020-07-17

W ramach projektu socjalnego pt. Plan na lepsze jutro działać będzie grupa wsparcia Przystań, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia.

W ramach spotkań grupy będą odbywały się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem będzie m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nabór do grupy prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 506 684 267 lub 65 546 64 95.

Grupa wsparcia
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020