Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA

2020-11-03

Czynne:
w poniedziałki od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
w środy wydłużony czas pracy dla klientów świadczeń rodzinnych i wychowawczych
do godz. 18:00
Kasa - nieczynna.

W trakcie wizyty klienci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku.
 

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA "

KOMUNIKAT KARTA DUŻEJ RODZINY

2021-06-29

Uprzejmie informujemy, że od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Więcej informacji pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-od-9-czerwca-karta-duzej-rodziny-w-aplikacji-mobywatel

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

2021-06-28

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W związku z powyższym w dniu 2 lipca 2021r. w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w godzinach 9:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować następujące dane:

Do założenia profilu na PUE:

 • adres mailowy
 • nr telefonu
 • hasło minimum 8 znaków- duże litery , małe litery, cyfry i znak specjalny

Do wysłania wniosku o 300+:

 • PESEL dziecka i swój
 • nazwa i adres szkoły
 • nr rachunku bankowego.

Rusza projekt socjalny "Wakacje pełne przygód"

2021-06-28

Od dnia 01.07.2021 r. rozpoczyna się projekt socjalny "Wakacje pełne przygód". Adresatami projektu są dzieci i młodzież z gminy Rawicz. Głównym celem projektu jest zapewnienie atrakcyjnego i społecznie akceptowanego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  z gminy Rawicz, w okresie realizacji projektu socjalnego.

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (z wyłączeniem terminu od 12 do 18 lipca.)

W ramach projektu socjalnego zaplanowano wspólne aktywności integrujące grupę, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i inne działania, wynikające z potrzeb grupy. 

 

1

Otwarty Konkurs Ofert na realizację usług społecznych w gminie Rawicz

2021-06-16

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rawicz będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz (przyjętego na podstawie uchwały NR XXXV/405/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz" z zakresów:

 • wspierania rodziny,
 • wspierania osób z niepełnosprawnych,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej w latach 2021- 2023.

które określone są w § 7 ust. 1 pkt 1 – 4 uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.
Termin składania ofert upływa z dniem 6 lipca 2021 r.
Ofertę składa się wyłącznie poprzez Generator eNGO.

Link do pełnej treści oferty znajduje się pod adresem:
http://bip.rawicz.pl/artykul/883/9251/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-uslug-spolecznych-w-gminie-rawicz

Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2021-06-09

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 168 300,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program - Opieka Wytchnieniowa

2021-06-09

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w kwocie 146 880,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Program - Opieka Wytchnieniowa"

Zaproszenie do udziału w cyklu warsztatów "Zostań młodzieżowym liderem"

2021-05-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zaprasza przedstawicieli dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym "Zostań młodzieżowym liderem". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie liderów młodzieżowych do działania w środowisku młodych ludzi, przy jednoczesnym wyposażeniu uczestników warsztatów w praktyczne umiejętności liderskie i komunikacyjne.

W ramach cyklu odbędą się:

- warsztaty integracyjne,

- warsztaty tematyczne,

Dodatkowo, liderzy, z pomocą organizatora społeczności lokalnej, wspólnie zorganizują kampanie społeczną/happening na wybrany wspólnie temat.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu warsztatów lub zainteresowane otrzymaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, pod numerem 500 774 841 (poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00).

ZaproszenieZaproszenie 2

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-05-11

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 19.05.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu.

Osoba, z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37. W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj: 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do tut. Ośrodka, do pracownika socjalnego z rejonu, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Chcesz zachować ciągłość wypłaty „500+”? Złóż wniosek do końca kwietnia

2021-04-26

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br.
Zachęcamy do składania wniosków online.

Jak złożyć wniosek?

Najszybsza i najbezpieczniejsza to droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub wysłanie wniosku pocztą.

Uwaga, ważne terminy!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

2021-04-16

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż w dniu 21.04.2021r. (środa) w siedzibie CUS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi. Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki przez pracownika socjalnego z rejonu. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać. Kontakt: 065 545 40 37.

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np.: długopis.

Zawieszenie działalności Klubów Seniora

2021-02-25

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej

2021-02-25

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.01.2021r. działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu została zawieszona od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 18.01.2021r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu Pokonaj bariery.
Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
Tel. 660 585 866), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
- Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
Tel. 607 726 830, a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

2021-02-01

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

Czytaj całość publikacji "Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy"

Internetowy Punkt Informacyjny Por@dzimy

DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID- 19

2021-01-28

Zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Czytaj całość publikacji "DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID- 19"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik pdf 41KB)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów (plik pdf 204KB)
 3. Oświadczenie do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (plik doc 28KB)
 4. Oświadczenie o dochodach za rok 2019 (plik docx 17KB)

Zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej

2021-01-19

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.01.2021r. działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu została zawieszona od dnia 20.10.2020r. do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 18.01.2021r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu Pokonaj bariery.
Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
Tel. 660 585 866), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
- Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
Tel. 607 726 830, a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Zawieszenie działalności Klubów Seniora

2021-01-19

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 18.01.2021r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia.

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+

2021-01-18

1 lutego 2021r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną - papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+"

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
 2. krótki Informator 500+ (plik pdf 179KB)
 3. Rodzina 500+. informacje (plik docx 20KB)
 4. ulotka 500+ (plik pdf 155KB)

HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30

Harmonogram do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r. (plik doc 73KB)

HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30

HARMONOGRAM DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021r. (plik odt 77KB)

HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄ STYCZEŃ 2021r.

2020-12-30

Harmonogram do pobrania w załączeniu

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄ STYCZEŃ 2021r. (plik doc 73KB)

Klub Seniora w Kątach i w Szymanowie.

2020-12-01

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w polecenie o czasowym zawieszeniu działalności Klubów Seniora od dnia 20.10.2020r. do odwołania.
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook, na którym każdego dnia zamieszczane są zajęcia tematyczne odpowiadające na potrzeby uczestników.
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą również korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z Koordynatorami Klubów Seniora (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH.

2020-11-27

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy o osobach bezdomnych, mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Czytaj całość publikacji "APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH."

Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20

logo

Program "Czyste Powietrze"

2020-11-12

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Załączniki:

 1. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (plik pdf 352KB)

Ankieta

2020-11-05

Szanowni Państwo,

Gmina Rawicz rozpoczęła realizację projektu "Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz, w ramach którego pierwszym z podejmowanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie realizacji usług społecznych na terenie Gminy. Zebrane informacje pozwolą w większym stopniu dostosować działania społeczne Gminy Rawicz do Państwa potrzeb.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 20 listopada 2020r.

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje są poufne, zostaną zaprezentowane tylko w wersji zbiorczej i wykorzystane przez Gminę Rawicz wyłącznie na potrzeby projektu.

Link do ankiety kliknij tutaj (formularz google)

Wsparcie dla seniorów

2020-11-03

Szanowni Seniorzy Gminy Rawicz,
Macie więcej niż 70 lat i potrzebujecie wsparcia?

W ramach Programu Wspieraj Seniora udzielana jest bezpłatna pomoc w dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Seniorze, aby uzyskać niezbędną pomoc w ramach Programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

22 505 11 11

- Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże informacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.
- Pracownik socjalny MGOPS w Rawiczu skontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustali usługę wsparcia.

Koszty dokonanych zakupów pokrywane są przez seniora.

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2020-10-21

Prezentujemy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawicz na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Strategia będzie uchwalana przez Radnych 28 października 2020 r. Będzie również przedstawiona na Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w dniu 26 października. W terminie do 25 października wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i opinie do treści projektu na adres e-mail: zcdyrektor@opsrawicz.pl.

Załączniki:

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2025 (plik pdf 2120KB)

Punkt konsultacyjny

2020-10-07

Od dnia 5 października specjaliści w Punkcie konsultacyjnym nie będą udzielać porad. Prowadzony będzie dyżur telefoniczny psychologa. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie. Punkt konsultacyjny

Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

2020-10-07

Dnia 30 września w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu wręczono nagrody w konkursie "Rodzinne wakacje bez używek". Cieszymy się, że na terenie naszej gminy mieszkają rodziny, które promują zdrowy tryb życia. Gratulujemy Pani Marice Andrzejczak, Pani Annie Mikołajek oraz Pani Ewie Rompie. Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

Ankieta

2020-10-01

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz. W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2021-2025 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Zebrane informacje posłużą do kreślenia podstawowych problemów społecznych, a Państwa opinia pomoże w wyznaczaniu kierunków działań dla samorządu Gminy Rawicz w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik pdf 81KB)

Wznowił pracę Punkt konsultacyjny

2020-09-24

Wznowił pracę Punkt konsultacyjny. Porad udziela w nim psycholog ds. uzależnień, psycholog oraz prawnik. Szczegóły na plakacie.Wznowił pracę Punkt konsultacyjnyWznowił pracę Punkt konsultacyjny

Zakończenie konkursu fotograficznego

2020-09-02

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje o zakończeniu konkursu fotograficznego "Rodzinne wakacje bez używek". Jury powołane zgodnie z Regulaminem konkursu dokonało oceny przesłanych zgłoszeń. Przyznano następujące miejsca:

I miejsce Pani Marika Andrzejczak
II miejsce Pani Anna Mikołajek
III miejsce Pani Ewa Rompa.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

2020-09-02

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu zaprasza Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Gminy Rawicz, do udziału w bezpłatnych spotkaniach. Aktualnie prowadzony jest nabór do poszczególnych grup zajęciowych:

- Lulanki, śpiewanki, przytulanki
- Bawialnia dla najmłodszych dzieci
- Bawialnia dla młodszych dzieci
- Klub Przedszkolaka

Zajęcia odbywają się w małych grupach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Rodziny zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o kontakt poprzez wiadomość email: lkr.rawicz@imd.org.pl, lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal Facebook na profilu Lokalnego Klubu Rodzinnego. Lokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2020-09-01

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Półkolonie artystyczne

2020-08-28

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 10 do 14 sierpnia zorganizował Półkolonie artystyczne, a w terminie od 17 do 21 sierpnia Półkolonie językowe. W obu turnusach udział wzięło 46 dzieci. Każdego dnia w zależności od tematyki półkolonii prowadzone były zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy, zajęcia artystyczne, teatralne, spotkania z przedstawicielami policji. Uczestnicy brali także udział w zajęciach sportowych. Piękna pogoda i aktywne zajęcia spowodowały, że dzieci były cały czas w wyśmienitych humorach.Półkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystyczne

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2020-08-07

Baza teleadresowa- w załączeniu

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (plik docx 17KB)

Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

2020-08-05

Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przystąpił
do kolejnej edycji programu pod nazwą Opieka wytchnieniowa realizowanego
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Czytaj całość publikacji "Nabór do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"

Załączniki:

 1. Informacja - nabór (plik pdf 430KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 104KB)
 3. Karta oceny stanu dziecka, osoby niepełnosprawnej (plik docx 14KB)
 4. Informacja dodatkowa (plik docx 22KB)
 5. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa (plik docx 19KB)

Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

2020-07-24

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 22.07 - 21.08.2020 organizuje konkurs fotograficzny "Rodzinne wakacje bez używek". Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz abstynenckich, a także zwiększenie liczby dorosłych, którzy deklarują takie postawy i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z picia alkoholu w obecności dzieci.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 65 546 64 95, 506 684 267. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach: www.opsrawicz.pl, www.dzialprofilaktykirawicz.naszaplacowka.pl. Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu (plik pdf 117KB)

Wsparcie dla ofiar przemocy

2020-07-22

Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla ofiar przemocy:
adres email: przemoc@opsrawicz.pl
dyżur pod nr tel. 535 519 905 w poniedziałki w godz. od 15:00 do 17:00

Grupa wsparcia

2020-07-17

W ramach projektu socjalnego pt. Plan na lepsze jutro działać będzie grupa wsparcia Przystań, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia.

W ramach spotkań grupy będą odbywały się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem będzie m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nabór do grupy prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 506 684 267 lub 65 546 64 95.

Odwołane półkolonie

2020-07-08

Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz fakt, że na terenie powiatu rawickiego zwiększa się liczba zachorowań na koronawirus SARS-Cov-2, zostają odwołane półkolonie organizowane w terminach 20 - 24.07.2020r. i 27 - 31.07.2020r. Wszelkich informacji dotyczących półkolonii udzielamy pod numerem telefonu 506 684 267. Jednocześnie informujemy, że sierpniowe terminy półkolonii zostają zachowane. Wszelkie zmiany terminów podamy Państwu do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
Z poważaniem
Władysława Czajkowska
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

Ważne: Wnioski o świadczenia 500+ dopiero w 2021 roku

2020-07-06

Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ponieważ świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będą przyjmowane dopiero w 2021r.. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko te osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Informujemy, że MGOPS przyjmuje wnioski o przyznanie:

- Świadczenia ,,Dobry Start 300+
- Świadczeń rodzinnych

- od dnia 01 lipca — wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
- od dnia 01 sierpnia — wniosek w formie papierowej.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od dnia 01 sierpnia w formie papierowej.

Dobry Start

2020-07-01

1 lipca rusza nabór wniosków do programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl


Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie

Nominacje

2020-06-25

MGOPS W Rawiczu nominuje: Sołectwo Sierakowo, Radę Osiedla Sarnowa, dBP Products sp. z o.o. Rawicz
Zobacz film na youtube

Dzień Ojca

2020-06-23

Życzenia z okazji Dnia Ojca w załączeniu

Załączniki:

 1. Życzenia (plik pdf 432KB)

Ankieta

2020-06-19

W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach programu. Wypełnione ankiety składać można w terminie do 31.07.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

Załączniki:

 1. Ankieta (plik doc 60KB)

Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz

2020-06-04

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaną koncepcją Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz na lata 2021 - 2025 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do opracowania dalszej koncepcji działań w ramach prowadzonej polityki senioralnej.

Załączniki:

 1. Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz (plik doc 106KB)

DZIEŃ DZIECKA

2020-06-01

logo

Podziękowania

2020-05-28

logo

Uwaga na oszustwa.

2020-05-21

Drodzy Seniorzy,
w czasie pandemii nasiliły się oszustwa, których ofiarami są osoby starsze i samotne . Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu, zwracamy się z ogromną prośbą o ostrożność!
Pamiętajmy, że w kontaktach z innymi, nawet podczas rozmowy telefonicznej, musimy być bardzo uważni i ostrożni.
Zapamiętajmy, iż żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości, nie może od nas żądać przekazania wartościowych rzeczy. Policja nie przyjmuje w depozyt ochronny żadnych pieniędzy i biżuterii (ŹRÓDŁO KPP RAWICZ).
Dodatkowo, jeśli ktoś podaje się za osobę z naszej rodziny lub jej przyjaciela, tzw,: metoda na wnuczka, zweryfikujmy czy rzeczywiście bliska nam osoba potrzebuje pomocy - zadzwońmy do innych członków rodziny, aby to sprawdzić.
Ostrożności nigdy za wiele.
Nie podawajmy przez telefon swoich danych czy numeru konta.
Pamiętajmy o numerach alarmowych - 997 oraz 112 ( z telefonu komórkowego).
Bardzo prosimy o zapoznanie się załączonymi grafikami.
Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie tej informacji, aby dotarła do jak największej liczby osób.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.

Wsparcie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

2020-05-11

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

- Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
- Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
- Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc.
Wsparcie dla SeniorówWsparcie dla osób doświadczających przemocyWsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

Załączniki:

 1. Informacja o wielkopolskiej infolinii wsparcia (plik pdf 1049KB)

Zmiana godzin dyżurów psychologa

2020-05-07

Informujemy o nowych godzinach dyżurów telefonicznych psychologa:
- poniedziałek godz. 14.30 do 17.00
- wtorek godz. 16.00 do 19.00
- czwartek godz. 12.00 do 16.00

Dyżur psychologa pełniony jest pod nr tel. 535-519-905.

Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Zmiana godzin dyżurów psychologa

KOMUNIKAT - wsparcie w okresie pandemii

2020-04-29

W załączeniu ulotka informacyjna na temat wsparcia w okresie pandemii

Załączniki:

 1. ULOTKA - wsparcie w okresie pandemii (plik pdf 60KB)

Załatwianie spraw w MGOPS

2020-04-22

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19, nadal nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku.

Pracownicy pozostają do dyspozycji Państwa:
1. telefonicznie: (65)545-40-37 (tel. ogólny) w godz. 6:00-12:30 oraz 13:30-20:00 (bezpośrednie numery tel. do pracowników działów podane poniżej)

2. Mailowo: ops@rawicz.eu (sprawy ogólne)

3. Załatwianie spraw (elektronicznie) możliwe jest poprzez:
- Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
- Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
- Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

4. Załatwianie spraw (tradycyjnie) możliwe jest poprzez:
- Korespondencję listowną - Poczta Polska
- Osobiste doręczenie korespondencji (dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka wrzucając je do przygotowanej skrzynki korespondencyjnej)

Kliknij w poniższy link (czytaj całość...), aby wyświetlić bezpośrednie numery telefonów.

Czytaj całość publikacji "Załatwianie spraw w MGOPS"

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

2020-04-20

Osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Mogą skorzystać z dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa"

Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

2020-04-17

Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie zakupić czy wykonać maseczek ochronnych, mogą otrzymać je w ramach działań Gminy Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że uruchomione zostało wsparcie w tym zakresie - szczególnie w przypadku osób samotnych i starszych, które mogą telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie i otrzymają je do domu.

Czytaj całość publikacji "Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!"

Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

Pomoc dla ofiar przemocy

2020-04-10

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, odczuwasz zagrożenie w związku z zaistniałą sytuacją - zwróć się o pomoc.

Czytaj całość publikacji "Pomoc dla ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. Pomoc dla ofiar przemocy (plik pdf 610KB)

Życzenia wielkanocne

2020-04-09

logo

Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM

2020-03-27

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com Seniorzy w centrum uwagi - ruszamy z platformą ABC Senior. Wybuch epidemii koronawirusa sparaliżował funkcjonowanie całego świata. Osoby starsze znalazły się w grupie jak nigdy dotąd narażonej na śmiertelne skutki choroby wywoływanej tym wirusem. Seniorzy w sposób nagły i masowy potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy.

Czytaj całość publikacji "Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM"

Załączniki:

 1. Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM (plik pdf 222KB)

Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ dla osób przebywających w kwarantannie.

2020-03-21

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną - możesz otrzymać wsparcie w postaci paczki żywnościowej. Osoby/rodziny przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019. Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do MGOPS w Rawiczu. Skierowanie zostanie wydane przez MGOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie. Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Strona internetowa w związku z pandemią koronawirusa

2020-03-20

W związku z pandemią koronowirusa, informujemy, że została uruchomiona strona internetowa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

2020-03-19

informacja w załączeniu

Załączniki:

 1. Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie (plik pdf 114KB)

Odwołanie dyżurów

2020-03-17

Informujemy o odwołaniu dyżurów pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (dyżury odbywały się w każdą środę w godz. od 15.00 - 18.00). O przywróceniu dyżurów powiadomimy Państwa na stronie internetowej.

Nabór wolontariuszy

2020-03-16

Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu prowadzi nabór wolontariuszy do pomocy osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym - z gminy Rawicz. Wsparcie będzie dotyczyło wykupu leków lub zrobienia drobnych zakupów.
Kontakt dla wolontariuszy:
- e-mail: wolontariat@rawicz.eu
- tel. 500-774-841
Nabór wolontariuszy

Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

2020-03-16

Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz - przyjmowanie zgłoszeń o osobach wymagających pomocy: tel. 500-774-841 (czynny od godz. 8.00 do 18.00).Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

Apel o zadbanie o osoby starsze, samotne, zależne

2020-03-13

W trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych samotnie zamieszkujących oraz zależnych prosimy te osoby o zgłaszanie się pod nr tel. 65-545-40-37 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zgłoszenia te posłużą do stworzenia wykazu osób mogących wymagać wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wykaz pomoże w sprawnym dotarciu do tych osób w sytuacji ewentualnego kryzysu. Wykaz ma charakter prewencyjny.
Apelujemy do mieszkańców Gminy Rawicz o zaangażowanie się w pomoc sąsiedzką osobom starszym, samotnym i zależnym. Jeśli mamy je w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.

Poradnictwo psychologiczne

2020-03-13

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronowirusem mieszkańcy Gminy Rawicz mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod nr telefonu 535 519 905
Dyżury odbywać się będą w dniach od 16 marca do 31 marca 2020r:
Poniedziałek 14:30 - 17:00
Wtorek 12:00 - 19:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 12:00-16:00

Uwaga koronawirus - zalecenia

2020-03-12

koronawirus - zaleceniaUwaga koronawirus - zalecenia

Uwaga koronawirus

2020-03-09

Informacje na temat koronawirusa - w załączeniu

Załączniki:

 1. Koronawirus-informacja - plakat 1 (plik pdf 209KB)
 2. Koronawirus-informacja - plakat 2 (plik pdf 227KB)

Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji

2020-03-04

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Odpowiada za 80% odbieranych bodźców z zewnątrz. Czy zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma dla naszego codziennego funkcjonowania? Chcielibyśmy zaprosić Was do dołączenia do unikalnego, ogólnopolskiego programu profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji - Zobacz Lepszą Przyszłość.

Czytaj całość publikacji "Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji "

Załączniki:

 1. Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji (plik pdf 653KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2020-02-11

Gmina Rawicz - realizator Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 , z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Asystent-Informacja (plik pdf 340KB)
 2. Asystent-Karta zgłoszeniowa (plik pdf 274KB)
 3. Program Asystent 2019-2020 (plik pdf 814KB)

APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

2020-01-14

Twój Parasol to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/

21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.

2019-11-22

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska Starszy specjalista pracy socjalnej - Koordynator, Dyrektor MGOPS Władysława Czajkowska, Paweł Szybaj Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.21 listopada -Dzień Pracownika Socjalnego.

Załączniki:

 1. List gratulacyjny (plik pdf 185KB)

Dzień Pracownika Socjalnego

2019-11-21

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego , składam pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
Życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów w podejmowanych cennych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
Władysława Czajkowska

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

2019-11-18

MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

- TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
- TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.

APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

2019-11-12

W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

Czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"

Opieka wytchnieniowa

2019-09-16

W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa - edycja 2019.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 385KB)

Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

2019-09-03

W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

Załączniki:

 1. Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu (plik pdf 541KB)

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

2019-08-28

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 217), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego wnioski należy składać do dnia 15 lutego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

2019-08-19

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie wprowadzani nowych form usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rawicz - dokument w załączeniu.

Załączniki:

 1. RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH (plik doc 260KB)

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-08-05

Baza teleadresowa - w załączeniu

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 18KB)

Ankieta

2019-06-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przygotowuje diagnozę potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Rawicz. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik docx 51KB)

LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU

2019-06-28

W załączeniu ulotka.

Załączniki:

 1. Ulotka - LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU (plik pdf 2187KB)

PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

2019-06-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
- od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
- od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

Czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY"

Komunikat w sprawie składania wniosków elektronicznych

2019-06-11

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

Przydatne linki:

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 plus' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl

Program Majster dla Seniora

2019-05-30

Dnia 01 czerwca rusza program Majster dla Seniora. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. Majster dla Seniora to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

Czytaj całość publikacji "Program Majster dla Seniora"

Załączniki:

 1. Formularz zgloszeniowy Majster dla Seniora (plik pdf 822KB)
 2. Treść Programu Majster dla Seniora (plik pdf 1520KB)

Mama 4+

2019-03-08

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. W załączeniu materiały informacyjne na temat tego świadczenia.

Załączniki:

 1. Ulotka - Mama 4+ (plik pdf 648KB)
 2. Informacja - Mama 4+ (plik pdf 904KB)

Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

2019-03-05

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Załączniki:

 1. Szczegółowe informacje dot. Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 281KB)
 2. Plakat (plik pdf 179KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-02-18

W dniach 18-22 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz oraz pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Podziękowania

2019-01-04

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla z Sarnowy za przekazanie już po raz kolejny paczek świątecznych dla dzieci objętych wsparciem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dziękujemy członkom Rady Osiedlowej za całoroczną współpracę.

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik jpg 83KB)

Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

2019-01-03

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pragnie gorąco podziękować Przedszkolu nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za zorganizowanie zbiórki żywności, odzieży i zabawek. Dary te zostaną przekazane dzieciom z najuboższych rodzin. Jednocześnie cieszymy się z kształtowania postaw tak młodych ludzi i otwierania im serc na potrzeby innych.

Załączniki:

 1. Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu (plik jpg 70KB)

Zmiana godzin urzędowania w dn. 31 grudnia

2018-12-27

Dnia 31 grudnia b.r. MGOPS w Rawiczu będzie czynny od godz. 8.00 do 13.00.

Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

2018-11-30

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i zapowiadane znaczne ochłodzenie, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zbliżający się czas to trudny okres dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur.
Prosimy o obserwowanie potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków.
Warto też dostrzegać potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które niejednokrotnie wstydzą się prosić o pomoc. Często zwykła sąsiedzka pomoc lub zgłoszenie środowiska do tut. Ośrodka może poprawić sytuację socjalno-życiową tych osób. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Liczymy na Państwa empatię i pomoc.
Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności.
Apelujemy także o współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

Razem na rzecz osób bezdomnych!

2018-11-28

W dniu 28.11.2018r. zostanie przeprowadzona wspólna inicjatywa MGOPS w Rawiczu i KPP w Rawiczu na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Czas zbliżającej się zimy to trudny czas dla osób, które nie posiadają lokalu mieszkalnego. Wychodząc naprzeciw osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pracownicy socjalni tut. Ośrodka i funkcjonariusze Policji wspólnie sprawdzą warunki i potrzeby.
Poinformują o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej.
Zwracamy się też do mieszkańców o informowanie o osobach bezdomnych i miejscach ich pobytu, np. klatki schodowe, altanki itp.
W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
- Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
- Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

Razem zadbajmy o to co najważniejsze...O ŻYCIE!!!

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Czytaj całość publikacji w załączeniu...

Załączniki:

 1. Razem na rzecz osób bezdomnych! (plik pdf 67KB)

XVII GMINNY DZIEŃ SENIORA

2018-10-16

Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić Seniorów z gminy Rawicz na uroczystość dnia 25 października 2018r., o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 872KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2018-08-24

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 105), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Bezpłatne badania mammograficzne

2018-08-01

Informujemy o terminie bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie):

Rawicz - 25 września 2018 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Spokojna 1a

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Szczegóły na załączonych materiałach.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 541KB)
 2. Ulotka 1 (plik pdf 265KB)
 3. Ulotka 2 (plik pdf 218KB)

Składanie wniosków

2018-07-02

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2018
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Przydatne linki:

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o 'Rodzina 500 plus' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o świadczenie Dobry Start - już od lipca

2018-06-13

logo
Świadczenie Dobry Start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku: poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. i będą dostępne na stronie www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.

Więcej informacji w załączniku...

Załączniki:

 1. Świadczenie Dobry Start (plik pdf 224KB)

Komunikat

2018-04-24

Informujemy Państwa, że dn. 2 maja (środa), sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500plus) oraz funduszu alimentacyjnego, będzie czynna do godz. 15.00.

Stypendium Stowarzyszenia SPES

2018-03-09

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Wnioski przyjmowane są do dnia 5 kwietnia 2018 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 179KB)
 2. Informacje (plik pdf 248KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2018-02-16

W dniach 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz, pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista ds. przemocy w rodzinie. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 698KB)
 2. Ulotka (plik pdf 670KB)

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

2018-02-15

Niespełna 39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:
- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
- lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:

Rawicz - 27 lutego 2018 przy Domu Kultury, ul. Targowa 1

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 492KB)

Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

2018-02-05

Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Informacja dot. Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2018r. (plik pdf 147KB)

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

2018-01-10

Ogłoszenie Dyrektora MGOPS Rawicz o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU (plik doc 119KB)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO

2018-01-07

Informacje na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego - w załączeniu

Załączniki:

 1. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO (plik pdf 118KB)

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

2017-12-22

Niespełna 39 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:
ˇ w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
ˇ lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie ( rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w następującej lokalizacji:
Rawicz - 18 stycznia 2018 Przy Domu Kultury, ul. Targowa 1
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na
http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Ponieważ istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, prosimy o przyniesienie na badanie klisz i wyników poprzednich mammografii.

Załączniki:

 1. PLAKAT 1 (plik pdf 644KB)
 2. PLAKAT 2 (plik pdf 239KB)

Życzenia

2017-12-22

21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2017-11-21

Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

2017-11-06

Zima to najtrudniejsza pora roku , w czasie której często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą.
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania.
W przypadku dostrzeżenia ww sytuacji należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (65) 545 40 37

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (65) 546 62 00

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

XVI Gminny Dzień Seniora

2017-11-02

W dniu 26 października 2017r. odbył się XVI Gminny Dzień Seniora . W imprezie uczestniczyło ponad 400 osób. Święto odbyło się pod hasłem " Wszystko się może zdarzyć .... " Na tę okoliczność ułożono tekst piosenki (do pobrania w załączeniu). Przy akompaniamencie autora słów Sebastiana Frąckowiaka utwór kilkakrotnie śpiewała cała sala. Na uroczystość przygotowano nie tylko poczęstunek, ale także bogaty program artystyczny. Wśród występujących nie mogło zabraknąć seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Klubu Jesienny Liść" ze Sarnowy, grupy tanecznej Golden Dance , Szkolnego Klubu Wolantariusza ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu oraz wokalistki ze szkoły podstawowej nr 4 Michaliny Leciejewskiej. Swoje umiejętności prezentowali również członkowie klubu taekwondo "IN NAE" ze swoim trenerem Pawłem Jóską.

Załączniki:

 1. Tekst piosenki (plik pdf 232KB)
 2. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 72KB)
 3. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 82KB)
 4. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 31KB)
 5. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 30KB)
 6. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 29KB)
 7. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 24KB)
 8. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 57KB)
 9. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 34KB)
 10. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 11. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 28KB)
 12. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 13. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 14. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 15. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 16. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 40KB)
 17. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 44KB)
 18. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 17KB)
 19. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 42KB)
 20. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 38KB)
 21. XVI Gminny Dzień Seniora (plik jpg 37KB)

XVI Gminny Dzień Seniora

2017-10-19

Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość w ramach obchodów XVI Gminnego Dnia Seniora pod nazwą "Wszystko się może zdarzyć...". Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 156KB)

Ruszyła III edycja Konkursu Działania godne uwagi

2017-10-09

Ruszyła III edycja Konkursu Działania godne uwagi mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Podziel się działaniami godnymi uwagi! Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: Działania Godne Uwagi. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskieŹŹ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody! Więcej informacji na temat konkursu w załączeniu...

Załączniki:

 1. III edycja Konkursu Działania godne uwagi (plik pdf 597KB)

Bezpłatne badania mammograficzne

2017-09-26

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 - 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:
- Rawicz - 18 października przy Domy Kultury, ul. Targowa 1
- Miejska Górka - 18 października na parkingu przy Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia
tel. 607 931 133 e: anna.niemirska@luxmed.pl

Załączniki:

 1. Plakat 1 (plik pdf 696KB)
 2. Plakat 2 (plik pdf 239KB)

Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP

2017-09-15

Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP (plik doc 60KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2017-08-29

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2017-07-28

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez:
- Portal Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
- ePUAP - epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).
Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej M-GOPS www.ops.rawicz.pl.

Wnioski w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Ośrodka. Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek 8:00 - 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Biuro obsługi klienta: I piętro p.208. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl. Wnioski o świadczenia rodzinne są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat. W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 521KB)

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2017-07-28

W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 314KB)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

2017-07-28

W załączeniu Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Załączniki:

 1. Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy (plik pdf 69KB)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy

2017-07-26

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

2017-07-26

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Fundusz alimentacyjny.

Program Rodzina 500 Plus i Fundusz Alimentacyjny

2017-07-21

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz fundusz alimentacyjny można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać również w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.


Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma jeszcze nowych formularzy wniosków, które będą obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski będą dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronach internetowych M-GOPS www.ops.rawicz.pl

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka.

Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00

Biuro obsługi klienta: I piętro p.208

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu

Rodzina 500+ oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl.

Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat.

Rekrutacja do projektu SIŁA TO RODZINA

2017-06-16

Trwa rekrutacja do projektu Siła to rodzina, który dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest zwiększenie integracji i poprawienie wzajemnych relacji rodzinnych 15 rodzin z Gminy Rawicz.

Czas realizacji projektu: od 12.06.2017 do 14.07.2017

W ramach projektu m.in.:
- warsztat plastyczny: Siła to rodzina- moja rodzina
- warsztaty sportowy: W zdrowym ciele, zdrowy duch
- warsztat: bezpieczeństwo i profilaktyka
- PIKNIK: SIŁA TO RODZINA

Kontakt: 65 546 70 42, 511 770 935
REKRUTACJA TRWA

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

DNIA 16 CZERWCA MGOPS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNY

2017-06-06

Informujemy Państwa, że w dn. 16 czerwca b.r. M-GOPS w Rawiczu będzie nieczynny.

Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

2017-06-01

Szanowni Państwo, ankietę kierujemy do klientów pomocy społecznej. Zebrane dane pozwolą poprawić jakość obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Proszę o anonimowe wypełnienie ankiety i złożenie w terminie do 31.08.2017 roku w:

-skrzynce znajdującej się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
-skrzynce Urzędowej zlokalizowanej na Rynku (przed sklepem Rossmann)
-skrzynce w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21).

Ankieta dostępna jest w siedzibie Ośrodka, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, a także na stronach internetowych www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl.

Załączniki:

 1. Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu (plik pdf 557KB)

Gmina Rawicz otrzymała tytuł Gmina wspierająca rodzinę

2017-04-13

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r. brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Gmina Wspierająca Rodzinę zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez Gminę.
Zadania konkursowe jakie wykonała Gmina Rawicz na rzecz rodziny to m.in.
- opracowanie planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny
- prowadzenie działań aktywizujących seniorów
- podejmowanie działań :
- w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
- na rzecz promocji Karty Dużej Rodziny
- na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wspierających osoby z niepełnosprawnościami
Wykonane przez Ośrodek zadania przewidziane regulaminem konkursu zostały pozytywnie ocenione.
Za wykonanie zadań w dniu 16 marca 2017r. Gmina Rawicz otrzymała certyfikat Gmina Wspierająca Rodzinę

Załączniki:

 1. CERTYFIKAT (plik pdf 328KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-29

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 roku przez:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl
e-mail: spes@spes.org.pl

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

 1. Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 123KB)
 2. PLAKAT (plik pdf 174KB)

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

2017-03-29

W ramach polityki senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior. Szczegóły kampanii w załączeniu...

Załączniki:

 1. Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior (plik pdf 705KB)
 2. ULOTKA INFORMACYJNA (plik pdf 832KB)

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2017-02-22

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu w dniach od 20 do 24 lutego trwa Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W godz. od 10.00 do 18.00 w tutejszym, Ośrodku w sali nr 208 można zasięgnąć porady pracownika socjalnego, dzielnicowego KPP Rawicz, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, psychologa oraz prawnika.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 175KB)

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

2017-02-07

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
Akcję liczenia osób bezdomnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata. Prowadzone jest we wszystkich województwach, w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
W Gminie Rawicz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
Sprawdzane będą m. in. placówki zdrowia -szpital, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład karny, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice.
Mieszkańcy Gminy mogą pomóc poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer:
tel. 65 545 40 37 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 546 62 00 - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Za Państwa pomoc i czujność z góry dziękujemy.

Ostatnie ogólnopolskie badanie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r - w momencie badania odnotowano 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

Pudełko Życia

2017-01-30

Pudełko Życia - akcja, która ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia Seniorów. Artykuł do pobrania w załączeniu...

Załączniki:

 1. Pudełko Życia - artykuł (plik pdf 856KB)

Nieodpłatna pomoca prawna

2017-01-11

Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Oba obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Pierwszy z punktów funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
Środa: od godz. 9:00 do 13:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Załączniki:

 1. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 36KB)
 2. Co obejmuje nieodpłatna pomoca prawna (plik pdf 28KB)

Życzenia

2016-12-23


Wszystkim razem i każdemu z osobna,
w tym wyjątkowym i długo wyczekiwanym czasie,
czasie cudu Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim świąteczne życzenia...
Magii i ciepła w sercu,
zatrzymania od spraw codziennych i trudnych.
Spokoju, czasu radości i refleksji.
Śpiew kolęd niech zjednoczy nas przy wigilijnym stole,
a pierwsza gwiazda na niebie niech przyświeca przez cały rok.
W Nowym Roku zdrowia, pomyślności i szczęścia,
radości i siły na kolejne plany i zamierzenia.Składa
Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu
Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu
Kierownik i pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu
Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

Rawicz, grudzień 2016
Dzień Pracownika Socjalnego

2016-11-21

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny
i pozostawiony bez opieki
Jan Paweł II (Ełk 8.06.1999)


21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za Waszą pracę, wysiłek i poświęcenie. W nawale codziennych spraw znajdujecie motywację do realizacji pięknej inicjatywy, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za Waszą wrażliwość, radość, nadzieję jaką wnosicie w życie innych.
Życzę wytrwałości do podejmowania nowych wyzwań, realizacji ciekawych projektów socjalnych, odkrywania nowych dróg rozwoju i nieustającej siły w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
Władysława Czajkowska

Obchody XV Gminnego Dnia Seniora

2016-11-16

Ścieżka życia ref. Cieszmy się, śpiewajmy i cieszmy się,
Bo życie tak krótkie jest,
Że szkoda dni, szkoda łez.


Ścieżka życia- pod takim hasłem obchodzono 9 listopada 2016r. Gminny Dzień Seniora w Rawiczu. Gospodarze uroczystości zadbali o wspaniałą oprawę artystyczną i wystrój sali witrażowej Domu Kultury. Uroczystość w pięknym stylu poprowadzili Dorota Sarnecka i Dariusz Taraszkiewcz.
Życzenia Seniorom złożył Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Marek Przybylski, a także Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Władysława Czajkowska. List gratulacyjny Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu załączamy poniżej.
W uroczystości uczestniczyła mł. asp. Katarzyna Starczewska z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu - profilaktyk społeczny, która w ramach akcji Bezpieczny Senior przybliżyła Seniorom tematykę bezpieczeństwa zwracając uwagę m.in. na oszustwa metodami na wnuczka, na policjanta, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W programie artystycznym wystąpili:
Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zespół wokalny z Klubu Seniora Jesienny Liść, Szkolne Kluby Wolontariusza z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wręczyli wszystkim Seniorom własnoręcznie wykonane upominki wraz z życzeniami. Upominki dla Seniorów wykonali także uczestnicy Centrum Integracji Społecznej kierowanym przez Panią Krystynę Zaporowską. Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska wręczyły organizatorom bukiety kwiatów wykonane podczas zajęć warsztatowych. Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Monikę Świtała w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Niespodzianką dla Seniorów były bilety do kina i słodki upominek.

Załączniki:

 1. List gratulacyjny (plik pdf 536KB)
 2. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 59KB)
 3. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 70KB)
 4. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 76KB)
 5. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 53KB)
 6. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 44KB)
 7. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 46KB)
 8. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 42KB)
 9. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 46KB)
 10. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 42KB)
 11. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 52KB)
 12. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 23KB)
 13. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 31KB)
 14. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 36KB)
 15. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 25KB)
 16. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 45KB)
 17. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 33KB)
 18. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 34KB)
 19. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 44KB)
 20. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 25KB)
 21. Obchody XV Gminnego Dnia Seniora (plik JPG 23KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ !!!

2016-11-08

Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

XV Gminny Dzień Seniora

2016-10-26

Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XV Gminny Dzień Seniora "Ścieżka życia" - dn. 9 listopada 2016r. o godz. 16.00 - Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 2650KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2016-08-12

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA GMINĘ RAWICZ

2016-08-12

Zachęcamy do GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

LINK DO GŁOSOWANIA:

http://wielkopolskaes.pl/index.php/konkurs/konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/402-partnerstwo-lokalne-na-rzecz-centrum-integracji-spolecznej-w-rawiczu

Dziękujemy za udział w Konkursie!

Mammobus w Rawiczu 8 i 9 września. Zbadaj się!

2016-08-10

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich - dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju - wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

Rawicz - 8 i 9 września przy Domu Kultury, Targowa 1

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 - 69 lat


Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Załączniki:

 1. PLAKAT - Mammobus w Rawiczu (plik pdf 356KB)
 2. Mammobus (plik pdf 2675KB)
 3. Wielkość guza w zależności od metody badania (plik pdf 108KB)

Zmiana godzin przyjmowania interesantów - sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego

2016-07-18

Począwszy od 1 sierpnia 2016r. sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz dział obsługi funduszu alimentacyjnego przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki: od 8.00 - 16.00
- we wtorki: od 7.00 - 15.00
- w środy od 7.00-18.00
- w czwartki i piątki od 7.00-15.00

Ostatni dzień na złożenie wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016!

2016-07-01

1 lipca to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br.

Projekt JESTEŚMY AKTYWNI !!!

2016-05-11

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: JESTEŚMY AKTYWNI !!!

Celem projektu jest: zwiększenie aktywności obywatelskiej 45 mieszkańców Gminy Rawicz wchodzących w skład Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz

w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- spotkanie z tradycją
- międzypokoleniową biesiadę partnerską,
- prezentację działań Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz podczas Targów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości.

Czas realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

Kontakt: 65 546 10 02,

ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

BUS 500 Plus

2016-04-18

W ramach akcji promocyjno - informacyjno - wspierającej, oddelegowani pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu, w specjalnie oznakowanym busie odwiedzili Rawicz. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad oraz informacji n.t. Programu "Rodzina 500 Plus". Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji Programu w Gminie Rawicz.

Załączniki:

 1. BUS 500 Plus (plik JPG 88KB)
 2. BUS 500 Plus (plik JPG 46KB)
 3. BUS 500 Plus (plik JPG 33KB)
 4. BUS 500 Plus (plik JPG 48KB)

Informacje na temat programu Rodzina 500 Plus

2016-04-01

W załączeniu do pobrania informacje na temat programu Rodzina 500 Plus.

Informujemy, że najprostszym sposobem na złożenie wniosku on-line jest złożenie go poprzez system bankowości elektronicznej

Załączniki:

 1. INFORMATOR - Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III (plik pdf 468KB)
 2. Program Rodzina 500 plus w pigułce (plik pdf 511KB)
 3. Infolinie - wykaz numerów (plik pdf 408KB)
 4. Jak złożyć wniosek on-line przez bakowość elektroniczną, wykaz banków (plik pdf 415KB)
 5. Uwaga na oszustów (plik pdf 397KB)
 6. Jak złożyć wniosek on-line? (plik pdf 408KB)

Program Rodzina 500 Plus

2016-03-31

Już od jutra startuje Program Rodzina 500+
Wniosek można składać w wersji papierowej w siedzibie M-G OPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji w załączeniu ...

Załączniki:

 1. Program Rodzina 500 Plus (plik pdf 40KB)

IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

2016-03-11

07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016! Więcej informacji w zakładce Ekonomia Społeczna

Rodzina 500 plus

2016-02-26

Program "Rodzina 500 plus" - świadczenie wychowawcze, to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu będzie realizował świadczenia wychowawcze. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

Załączniki:

 1. Rodzina 500 plus - INFORMATOR 1 (plik pdf 1896KB)
 2. Rodzina 500 plus - INFORMATOR 2 (plik pdf 228KB)
 3. WNIOSEK - Rodzina 500 plus (świadczenie wychowawcze) (plik pdf 161KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2016-02-22

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2016 roku.

Szczegóły w załączeniu ...

Załączniki:

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 122KB)
 2. PLAKAT - Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (plik pdf 184KB)

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - luty 2016

2016-02-01

Harmonogram Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w m-cu lutym w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - luty 2016 (plik pdf 40KB)

Uwaga mieszańcy Gminy Rawicz ( program 500-plus) - próby wyłudzenia

2016-01-07

MGOPS w Rawiczu informuje ,że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego ( 500 plus ) będzie wydawany bezpłatnie po wejściu w życie programu.
Wniosek ten będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz będzie dostępny w na stronie internetowej MGOPS Rawicz .

Uwaga na próby wyłudzenia! Czytaj artykuł ze strony Ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7592,500-plus-uwaga-na-proby-wyludzenia.html

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-01-07

Informujemy o uruchomieniu Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowy harmonogram przyjmowania osób zainteresowanych w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 33KB)

Życzenia

2015-12-23

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
radosnych, spokojnych Świąt spędzonych z najbliższymi.
A w Nowym Roku 2016
szczęścia, pomyślności,spełnienia marzeń
oraz realizacji zamierzeń.

Dyrekcja
i pracownicy
M-G OPS w Rawiczu

Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą...

2015-12-22

Od wielu lat, w okresie świątecznym, w ramach akcji charytatywnej Fundacja Muszkieterów wraz z właścicielami supermarketów Intermarché i Bricomarché udzielają wsparcia najbardziej potrzebującym. Kampania rozpoczęła się 6 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2016 roku. Ambasadorem tegorocznej edycji Konwoju Muszkieterów jest piosenkarz Rafał Brzozowski.
W dniu 18 grudnia 2015r. właściciele sklepów Intermarché Pan Andrzej Kuźbicki i Bricomarché Pan Adam Kowalski przekazali czek o łącznej wartości 7000zł na wsparcie działań statutowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Pomocą zostaną objęte w szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci.
W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

Załączniki:

 1. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 50KB)
 2. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 50KB)
 3. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 46KB)
 4. Akcja Charytatywna - Konwój Muszkieterów spieszy z pomocą... (plik JPG 40KB)

KOMUNIKAT - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Rawicz w okresie zimowym.

2015-11-23

Okres zimowy jest najtrudniejszym okresem do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których występuje potrzeba udzielenia osobie potrzebującej schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

Załączniki:

 1. Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe (plik pdf 63KB)

Gminny Dzień Seniora

2015-11-04

W dniu 29 października 2015r. t obchodzono XIV Gminny Dzień Seniora pod hasłem. Żeby szczęśliwym być.
W programie artystycznym wystąpili:
artystka Teatru Muzycznego w Poznaniu Izabella Tarasiuk - Andrzejewska, wokalista Igor Demuth, Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, grupa taneczno-wokalna Golden Dance oraz zespół wokalny z Klubu Seniora Jesienny Liść
Dekoracje stołów, życzenia dołączone do czekolad oraz upominki przygotowali Seniorzy wraz z terapeutami Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Obsługę zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu koordynowanego przez Panią Marzenę Staśkiewicz w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawiczu. Poczęstunek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska.

Załączniki:

 1. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 64KB)
 2. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 55KB)
 3. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 4. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 31KB)
 5. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 55KB)
 6. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 51KB)
 7. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 36KB)
 8. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 48KB)
 9. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 27KB)
 10. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 45KB)
 11. Gminny Dzień Seniora (plik jpg 52KB)

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU

2015-10-23

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu/projektów partnerskich w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU. (plik doc 115KB)
 2. Wybór oferty (zam. 2015-11-16) (plik pdf 625KB)

Inauguracja projektu 350 lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przyszłością

2015-10-21

Serdecznie zapraszamy na inaugurację projektu: 350 lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przyszłością , polegającego na współpracy międzypokoleniowej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Osiedla 350-lecia na rzecz budowy trwałych więzi międzypokoleniowych i tożsamości kulturowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.10.2015r. o godzinie 18.00 w świetlicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a. Zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają dawny Rawicz i pragną podzielić się wspomnieniami z młodszym pokoleniem. Zapraszamy młodsze pokolenie - młodzież , bo dobrze jest znać historię naszego miasta, miejsca gdzie żyjemy. Podczas spotkania podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 843KB)

XIV Gminny Dzień Seniora

2015-10-21

Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić Seniorów Gminy Rawicz na XIV Gminny Dzień Seniora. Uroczystość odbędzie się dn. 29 października 2015r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu. Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. Plakat - XIV Gminny Dzień Seniora (plik pdf 677KB)

Badania mammograficzne

2015-10-10

Dn. 14 października 2015r., w godz. od 10.00 do 17.00 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Miejsce: przy Domu Kultury w Rawiczu, ul. targowa 1. KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA. Szczegóły w załączeniu.

Załączniki:

 1. Badania mammograficzne - szczegółowe informacje (plik pdf 1186KB)
 2. Badania mammograficzne - skierowanie (plik docx 99KB)

Chazacki Turniej Wsi

2015-09-09

Informujemy, że w dn. 13 września 2015 (niedziela) o godz.14:00 w miejscowości ŁĄKTA, odbędzie się impreza integracyjna "Chazacki Turniej Wsi". W załączeniu plakat imprezy.

Załączniki:

 1. Chazacki Turniej Wsi (plik pdf 285KB)

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym

2015-09-01

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać w terminie od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2015 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku - pok. 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zmiana godziny obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2015-09-01

Informujemy, że od dn. 1 września do 30 listopada 2015r., zmienione zostały godziny obsługi interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
- w poniedziałek od 8.00-16.00
- wtorek 7.00-15.00
- środa 7.00-18.00
- czwartek 7.00-15.00
- piątek BEZ OBSŁUGI

II Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

2015-08-26

Szanowni Państwo,
W imieniu Grzegorza Kubika Burmistrza Gminy Rawicz mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 12 września, w godz. 15-20, na Rynku w Rawiczu jako impreza towarzysząca obchodom IV Rawickiego Jarmarku Historycznego. Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze. Z uwagi na historyczny wymiar wydarzenia wiodącego proszę Wystawców o stylizację strojów i stoisk, nawiązującą do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronach: www.rawicz.pl, www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
- w wersji papierowej na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
- faxem 65 545-35-06
- e-mailem cw.ops@rawicz.pl
Udział w Targach jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udzielają:
- podmioty ekonomii społecznej Edyta Naskręt tel. 65 546 11 36
- Koła wolontariacie i wolontariusze Natalia Purgacz tel. 65 546 64 95

Z poważaniem
Władysława Czajkowska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE (plik pdf 106KB)
 2. Karta złoszeniowa - dla kół wolotariackich i klubów wolontariusza (plik pdf 101KB)
 3. Karta złoszeniowa dla oranizacji pozarządowych (plik pdf 113KB)

Rawiccy wolontariusze

2015-07-30

W załączeniu do pobrania artykuł na temat rawickich wolontariuszy.

Załączniki:

 1. Rawiccy wolontariusze (plik pdf 5072KB)

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE

2015-06-17

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE. Celem projektu jest:
Promowanie idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych jako sposób na życie w Gminie Rawicz

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- blok szkoleniowy z zakresu wolontariatu,
- międzypokoleniowe ognisko integracyjne,
- wyjazd do Pleszewa na Ogólnopolski Bieg Wolontariuszy,
- wizyta Studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Czas realizacji projektu: od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.

Kontakt: 65 546 64 95, email: cw.ops@rawicz.pl

ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

2015-06-03

W październiku 2014r. Gmina Rawicz złożyła wniosek w V edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy, w obszarach edukacji, rynku pracy, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także inspirowanie samorządów do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego. Gmina Rawicz została zakwalifikowana do II etapu konkursu. W ramach wyróżnienia gmina Rawicz otrzymała nagrodę w postaci audycji telewizyjnej redagowanej przez TVP S.A. Oddział w Poznaniu, a zgłoszona dobra praktyka została poddana wizytacji terenowej zespołu powołanego przez Kapitułę Konkursu. W dniu 27 marca 2015r. Kapituła Konkursu dokonała wizytacji zgłoszonej dobrej praktyki. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z dobrymi praktykami na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy - zgłoszony projekt animacyjny Tacy Sami, Kreatywni Ludzie Kreatywny Świat, a także oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych.
22 maja 2015 w siedzibie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej odbyła się uroczysta Gala Laureatów V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Gminę Rawicz reprezentowali: Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz, Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jarosław Hanak uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gmina Rawicz otrzymała wyróżnienie dyplom i statuetkę jak również zobowiązanie Politechniki Poznańskiej do nawiązania współpracy w zakresie analizy możliwości dostosowania budynku urzędu miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

EMISJA GALI: TVP Poznań 30.05.2015 r. godz.: 20:20

powtórka: 06.06.2015 r. godz.: 20:00

Załączniki:

 1. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 101KB)
 2. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 61KB)
 3. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 38KB)
 4. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 72KB)
 5. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 83KB)
 6. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 55KB)
 7. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 47KB)
 8. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 46KB)
 9. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 67KB)
 10. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 74KB)
 11. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 12. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 61KB)
 13. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 62KB)
 14. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 71KB)
 15. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 70KB)
 16. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 72KB)
 17. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 69KB)
 18. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 80KB)
 19. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 80KB)
 20. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 85KB)
 21. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 74KB)
 22. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 78KB)
 23. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 57KB)
 24. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 46KB)
 25. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 26. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 58KB)
 27. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 54KB)
 28. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 64KB)
 29. Wyróżnienie dla Gminy Rawicz - V edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik JPG 49KB)

Wolontariat w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

2015-04-22

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie MGOPS w Rawiczu. Spotkanie poprowadzą specjalistki Centrum PISOP w Lesznie. Podczas spotkania uczestnikom zostaną przybliżone kwestie wolontariatu wynikające z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie m.in. jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem. Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie prowadzenia Centrum Wolontariatu m.in. w Kościanie. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad wizją , misją i działaniami Centrum Wolontariatu w Rawiczu. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres mailowy weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 24 kwietnia br. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 388KB)

Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

2015-04-10

27 marca 2015r. gościliśmy Kapitułę V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Celem wizytacji Kapituły było zapoznanie się z dobrymi praktykami na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi przez Gminę Rawicz. Goście wizytowali Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu oraz oddziały specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu przy SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych. Relacja z wizytacji w najbliższą sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 19.15 na antenie TVP Poznań.

Załączniki:

 1. Kapituła V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych (plik jpg 58KB)

Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara

2015-03-18

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:
- młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
- grupy nieformalne i samopomocowe - min. 3 osoby pełnoletnie.
Oferenci mogą pozyskiwać środki na:
- inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.
Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.
- rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki:

 1. Konkurs Mikrodotacje Wielkopolska Wiara (plik pdf 53KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-03-12

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 6.04.2015 roku.. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 121KB)
 2. Plakat (plik pdf 196KB)

KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 23.02.2015 do 28.02.2015r.

2015-02-20

W dniach od 23 lutego do 28 lutego br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037,
w dniach od 23 do 27 lutego 2015r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
Dyżury będą pełnić: policjanci, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi/psycholog, pracownicy socjalni

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 2695KB)
 2. Dyżury w MGOPS Rawicz (plik pdf 44KB)
 3. Dyżury - województwo wielkopolskie (plik pdf 1797KB)

Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka

2015-02-18

W dniu 30.01.2015 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zorganizował bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci oraz rodzice. W ramach organizowanego balu pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Rawiczu zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. Dzięki wolontariuszkom "Dziewczyny z drużyny" można było skorzystać z możliwości pomalowania twarzy. Dzieci uczestniczyły w konkursach z nagrodami, które przygotowali pracownicy socjalni oraz tańczyli w rytm muzyki zespołu "Amigos". Dzieci otrzymały przy wejściu na salę drobny upominek a w trakcie balu słodki poczęstunek. Po zakończeniu zabawy dzieci otrzymały prezent w postaci zabawki. Serdeczne podziękowania należą się w szczególności sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie baliku: Piekarni Michalczak z Rawicza, Pani Annie Skupin z Cukierni "Anna" w Rawiczu, Panu Jarosławowi Pawlak ze Sklepu Spożywczo Cukierniczego "Lena" w Rawiczu, Firmie Saba sp.j. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD z Rawicza, Panu Konradowi Kapała z Hurtowni Kolorowe ABC w Rawiczu, Bankowi Żywności z Rawicza, Pani Ewie Łukowiak z Salonu Fryzjerskiego "Ewa" w Rawiczu, Państwu Bogusławie i Pawłowi Jankowiak ze Sklepu Odzieżowego Big Star w Rawiczu, Firmie Dawidex ze Żmigrodu, Zespołowi muzycznemu "Amigos" z Rawicza. Pomoc okazali także pracownicy Domu Kultury w Rawiczu. Impreza organizowana została przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach Projektu socjalnego NIE JESTEM SAM

Załączniki:

 1. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 2. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 62KB)
 3. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)
 4. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 48KB)
 5. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 62KB)
 6. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 65KB)
 7. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)
 8. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 58KB)
 9. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 10. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 11. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 69KB)
 12. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 69KB)
 13. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 14. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 59KB)
 15. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 68KB)
 16. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 44KB)
 17. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 73KB)
 18. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 79KB)
 19. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 67KB)
 20. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 63KB)
 21. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 68KB)
 22. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 70KB)
 23. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 56KB)
 24. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 60KB)
 25. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 82KB)
 26. Bal karnawałowy dla dzieci objętych wparciem Ośrodka (plik JPG 49KB)

Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2015-01-07

Informujemy, że z dn. 01.01.2015 obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywa się:
- w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00
- od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

2014-12-24

W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

Ważne - Gminna Karta Dużej Rodziny

2014-12-23

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, biuro nr 103) w godzinach urzędowania.

Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103).

Betlejemskie światło Pokoju Pokój jest w nas

2014-12-23

Harcerze Hufca ZHP w Rawiczu przynieśli do Ośrodka Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień oraz życzenia przekazano na ręce Dyrektora Pani Władysławy Czajkowskiej.
Niech Światło przypomina nam wszystkim, że pokój naziemni zaczyna się w nas samych

Załączniki:

 1. Betlejemskie światło Pokoju Pokój jest w nas (plik JPG 55KB)
 2. Betlejemskie światło Pokoju Pokój jest w nas (plik JPG 44KB)
 3. Betlejemskie światło Pokoju Pokój jest w nas (plik JPG 48KB)

Konwój Muszkieterów

2014-12-19

W dniu 18 grudnia 2014r. Właściciele sklepów Intermarché Pan Andrzej Kuźbicki i Bricomarché Pan Adam Kowalski przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na wsparcie działań statutowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. W tym roku pomocą zostaną objęte w szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci. Przekazane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz leki rehabilitację dzieci. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

Więcej informacji o Konwoju Muszkieterów na stronie www.muszkieterowie.pl

Załączniki:

 1. Konwój Muszkieterów (plik JPG 60KB)
 2. Konwój Muszkieterów (plik JPG 58KB)
 3. Konwój Muszkieterów (plik JPG 61KB)
 4. Konwój Muszkieterów (plik JPG 66KB)
 5. Konwój Muszkieterów (plik JPG 51KB)
 6. Konwój Muszkieterów (plik JPG 71KB)
 7. Konwój Muszkieterów (plik JPG 76KB)

DZIECI DZIECIOM !

2014-12-18

Jak co roku dzieci z przedszkola im. Krasnala Chałabały w Rawiczu przekazały zabawki i odzież dla dzieci z najuboższych rodzin. Dary z Przedszkola zostaną przekazane dzieciom podczas baliku noworocznego organizowanego przez pracowników MGOPS.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, jednocześnie życzymy spokojnych Świąt przeżytych w rodzinnej atmosferze.

21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2014-11-21

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom socjalnym, osobom na co dzień związanym z pomocą społeczną najserdeczniejsze wyrazy uznania i podziękowania za trud i codzienną pracę na rzecz osób wymagających wsparcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych.

Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
Władysława Czajkowska


Konkurs Wolontariat na medal 2014!

2014-10-30

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP ogłosił Konkurs "Wolontariat na medal 2014!". W ramach Konkursu poszukujemy lokalnych działań wolontarystycznych, w których organizację zaangażowane są dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. W załączeniu informacja o Konkursie, Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Załączniki:

 1. Informacja o Konkursie (plik pdf 277KB)
 2. Regulamin Konkursu (plik docx 126KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 142KB)

Warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

2014-10-24

Szanowni Państwo, w dniu 31 października o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbędzie się warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nasi eksperci poruszą zagadnienia związane ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, a także tworzeniem Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugi blok tematyczny poświęcony zostanie stricte źródłom finansowania organizacji pozarządowych. Zgłoszenia udziału w warsztacie doradczym należy przesyłać najpóźniej do dnia 28 października br. mailowo na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr 65/520 78 86. Warsztat organizuje Centrum PISOP w ramach projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztat doradczy jest bezpłatny.

XIII GMINNY DZIEŃ SENIORA

2014-10-24

Dn. 30 października o godz. 16.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu, odbędzie się XIII GMINNY DZIEŃ SENIORA. Więcej informacji w załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT - XIII GMINNY DZIEŃ SENIORA (plik pdf 1304KB)

Wnioski o fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny

2014-09-04

Informujemy, iż wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 sierpnia 2014r.

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 września 2014r.

Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie tylko od poniedziałku do środy:
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 7:00 - 15:00
w środę w godzinach 7:00 - 18:00


W czwartki i piątki obsługi klienta nie będzie.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

2014-08-19

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie co roku jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu i prowadzony przez certyfikowanych trenerów wg Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi". Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc jest:
- zaprzestanie stosowania przemocy poprzez edukację,
- wdrożenie konstruktywnych sposobów działania, odpowiedzialności za popełnione czyny,
- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób
akceptowany społecznie,
- nauka prawidłowej komunikacji partnerskiej i wyrażania uczuć,
- radzenie sobie z gniewem, złością.
Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia odbywają się w formie warsztatowej oraz indywidualnej. Czas trwania programu to 60 godzin zajęć warsztatowych, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach po południowych. Na lepsze zmień, życie swoje i swoich bliskich.
ZGŁOŚ SIĘ DO: POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU
ul. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz - Tel. 65 546-43-33

Załączniki:

 1. ULOTKA - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (plik pdf 1335KB)

Szkolenie

2014-08-05

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie pn. ABC tworzenia projektu, organizowane w ramach projektu LOWES- Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Centrum PISOP jest operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego prowadzi projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa. W jego ramach będziemy m.in. udzielać wsparcia w wysokości maksymalnie 5 000 zł na realizację projektów. Szkolenie odbędzie się w dniu: 12 sierpnia 2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a. Podczas szkolenia omówione zostaną takie elementy, jak:
- charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
- charakterystyka grupy docelowej,
- kadra projektu - skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
- harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
- zasady konstruowania budżetu projektu.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na dołączonym formularzu) do 8 sierpnia mailem na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 065/ 520 78 86. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik pdf 132KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 515KB)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE!

2014-07-30

Już wkrótce br. Centrum PISOP ogłosi konkurs na mikrodotacje ramach projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa.

Jeśli działasz w:
- młodej organizacji pozarządowej, wpisanej do KRS najwcześniej 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem do 25 tys. zł,
- grupie nieformalnej, składającej się z minimum 3 osób,
- grupie samopomocowej,
możesz zdobyć nawet do 5000 zł na realizację inicjatywy lub rozwój swojej organizacji. Dowiedz się więcej: LESZNO, 4 sierpnia, godz. 11.00 - Biblioteka Uczelniana PWSZ. Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: mateusz.grzeczuk@pisop.org.pl do 03.08.2014.

Załączniki:

 1. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE! (plik doc 288KB)
 2. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE! (plik doc 160KB)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

2014-07-25

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2014 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku - pok. 201, w godzinach: 7:00 - 15:00.

Rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

2014-07-25

Informujemy, że w fundacji 'Eco Textil od Was dla Was' ze Skarżyska-Kamiennej, można starać się o przyznanie trójkołowego roweru rehabilitacyjnego. Sprzęt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla niepełnosprawnych dzieci. Więcej informacji na stronie Fundacji: www.ecotextil.pl

Załączniki:

 1. Rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - ulotka (plik pdf 917KB)

Wnioski o fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny

2014-07-14

Informujemy, iż wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 sierpnia 2014r.

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 września 2014r.

Obsługa klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie tylko od poniedziałku do środy :
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 7:00 - 15:00
w środę w godzinach 7:00 - 18:00

W czwartki i piątki obsługi klienta nie będzie.

BIESIADA MIĘDZYPOKOLENIOWA

2014-07-08

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RAWICZ zaprasza mieszkańców na BIESIADĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ w dn.: 12 lipca 2014r.; godz. 19.00 -22.00. Miejsce: Świetlica wiejska w Łaszczynie (teren rekreacyjny przy świetlicy)

Załączniki:

 1. BIESIADA MIĘDZYPOKOLENIOWA - PLAKAT (plik pdf 5910KB)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

2014-07-01

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103) w godzinach pracy Ośrodka. O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Karta oferuje szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl
Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (załącznik) lub osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103). Czytaj całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - INFORMACJA (plik pdf 97KB)
 2. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (plik doc 80KB)

Charytatywny Partnerski Rajd Rowerowy i Pieszy

2014-06-09

Zapraszamy mieszkańców gminy Rawicz na Charytatywny Partnerski Rajd Rowerowy i Pieszy, który odbędzie się w w dniu 15.06.2014r. Start: boisko w Żylicach, godz. 13.00. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki:

 1. Apel o pomoc dla Aleksandry Skotarek (plik pdf 150KB)
 2. PLAKAT - Charytatywny Partnerski Rajd Rowerowy i Pieszy (plik pdf 8041KB)

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

2014-06-04

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015". Program adresowany jest tylko dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku. Kandydat do stypendium powinien wypełnić wniosek online, dostępny na www.stypendia-pomostowe.pl do dnia 18 sierpnia 2014 roku, do godz. 16:00. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników należy dostarczyć do Oddziału ANR w Poznaniu, ul. Fredry 12. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 22 sierpnia 2014 roku. Odpowiedzi na pytania związane z Programem Stypendiów Pomostowych 2014/2015 udziela pani Sylwia Stawujak, pracownik Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, tel. 61 85 60 610. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015 (plik pdf 403KB)

Informacja o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

2014-05-13

Informuję, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r.

Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.
Czytaj całość w załączniku nr 1 (...)

Załączniki:

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA (plik pdf 165KB)
 2. Informacja o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. (plik pdf 62KB)

Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne z powiatu rawickiego!

2014-04-28

Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne z powiatu rawickiego! 12-13 maja 2014r. zapraszamy Was do udziału w bezpłatnym szkoleniu Jak zaplanować działalność naszej organizacji?

Chcecie rozwinąć działania swojej organizacji? Nie wiecie jak się do tego zabrać? A może macie problem ze stworzeniem harmonogramu, czy planu finansowego? Przyjdźcie na szkolenie i rozwiejcie Wasze wątpliwości!
Dzwońcie: 65 520 78 86, Piszcie: anna.kaczmarek@pisop.org.pl. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Rawickiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a w godz. od 9:00 do 16:00. Oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej z powiatu Rawickiego.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik doc 380KB)

OFERTA PRACY - OTWARTE DNI REKRUTACYJNE Firmy Promedica24

2014-03-31

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o spotkaniu z przedstawicielem Firmy Promedica24 skierowanym do mieszkańców powiatu rawickiego w celu zapoznania z ofertą pracy w/wym firmie. Firma Promedica24 jest polską firmą, która rekrutuje opiekunki nad osobami starszymi/chorymi w kraju i za granicą. Firma zapewnia opiekunom (kobietom i mężczyznom) legalną i bezpieczną formę współpracy, opłacony ZUS, pakiet dodatkowych ubezpieczeń, a także kursy językowe oraz szkolenia z zakresu opieki w ramach projektu Akademia Promedica24.

Otwarte dni rekrutacyjne odbędą się
w dniach 15 i 29 kwietnia 2014r. w godzinach od 8.00 do 15.00 osoby zainteresowane zapraszamy na otwarte dni rekrutacyjne
Klub Pracy- Sala Informacji Zawodowej
ul. Grota Roweckiego 9 E w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu

Informacja - OFERTA PRACY

2014-03-28

Firma HEESUNG ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 1, Biskupice Podgórne poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik produkcyjny. Pracodawca zapewnia dojazd do pracy, gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę za wynagrodzeniem brutto 1680,00 zł + premia. Miejscem pracy jest siedziba fabryki zlokalizowanej w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce. Firma Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. oferuje umowę o pracę, możliwość awansu poziomego i pionowego oraz rozwój w międzynarodowym środowisku. Każdy pracownik może skorzystać z aktualnego pakietu socjalnego (m.in. "wczasów pod gruszą", świątecznych kart podarunkowych, dofinansowań do kolonii dla dzieci oraz zapomóg w ciężkich wypadkach losowych).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w w/wym. firmie proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy z pośrednikami pracy do dnia 03.04.2014r. do godziny 14.30 w celu umówienia na spotkanie z pracodawcą.

PUP w Rawiczu
Centrum Aktywizacji Zawodowej

Relacja z wizyty w Gminie Rawicz na antenie TVP Poznań w sobotę 22.03.2014 godz. 15:00

2014-03-21

Relacja z wizyty w Gminie Rawicz w ramach IV edycji konkursu "Wielkopolska Otwarta Dla Niepełnosprawnych" - na antenie TVP Poznań w sobotę 22.03.2014 godz. 15:00. Zapraszamy do obejrzenia audycji!

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2014-03-10

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmowane są do dnia 28.03.2014 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Załączniki:

 1. ULOTKA INFORMACYJNA (plik pdf 227KB)
 2. PLAKAT (plik jpg 46KB)

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie!

2014-03-10

Planujesz pozyskać środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, lecz nie wiesz od czego zacząć? Chciałbyś napisać projekt ale potrzebujesz fachowej pomocy przy wypełnieniu wniosku o dotacje? Odwiedź 13 marca Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP i weź udział w Drzwiach Otwartych Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie. Będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z pomocy Specjalistek ds. informacji. Na Drzwi Otwarte Regionalnego Ośrodka EFS zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu czy przedsiębiorców.
Podczas wizyty w naszym Ośrodku będzie można:
- zapoznać się z aktualną ofertą Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie,
- otrzymać informacje na temat EFS,
- zapoznać się z publikacjami oraz broszurami dotyczącymi EFS,
- poznać przykłady dobrych praktyk - projektów zakwalifikowanych do wsparcia z EFS.

W trakcie Drzwi Otwartych będzie możliwość umówienia się na spotkanie z Doradcą. Zapraszamy 13 marca, w godz. 10.00 - 14.00 do siedziby Regionalnego Ośrodku EFS w Lesznie (ul. PL. J. Metziga 26/6).

W sprawie pytań dotyczących działalności naszego Ośrodka lub organizowanego Dnia Drzwi Otwartych prosimy o kontakt z Agnieszką Gałka, nfo_leszno@roEFS.pl; tel: (65) 520 40 95.

Załączniki:

 1. ULOTKA INFORMACYJNA Drzwi Otwarte Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie! (plik pdf 244KB)

KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 24.02 do 01.03.2014r.

2014-02-24

W dniach od 24 lutego do 1 marca br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037,
w dniach od 24 do 28 lutego 2014r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
Dyżury będą pełnić: policjanci, psycholodzy, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracownicy socjalni

Wsparcie z Bricomarche i Intermarche

2013-12-31

W dniu 11 grudnia 2013r. Prezesi Firm P. Adam Kowalski z Bricomarche i P. Andrzej Kuźbicki z Intermarche przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na wsparcie działań statutowych Ośrodka. W tym roku pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne oraz rodziny mające na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci. Przekazane środki przeznaczono na rehabilitację dzieci oraz zakupiono m.in. sprzęt gospodarstwa domowego. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

Załączniki:

 1. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 55KB)
 2. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 70KB)
 3. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 60KB)
 4. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 67KB)
 5. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 65KB)
 6. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 70KB)
 7. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 67KB)
 8. Wsparcie z Bricomarche i Intermarche (plik jpg 62KB)

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

2013-12-27

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wzór wniosku do dostępny w załączeniu.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (plik pdf 56KB)

PODZIĘKOWANIE!!!

2013-12-18

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom i nauczycielom z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za przekazane podarunki w postaci zabawek oraz ubranek dla dzieci. To wspaniale wiedzieć, że możemy liczy na najmłodszych, którzy potrafią się dzielić z innymi. Dziękujemy za bezcenną pomoc i okazane serce.

Dyrekcja i pracownicy MGOPS

Załączniki:

 1. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 59KB)
 2. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 66KB)
 3. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 59KB)
 4. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 79KB)
 5. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 64KB)
 6. PODZIĘKOWANIE!!! (plik JPG 80KB)

KOMUNIKAT! Zryczałtowany dodatek energetyczny

2013-12-09

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
(...) czytaj całość w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT! Zryczałtowany dodatek energetyczny (plik pdf 82KB)

Obchody Gminnego Dnia Seniora

2013-11-25

7 listopada 2013r. tradycyjnie obchodzono Gminny Dzień Seniora. Organizatorami był Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu. Było to już XII spotkanie, tym razem przebiegające pod hasłem "Jesień życia w przyjaźni". W uroczystości wzięło udział ok. 400 Seniorów z Gminy Rawicz. Życzenia Seniorom złożyli: Ksiądz Mateusz Drob - Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli, Starosta Rawicki Zygmunt Wolny, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Władysława Czajkowska Dyrektor MG OPS. W programie artystycznym wystąpili seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej wspólnie z uczennicami Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu - Zosią Matyla i Julką Zelek, Rawicki Klub Karate Surem oraz uczniowie Szkoły Muzycznej w Rawiczu. Seniorzy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania. W organizację uroczystości j chętnie włączyli się Wolontariusze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wraz z opiekunem Bożeną Michalik.

Załączniki:

 1. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 80KB)
 2. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 69KB)
 3. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 66KB)
 4. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 43KB)
 5. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 44KB)
 6. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 38KB)
 7. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 46KB)
 8. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 46KB)
 9. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 41KB)
 10. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 71KB)
 11. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 67KB)
 12. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 55KB)
 13. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 39KB)
 14. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 35KB)
 15. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 75KB)
 16. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 44KB)
 17. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 56KB)
 18. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 66KB)
 19. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 72KB)
 20. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 77KB)
 21. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 47KB)
 22. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 45KB)
 23. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 68KB)
 24. Obchody Gminnego Dnia Seniora (plik jpg 69KB)

Dzień Pracownika Socjalnego

2013-11-21

Szansa na dotację! Załóż Spółdzielnię Socjalną! PRZEDŁUŻONY TERMIN!

2013-11-15

Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz m.in. bezpłatne: - szkolenia, - doradztwo, - kursy zawodowe, - wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych zostaje przedłużony do 29 listopada br. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 29.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (również w załączeniu). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.
Zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE (plik doc 473KB)
 2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 456KB)
 3. załącznik nr 1 - opis spółdzielni socjalnej (plik doc 410KB)
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie (plik doc 406KB)
 5. załącznik nr 3 - deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 403KB)

KOLEJNY NABÓR! Szansa na dotację! Załóż Spółdzielnię Socjalną!

2013-11-04

Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz m.in. bezpłatne: - szkolenia, - doradztwo, - kursy zawodowe, - wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych trwa do 15 listopada br. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 15.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (również w załączeniu). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl. Zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (plik doc 491KB)
 2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 456KB)
 3. zał. nr 1 - opis spółdzielni socjalnej (plik doc 410KB)
 4. zał. nr 2 - oświadczenie (plik doc 406KB)
 5. zał. nr 3 - deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 403KB)
 6. ZAPROSZENIE (plik doc 472KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

2013-10-30

W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Poniżej podajemy adresy placówek, do których można kierować zgłoszenia:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37
- Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu na bieżąco współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów. Państwa pomoc i zgłoszenie może uratować komuś życie.

Załączniki:

 1. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH (plik pdf 348KB)

XII GMINNY DZIEŃ SENIORA

2013-10-29

Urząd Miejski Gminy Rawicz, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, serdecznie zapraszają wszystkich Seniorów na XII GMINNY DZIEŃ SENIORA "Jesień życia w przyjaźni" w dn. 7 listopada 2013, godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu

Załączniki:

 1. PLAKAT IMPREZY (plik pdf 658KB)

Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna

2013-10-14

Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Czy wiesz jakie możliwości daje spółdzielnia socjalna? To szansa na rozwój i stabilne miejsce pracy! Przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne i dowiedz się więcej na temat możliwości jakie oferuje Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla osób bezrobotnych, w tym m.in. bezpłatne:
- szkolenia,
- doradztwo,
- kursy zawodowe,
- wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
Szkolenie odbędzie się 29-30 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 14.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Rekrutacja trwa do 28 października 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu wolsztyńskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Biuro Projektu - kontakt:
Centrum PISOP
Pl. J. Metziga 26/6
tel./fax: 65 520 78 86
Natalia Nowak: natalia.nowak@pisop.org.pl
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa (plik pdf 144KB)
 2. Ulotka informacyjna (plik pdf 308KB)

Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna

2013-08-23

Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy?
Czy wiesz jakie możliwości daje spółdzielnia socjalna?
To szansa na rozwój i stabilne miejsce pracy!

Przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne i dowiedz się więcej na temat możliwości jakie oferuje Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla osób bezrobotnych, w tym m.in. bezpłatne: - szkolenia,- doradztwo,- kursy zawodowe,- wsparcie finansowe do 20 tys. zł! Szkolenie odbędzie się 24-25 września 2013 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. Rekrutacja trwa do 20 września 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Biuro Projektu - kontakt:
Centrum PISOP
Pl. J. Metziga 26/6
tel./fax: 65 520 78 86
Natalia Nowak: natalia.nowak@pisop.org.pl
Alicja Marcinek: alicja.marcinek@pisop.org.pl
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

Załączniki:

 1. Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna - ULOTKA INFORMACYJNA (plik pdf 149KB)

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013

2013-08-23

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w terminie od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku - pok. 103 oraz pok. 104 w następujących godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Obsługa interesantów odbywa się tylko w dniach od poniedziałku do czwartku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2013-07-30

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji (patrz menu: [Udzielane świadczenia]>>[Stypendia] p.5).

Szansa na dotację - spółdzielnia socjalna - nabór wniosków do 28.06.2013r.

2013-06-17

Jesteś osobą bezrobotną? Nie możesz znaleźć zatrudnienia? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe (bezzwrotną dotację inwestycyjną) na założenie Spółdzielni. Trwa nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 28.06.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w załączeniu. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl
Zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny (plik pdf 151KB)
 2. Regulamin rekrutacj i uczestnictwa (plik pdf 290KB)
 3. spółdzielnie - szansa na dotację - informacja (plik pdf 262KB)
 4. Załącznik nr 1 - opis spółdzielni socjalnej (plik pdf 221KB)
 5. Załącznik nr 2 informacja o pomocy de minimis (plik pdf 235KB)
 6. Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik pdf 222KB)
 7. Załącznik nr 4 deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik pdf 211KB)

Sondaż internetowy z widzami serialu Głęboka woda

2013-06-05

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu Głęboka woda, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej - Rekrutacja trwa do 10 maja 2013 r.

2013-05-06

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne które odbędzie się 14-15 maja 2013 r. w godz. od 9.00 do 16.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a
Rekrutacja trwa do 10 maja 2013 r. (PRZEDŁUŻONY TERMIN !)
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl (KARTA ZGŁOSZENIOWA ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEJ PUBLIKACJI) oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS w których organizowane są szkolenia informacyjne lub złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem, mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Biuro Projektu - kontakt:
Natalia Nowak
Centrum PISOP
Pl. J. Metziga 26/6
tel./fax: 65 520 78 86
e-mail: natalia.nowak@pisop.org.pl
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE (plik pdf 537KB)
 2. Karta zgłoszeniowa - PDF (plik pdf 138KB)

Seminarium informacyjne

2013-04-17

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP, M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zapraszają przedstawicieli: fundacji, stowarzyszeń, samorządu terytorialnego, szkół oraz przedsiębiorców do udziału w Seminarium informacyjnym.
TERMIN: 9 maja 2013 r. (tj. czwartek) w godz. od 10.00. do 12.30.
MIEJSCE: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a - Sala konferencyjna (II kondygnacja p. 208).

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE - Seminarium informacyjne (plik pdf 207KB)

Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne

2013-04-17

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 14-15 maja 2013 r. w godz. od 9.00 do 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu - ul. Grota Roweckiego 4a. Rekrutacja potrwa od 2 do 30 kwietnia 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS w których organizowane są szkolenia informacyjne lub złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem, mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu rawickiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Biuro Projektu - kontakt: Natalia Nowak - Centrum PISOP, Pl. J. Metziga 26/6,
tel./fax: 65 520 78 86, e-mail: natalia.nowak@pisop.org.pl

Załączniki:

 1. Karta zgłoszeniowa - OpenOffice (plik odt 381KB)
 2. ZAPROSZENIE - Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne (plik pdf 538KB)
 3. Karta zgłoszeniowa - PDF (plik pdf 251KB)

KOMUNIKAT!!! TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 25.02-02.03.2013r.

2013-02-22

W dniach od 25 lutego do 2 marca br. obchodzić będziemy TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem skorzystaj z bezpłatnych porad i konsultacji w:
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro, tel. 65 5454037
w dniach 25,26,27,28 lutego oraz 1 marca 2013r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
Dyżury będą pełnić: policjanci, kuratorzy sądowi, psycholodzy, radca prawny, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracownicy socjalni

Załączniki:

 1. Ulotka-PDF (plik pdf 36KB)

KOMUNIKAT! Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym - Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Organizacja Katolicka - Organizacja Pożytku Publicznego

2013-02-06

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Pomoc jest skierowana do osób, które ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzony został fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponowany został wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków następuje kontakt z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są do dnia 28 lutego 2013 roku. Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Załączniki:

 1. Ulotka (plik pdf 129KB)
 2. Plakat (plik pdf 177KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ !!!

2012-12-24

Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. W związku z powyższym apeluję do Mieszkańców Gminy Rawicz, abyście nie byli obojętni wobec losu drugiego człowieka. Zwracam uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych . Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, tel. (065) 545 40 37, (065) 546 10 04
W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności. W związku z czym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z:
- Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00
- Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp z.o.o. tel. (065) 5462413
Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Rawiccy Muszkieterowie pamiętają

2012-12-24

Od wielu tal Fundacja Muszkieterów w ramach Konwoju Muszkieterów przekazuje środki pieniężne na wsparcie działań statutowych Ośrodka. Tak było w tym roku. P. Adam Kowalski z Bricomarche i P. Andrzej Kuźbicki z Intermarche przekazali czek o łącznej wartości 7.000zł na pomoc rodzinom niepełnym i wielodzietnym. Za przekazane środki zakupiono m.in. sprzęt gospodarstwa domowego. W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie.

Załączniki:

 1. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 44KB)
 2. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 42KB)
 3. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 46KB)
 4. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 37KB)
 5. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 47KB)
 6. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 40KB)
 7. Rawiccy Muszkieterowie pamiętają (plik JPG 42KB)

IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

2012-11-30

Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość obchodów "IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych". Spotkanie odbędzie się w piątek - 14 grudnia 2012r. o godz. 11.00
w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

Załączniki:

 1. PLAKAT - IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych (plik pdf 167KB)

Wizyta studyjna

2012-09-18

W dniach 4-5-6 września 2012r. Partnerzy porozumienia lokalnego na rzecz rozwoju Gminy Rawicz wyjechali na wizytę studyjną do Miejsc z Duszą. Więcej informacji w zakładce [Porozumienie Partnerskie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz]

KOMUNIKAT - wnioski na nowy okres zasiłkowy - świadczenia rodzinne

2012-08-30

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w terminie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku - pok. 103 oraz pok. 104 w następujących godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

2012-08-30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie
- lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie
- lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

POŻEGNANIE LATA W ŁASZCZYNIE

2012-08-27

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wraz z sołtysami wsi Dąbrówka, Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Żołędnica i Żylice, zapraszają na POŻEGNANIE LATA TĘCZOWE WAKACJE, które odbędzie się w Łaszczynie (świetlica) dn. 2 września 2012r. godz. 14:00. W załączeniu plakat.

Załączniki:

 1. POŻEGNANIE LATA W ŁASZCZYNIE - PLAKAT (plik pdf 959KB)

Mammobus w Rawiczu

2012-08-22

W dniach 3 i 4 września w Rawiczu po raz kolejny planowany jest postój mammobusu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączniki:

 1. Mammobus w Rawiczu - informacja (plik pdf 41KB)
 2. Mammobus w Rawiczu - plakat (plik pdf 578KB)

STYPENDIA SZKOLNE

2012-08-20

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 17 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

2012-07-18

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

Impreza integracyjna CHAZACKIE POTYCZKI. Masz czas - możesz spędzić go miło i rodzinnie !!

2012-07-13

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na imprezę integracyjną CHAZACKIE POTYCZKI, która odbędzie się w dn. 22 lipca 2012r., godz. 14:00 w Łąkcie (boisko)

Załączniki:

 1. Impreza integracyjna CHAZACKIE POTYCZKI - PLAKAT (plik pdf 575KB)

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia do 30 czerwca 2012 r.

Konkurs pn. Jak dobrze mieć sąsiada

2012-05-29

Szanowni Państwo. Na dzień 29 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do integracji sąsiedzkiej, do nawiązania kontaktów sąsiedzkich.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej-Wasz sąsiad-ma niezwykłą przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego uczczenia tego święta w ramach konkursu pn. "Jak dobrze mieć sąsiada Drodzy Sąsiedzi poznajmy się bliżej, serdecznie zapraszamy do naszego Domu. Będziemy na Was czekać dnia 04 czerwca o godzinie 16.00. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (byłe kasyno wojskowe). Mieszkamy w bardzo bliskim sąsiedztwie, ale tak naprawdę niewielu z Państwa wie Kto mieszka tuż obok Zależy nam bardzo, aby osobiście przedstawić się Państwu i zaprezentować dorobek naszego Domu. (...) czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

 1. Konkurs pn. Jak dobrze mieć sąsiada - czytaj całość (plik pdf 43KB)

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-22

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

Akcji zbiórki krwi

2012-03-01

Szanowni Państwo. Gmina Rawicz i Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej w tym roku akcji zbiórki krwi. Ambulans stanie na rawickim Rynku pod Ratuszem 8 marca 2012r. Zapraszamy od godziny 9.00 do 13.00. Zebrana krew zasili konto 15-letniej Zuzanny Kołaty, oczekującej na przeszczep szpiku.
Kolejne gminne akcje zbiórki krwi w tym roku zaplanowano na:
- 14 czerwca
- 13 września
- 13 grudnia

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. 20-24 LUTEGO 2012 ROKU

2012-02-15

W dniach od 20 do 24 lutego obchodzić będziemy po raz dwunasty TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonym przestępstwem.
Bezpłatne porady i informacje będą udzielane osobom pokrzywdzonym w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w:
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208, I piętro w dniach 20,21 i 24 lutego 2012r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
Dyżury będą pełnić: policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, psycholog.

Przyjdź i skorzystaj z szansy.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-01-06

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 39KB)

Badania mammograficzne

2012-01-05

Zapraszamy Panie do skorzystania z oferty badań mammograficznych, które odbędą się 16 stycznia 2012r. od godz. 9.00. Mammobus stanie w parku koło Domu Kultury
w Rawiczu. Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
z Poznania na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania organizowane są we współpracy z Gminą Rawicz. Bezpłatnie z badań skorzystać mogą Panie z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne badanie miało miejsce przynajmniej dwa lata wcześniej. Pozostałe panie będą mogły wykonać badania mammograficzne odpłatnie (70,00zł).
(...) czytaj całość w załączniku nr 1, pobierz plakat - zał. nr 2

Załączniki:

 1. Badania mammograficzne 16.01.2012r. - szczegółowe informacje (plik pdf 28KB)
 2. Badania mammograficzne - plakat (plik pdf 333KB)

Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych

2011-12-15

Jest taki czas, co łzy w uśmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 10.grudnia 2011r. w Szymanowie odbył się przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych w ramach projektu TRADYCJA KUCHNI NASZYCH DZIADKÓW"
Można było podziwiać świąteczne dekoracje oraz spróbować przygotowane potrawy wigilijno-świąteczne. Nie zabrakło konkursu na wykwintny, tradycyjny piernik z nutką fantazji. W części artystycznej wystąpił Zespół Wisieloki w Jasełkach Bożonarodzeniowych. Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń.

Załączniki:

 1. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 91KB)
 2. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 68KB)
 3. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 84KB)
 4. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 40KB)
 5. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 76KB)
 6. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 89KB)
 7. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 76KB)
 8. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 85KB)
 9. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 78KB)
 10. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 86KB)
 11. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 90KB)
 12. Przegląd Stołów Wigilijno-Świątecznych (plik jpg 94KB)

ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!

2011-12-14

W ramach projektu "Wielkopolanki na start!" zaplanowano realizację 4 Wydarzeń Lokalnych na terenie Wielkopolski, do organizacji wydarzeń zaproszono Liderki z Wielkopolski. Głównym celem projektu jest wsparcie aktywnych Wielkopolanek w umocnieniu ich pozycji społecznej i publicznej w lokalnej strukturze (w domu, w pracy, w organizacjach, stowarzyszeniach, urzędach itp.) oraz zwiększenie ich umiejętności i doświadczenia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
Jednym z Wydarzeń Lokalnych był dwudniowy cykl szkoleń, porad i wykładów dotyczących zdrowego stylu życia pn. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju , Stowarzyszenie Chazacy oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domu Strażaka w Zielonej Wsi w dniach 06-07.12.2011r. (...) czytaj całość w zał. Nr 1.

Załączniki:

 1. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 72KB)
 2. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 77KB)
 3. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 81KB)
 4. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 72KB)
 5. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 68KB)
 6. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 100KB)
 7. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 82KB)
 8. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 68KB)
 9. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 65KB)
 10. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 80KB)
 11. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 89KB)
 12. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 68KB)
 13. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 80KB)
 14. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 78KB)
 15. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 76KB)
 16. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 75KB)
 17. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 62KB)
 18. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 68KB)
 19. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 69KB)
 20. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 79KB)
 21. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 74KB)
 22. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 74KB)
 23. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 59KB)
 24. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 54KB)
 25. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 66KB)
 26. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 71KB)
 27. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 91KB)
 28. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 80KB)
 29. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 72KB)
 30. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 60KB)
 31. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 65KB)
 32. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 67KB)
 33. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 61KB)
 34. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 66KB)
 35. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 61KB)
 36. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 84KB)
 37. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 79KB)
 38. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 68KB)
 39. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 58KB)
 40. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 63KB)
 41. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 60KB)
 42. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 71KB)
 43. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 51KB)
 44. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 63KB)
 45. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 65KB)
 46. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 71KB)
 47. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 59KB)
 48. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 58KB)
 49. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 74KB)
 50. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 71KB)
 51. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 85KB)
 52. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 53KB)
 53. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 57KB)
 54. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 61KB)
 55. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 60KB)
 56. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 55KB)
 57. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 61KB)
 58. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik jpg 57KB)
 59. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! (plik pdf 24KB)

Akcja zbiórki zabawek dla dzieci I TY MOŻESZ SPRAWIĆ RADOŚĆ

2011-12-14

W Szymanowie zorganizowano przedświąteczną akcję zbiórki zabawek dla dzieci. Ofiarodawcami byli mieszkańcy Szymanowa, oraz pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce. Wszystkie zebrane zabawki zostały przekazane do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, skąd trafiają bezpośrednio do dzieci z najuboższych rodzin. Akcję zorganizowała Pani Łucja Ciesielska we współpracy i dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Marakkala Manage i Pani Barbary Chamioły - właścicieli sklepów w Szymanowie, gdzie organizowano zbiórkę. Wszystkim ofiarodawcom oraz organizatorom akcji serdecznie dziękujemy.

Wręczenie czeku w ramach akcji 'Konwój Muszkieterów'

2011-12-12

W ramach akcji "Konwój Muszkieterów", już po raz kolejny, Pan Adam Kowalski Prezes Bricomarche oraz Pan Andrzej Kuźbicki Prezes Intermarche, w obecności Zastępcy Burmistrza Gminy Rawicz Pana Piotra Domanieckiego wręczyli na ręce Dyrektora MGOPS w Rawiczu czek. Kwota czeku o wartości 3.500zł. przeznaczona będzie na cele statutowe Ośrodka, a w szczególności na pomoc dzieciom przewlekle chorym.

Załączniki:

 1. Wręczenie czeku w ramach akcji 'Konwój Muszkieterów' (plik jpg 46KB)
 2. Wręczenie czeku w ramach akcji 'Konwój Muszkieterów' (plik jpg 38KB)

Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

2011-12-09

W dniu 2 grudnia br. w Domu Kultury w Rawiczu uroczyście obchodzony był III Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy był Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury. W imprezie uczestniczyło około 330 osób niepełnosprawnych z gminy Rawicz. Uroczystość prowadził Dyrektor Domu Kultury Andrzej Walus. (...) czytaj całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik pdf 41KB)
 2. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 60KB)
 3. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 82KB)
 4. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 48KB)
 5. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 48KB)
 6. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 39KB)
 7. Obchody III Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik jpg 51KB)

Przegląd Stołów Wigilijno - Świątecznych

2011-12-09

Zapraszamy na przegląd Stołów Wigilijno - Świątecznych w ramach programu Tradycja Kuchni Naszych Dziadków - dnia 10 grudnia 2011, godz. 17.00. SZYMANOWO - świetlica.

ZDROWA WIEJSKA RODZINKA!

2011-12-02

Stowarzyszenie Chazacy, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
oraz Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
zapraszają wszystkich chętnych
do udziału w dwudniowym cyklu szkoleń, porad i wykładów dotyczących zdrowego stylu życia. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 grudnia - ulotka informacyjna do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. ZDROWA WIEJSKA RODZINKA! - ulotka PDF (plik pdf 88KB)

Fundacja 'Głos dla Życia'

2011-11-29

Fundacja "Głos dla Życia" przygotowała materiały informacyjne w ramach programu "Zdrowi rodzice-zdrowe dzieci - kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny". Materiały do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Ulotka - "Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci" (plik pdf 794KB)
 2. Ulotka - "Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci" - nikotynizm (plik pdf 2677KB)
 3. Kalendarz 2012r. - 'Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci' (plik pdf 1358KB)

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ III GMINNYCH OBCHODÓW DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-11-24

Burmistrz Gminy Rawicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne na uroczystość
III GMINNYCH OBCHODÓW DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Spotkanie odbędzie się w piątek - 02.12.2011r. o godz.11.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.

Załączniki:

 1. Zaproszenie - pobierz PDF (plik pdf 61KB)

X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011

2011-11-23

W sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu Urząd Miejski Gminy Rawicz, Miejsko Gminny O środek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury w Rawiczu zorganizował już po raz X Gminy Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyło ok. 400 Seniorów.
Życzenia Seniorom złożyli Ks. Kanonik Józef Podemski, Starosta Rawicki Zygmunt Wolny, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Jacek Gwizdek.
W części artystycznej wystąpił zespół Bolero z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, natomiast w przerwie między występami gości bawił Andrzej Walus Dyrektor Domu Kultury.
Seniorzy otrzymali bilety do kina na prelekcję filmu realizowanego techniką 3D.
W organizacji imprezy pomagali wolontariusze z Medycznego Studium Zawodowego wraz z opiekunem Panią Bożeną Michalik.
Uroczystość upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze przy muzyce biesiadnej.

Załączniki:

 1. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 83KB)
 2. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 65KB)
 3. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 38KB)
 4. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 92KB)
 5. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 73KB)
 6. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 87KB)
 7. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 56KB)
 8. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 49KB)
 9. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 67KB)
 10. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 63KB)
 11. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 51KB)
 12. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 37KB)
 13. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 42KB)
 14. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 38KB)
 15. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 42KB)
 16. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 45KB)
 17. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 45KB)
 18. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 69KB)
 19. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 64KB)
 20. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 46KB)
 21. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 55KB)
 22. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 47KB)
 23. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 51KB)
 24. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 90KB)
 25. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 83KB)
 26. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 84KB)
 27. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 86KB)
 28. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 82KB)
 29. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 81KB)
 30. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 82KB)
 31. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 83KB)
 32. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 84KB)
 33. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 78KB)
 34. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 77KB)
 35. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 84KB)
 36. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 69KB)
 37. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 70KB)
 38. X Gminny Dzień Seniora - 9 listopada 2011 (plik jpg 67KB)

Wspólna inicjatywa

2011-11-23

W dniu 24 października br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu odebrano nagrodę za zajęcie I miejsca w ramach akcji Dzień dobrej - partnerskiej wiadomości zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez Centrum PISOP.
W odebraniu nagrody uczestniczyli seniorzy DzDPS oraz dzieci z Przedszkola Nr 6 Rawiczu.
Nagrodę w postaci kosza ze słodyczami, dyplomu oraz bonu na usługi doradcze wręczyła laureatom Pani Ewa Gałka i Pani Monika Przybylak z Centrum PISOP.
Wyróżnienie dotyczyło zorganizowania imprezy integracyjnej pn. Urodziny Marchewki we współpracy z Seniorami, dziećmi z Przedszkola nr 6 z grup: Tygryski, Puchatki i KŁapouszki.

Załączniki:

 1. Nagroda dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu za zorganizowanie "Urodzin Marchewki" (plik pdf 1513KB)
 2. Wspólna inicjatywa (plik jpg 85KB)
 3. Wspólna inicjatywa (plik jpg 82KB)
 4. Wspólna inicjatywa (plik jpg 86KB)
 5. Wspólna inicjatywa (plik jpg 83KB)
 6. Wspólna inicjatywa (plik jpg 80KB)
 7. Wspólna inicjatywa (plik jpg 73KB)
 8. Wspólna inicjatywa (plik jpg 80KB)
 9. Wspólna inicjatywa (plik jpg 92KB)

Dzień Seniora

2011-11-23

Dnia 22 listopada 2011 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu Seniorzy obchodzili swoje Święto.
Życzenia Seniorom złożyli Ks. Kanonik Józef Podemski proboszcz Parafii Farnej, Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski, Bożena Michalik z Medycznego Studium Zawodowego oraz Władysława Czajkowska Dyrektor MGOPS. Dyplom i życzenia przekazała także Bożena Jóska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.
Władysława Czajkowska podziękowała Seniorom za pełne zaangażowanie i aktywność na rzecz społeczności lokalnej.
Spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew, Seniorom dopisywał dobry humor.

Załączniki:

 1. Dzień Seniora (plik jpg 58KB)
 2. Dzień Seniora (plik jpg 89KB)
 3. Dzień Seniora (plik jpg 80KB)
 4. Dzień Seniora (plik jpg 64KB)
 5. Dzień Seniora (plik jpg 62KB)
 6. Dzień Seniora (plik jpg 65KB)
 7. Dzień Seniora (plik jpg 66KB)
 8. Dzień Seniora (plik jpg 89KB)
 9. Dzień Seniora (plik jpg 62KB)
 10. Dzień Seniora (plik jpg 85KB)
 11. Dzień Seniora (plik jpg 70KB)
 12. Dzień Seniora (plik jpg 73KB)
 13. Dzień Seniora (plik jpg 78KB)
 14. Dzień Seniora (plik jpg 79KB)

X GMINNY DZIEŃ SENIORA

2011-11-04

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Seniorów na uroczystość z okazji X GMINNEGO DNIA SENIORA. Do pobrania plakat PDF - w załączeniu.

Załączniki:

 1. X GMINNY DZIEŃ SENIORA - PLAKAT PDF DO POBRANIA (plik pdf 558KB)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2011-10-12

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1262)., pomoc będzie wypłacana w listopadzie i grudniu 2011 r..

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do MGOPS w Rawiczu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Chazacka Bania

2011-10-04

25 września 2011 w Szymanowie po raz drugi odbyła się impreza p.n.Chazacka bania - Tradycją kuchni naszych dziadków. Pierwsza impreza miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku i była elementem projektu systemowego Twój wybór Twoja szansa współfinansowanego przez UE w ramach EFS realizowanym przez MGOPS .
W tym roku Chazacka bania nie była finansowana z funduszy unijnych. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Regionalne Wisieloki, Koło Gospodyń Wiejskich w Szymonowie we współpracy z tut. Ośrodkiem.
Po raz kolejny mamy przekonanie, iż prowadzenie działań środowiskowych w ramach pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym przynosi efekty i jest cennym doświadczeniem w prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Załączniki:

 1. Chazacka Bania (plik JPG 65KB)
 2. Chazacka Bania (plik jpg 81KB)
 3. Chazacka Bania (plik jpg 63KB)
 4. Chazacka Bania (plik jpg 65KB)
 5. Chazacka Bania (plik jpg 72KB)
 6. Chazacka Bania (plik jpg 72KB)
 7. Chazacka Bania (plik jpg 80KB)
 8. Chazacka Bania (plik jpg 97KB)
 9. Chazacka Bania (plik jpg 79KB)
 10. Chazacka Bania (plik jpg 78KB)
 11. Chazacka Bania (plik jpg 65KB)

Urodziny marchewki

2011-10-04

W ramach akcji Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości, ogłoszonej przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, prowadzony przez Centrum PISOP, w Przedszkolu Nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu w dniu 15 września br.odbyła się impreza integracyjna pn URODZINY MARCHEWKI. W organizację wspólnych działań zaangażowało się Przedszkole Nr 6 w Rawiczu , Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, , Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, Firma DBP Products Grupa Pieprzyk w Rawiczu oraz rodzic Jacek Marcinkowski. Spotkanie odbyło się w oparciu o plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 Dbamy o zdrowie swoje i zdrowie innych, którego celem było rozwinięcie współpracy z seniorami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, ukazanie walorów zdrowotnych marchewek oraz zachęcenie dzieci do spożywania warzyw zarówno gotowanych jak i surowych. (...) Czytaj całość w załączniku Nr 1.

Załączniki:

 1. Urodziny marchewki (plik jpg 87KB)
 2. Urodziny marchewki (plik jpg 101KB)
 3. Urodziny marchewki (plik jpg 73KB)
 4. Urodziny marchewki (plik jpg 72KB)
 5. Urodziny marchewki (plik jpg 72KB)
 6. Urodziny marchewki - artykuł PDF (plik pdf 37KB)

CHAZACKA BANIA - TRADYCJĄ KUCHNI NASZYCH DZIADKÓW

2011-09-23

Dnia 25 września 2011 w SZYMANOWIE o godz. 15.00 odbędzie się impreza p.n. CHAZACKA BANIA - TRADYCJĄ KUCHNI NASZYCH DZIADKÓW. Organizatorami imprezy są: Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanowie, Zespół Regionalny “Wisieloki - przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Współorganizatorem jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

 1. CHAZACKA BANIA - TRADYCJĄ KUCHNI NASZYCH DZIADKÓW - plakat PDF (plik pdf 286KB)

Chazacki Turniej Wsi

2011-08-19

W dniu 15 sierpnia 2011r. w Zielonej Wsi odbył się Chazacki Turniej Wsi zorganizowany w ramach projektu systemowego Twój wybór Twoja szansa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Turniej zrealizowano w zakresie działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej. Impreza jest wspólną inicjatywą Ośrodka na rzecz mieszkańców z udziałem sołtysów i aktywnych działaczy sołectw: Zielonej Wsi, Wydaw, Zawad, Łąkty, Ugody, Stwolna, Sikorzyna. (...) Więcej o chazackim turnieju wsi w zakładce [TWÓJ WYBÓR - TWOJA SZANSA. PROJEKT EFS]

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-26

Czytaj w załączniku.

Załączniki:

 1. Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka (plik pdf 33KB)

Sąsiedzki dzień dziecka w Łaszczynie

2011-06-09

W ramach konkursu Dobry sąsiad to skarb, ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, prowadzony przez Centrum PISOP, odbył się SĄSIEDZKI DZIEŃ DZIECKA w Łaszczynie. Sołtys Pan Andrzej Wróblewski wraz z Radą Sołecką postawił sobie za cel odnowienie i rozszerzenie sąsiedzkich więzi wśród mieszkańców sołectwa.
Rada Sołecka ustaliła kluczowe działania i podział zadań. W tym samym czasie sołtys podjął rozmowy z partnerami instytucjonalnymi, prosząc o pomoc i wsparcie. MG OPS objął inicjatywę wsparciem merytorycznym. Do organizacji imprezy przyłączył się Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu (ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych), Dom Kultury w Rawiczu, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina w Łaszczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie i Sarnowie oraz mieszkańcy sołectwa.
Imprezę zaszczycił swą obecnością Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski.
Dzięki realizacji tego sąsiedzkiego przedsięwzięcia zawiązały się nowe znajomości i odnowiły te zapomniane. Spotkanie pozwoliło na chwilę relaksu od codziennych obowiązków, miłe rozmowy, wymianę doświadczeń. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu poczuli realną potrzebę i motywację do kontynuacji tego typu działań.
Rada Sołecka przekonała się jak cenne jest podejmowanie inicjatyw realizowanych w partnerstwie i deklaruje na przyszłość swą gotowość do działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Załączniki:

 1. Sąsiedzki dzień dziecka w Łaszczynie (plik jpg 87KB)
 2. Sąsiedzki dzień dziecka w Łaszczynie (plik jpg 148KB)
 3. Sąsiedzki dzień dziecka w Łaszczynie (plik jpg 142KB)
 4. Sąsiedzki dzień dziecka w Łaszczynie (plik jpg 53KB)

Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia

2011-06-03

W dniu 02 czerwca 2011r. o godz. 18:00 w miejscowości Zawady spotkali się mieszkańcy wsi chazackich. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z ogólnymi informacjami dot. możliwości zrzeszania się. Pani Monika Przybylak z Centrum PISOP w Lesznie przedstawiła informacje nt. stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych oraz fundacji, źródłach dofinansowywania i korzyściach wynikających z poszczególnych form. Podczas dyskusji mieszkańcy zdecydowali o tworzeniu stowarzyszenia rejestrowanego. Inicjatywa mieszkańców wypłynęła podczas prowadzonych działań partnerskich i realizacji Programu Aktywności Lokalnej przez tut. Ośrodek. Kolejne spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami zaplanowano na dzień 30 czerwca br.

Załączniki:

 1. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 51KB)
 2. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 48KB)
 3. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 42KB)
 4. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 42KB)
 5. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 53KB)
 6. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 49KB)
 7. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 53KB)
 8. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 54KB)
 9. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 48KB)
 10. Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia (plik JPG 19KB)

DARY OD FUNDACJI MUSZKIETERÓW

2010-12-20

Dnia 16 grudnia 2010r. Pan Adam Kowalski Prezes Bricomarche oraz Pan Andrzej Kuźbicki Prezes Intermarche, w obecności Zastępcy Burmistrza Gminy Rawicz Pana Piotra Domanieckiego wręczyli na ręce Dyrektora MGOPS w Rawiczu czek o wartości 3.000zł. z przeznaczeniem na cele statutowe Ośrodka.

Załączniki:

 1. DARY OD FUNDACJI MUSZKIETERÓW (plik jpg 47KB)

PARTNERSKA CHOINKA

2010-12-20

W dniu 14 grudnia br. mieszkańcy wsi chazackich, wolontariusze oraz przedstawiciele instytucji spotkali się o godz. 15:30, aby wspólnie udekorować Partnerską choinkę. Pomimo mroźnej pogody i opadów śniegu frekwencja dopisała. W przedsięwzięciu uczestniczył także Burmistrz Gminy Rawicz. Dyrektor Domu Kultury wcielił się w gwiazdora, obdarowując wszystkich słodkim upominkiem. W miłej i ciepłej atmosferze, przy zapadającym zmierzchu zabłysły światełka na choince.

Załączniki:

 1. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 49KB)
 2. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 44KB)
 3. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 56KB)
 4. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 51KB)
 5. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 53KB)
 6. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 42KB)
 7. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 32KB)
 8. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 31KB)
 9. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 42KB)
 10. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 34KB)
 11. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 60KB)
 12. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 36KB)
 13. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 45KB)
 14. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 57KB)
 15. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 42KB)
 16. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 58KB)
 17. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 42KB)
 18. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 39KB)
 19. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 49KB)
 20. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 50KB)
 21. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 49KB)
 22. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 54KB)
 23. PARTNERSKA CHOINKA (plik JPG 48KB)
 24. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 46KB)
 25. PARTNERSKA CHOINKA (plik jpg 44KB)

Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych

2010-12-10

W dniu 3 grudnia 2010 roku, w Rawiczu po raz drugi obchodzono Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele placówek i organizacji, oraz stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. (...) Czytaj całość - w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 33KB)
 2. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 32KB)
 3. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 34KB)
 4. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 29KB)
 5. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 35KB)
 6. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 33KB)
 7. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 31KB)
 8. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 28KB)
 9. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 34KB)
 10. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 26KB)
 11. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 38KB)
 12. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 31KB)
 13. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 36KB)
 14. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 29KB)
 15. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plik JPG 36KB)
 16. Obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych - artykuł PDF (plik pdf 20KB)

Partnerska choinka!

2010-12-10

W dniu 14 grudnia 2010r. o godz.15:30 przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi odbędzie się wspólne dekorowanie Partnerskiej Choinki. Inicjatywa została wypracowana w partnerstwie z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, Szkołą Podstawową w Zielonej Wsi, grupą wolontariuszy Złote Łapska(działającą w ramach projektu Twój wybór Twoja szansa współfinansowanego przez UE w ramach EFS), Domem Kultury w Rawiczu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zielonej Wsi oraz mieszkańcami sołectw: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Ugoda, Zawady, Sikorzyn, Stwolno . Celem inicjatywy jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej w partnerstwie lokalnym.

Seminarium promujące projekt Twój wybór-Twoja Szansa

2010-12-06

W dniu 2 grudnia w Domu Strażaka w Zielonej Wsi odbyło się seminarium promujące projekt Twój wybór-Twoja Szansa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o seminarium promującym w zakładce "TWÓJ WYBÓR-TWOJA SZANSA".

Podziękowania dla dzieci z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Halabały

2010-12-01

W dniu 2010-12-01 po raz kolejny dzieci z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Halabały w Rawiczu zorganizowały zbiórkę zabawek i przekazały dary dla dzieci z rodzin najuboższych na ręce Pracowników MGOPS w Rawiczu. W imieniu wszystkich dzieci bardzo dziękujemy.

Dzień Pracownika Socjalnego

2010-11-23

W dniu 18 listopada pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu spotkali się na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada. W tym też dniu obchodzono 20 lecie powstania Ośrodka. Podziękowanie za zaangażowanie i pracę włożoną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, pracownikom złożył Burmistrz Gminy Rawicz Pan Tadeusz Pawłowski. Dyrektor Ośrodka Przekazał także życzenia i podziękowania od Pani Bożeny Puśleckiej. Spotkanie uświetnił występ Dyrektora Domu Kultury Pana Andrzeja Walusa oraz Pana Wacława Jagodzińskiego i Zenona Szwarca z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Załączniki:

 1. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 32KB)
 2. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 27KB)
 3. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 39KB)
 4. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 34KB)
 5. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 38KB)
 6. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 38KB)
 7. Dzień Pracownika Socjalnego (plik JPG 41KB)

IX GMINNY DZIEŃ SENIORA

2010-10-29

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWICZU oraz DOM KULTURY W RAWICZU mają zaszczyt zaprosić na IX GMINNY DZIEŃ SENIORA pod hasłem: "Już szron na głowie a w sercu ciągle maj" który od będzie się dnia 3 listopada 2010 r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu

Załączniki:

 1. IX GMINNY DZIEŃ SENIORA - ULOTKA PDF (plik pdf 307KB)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

2010-09-06

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że od 1 września 2010 roku można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada realizacja świadczeń za listopad nastąpi do 31 grudnia 2010 roku.

Wnioski o Fundusz Alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2010/2011

2010-08-02

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2010r. do 30 września 2011r. można składać w tut. Ośrodku od dnia 1 sierpnia 2010r. Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2009r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz aktualny dowód osobisty wnioskodawcy, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów. Zgodnie z art. Art. 20 ust 3, ust 4, ust 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 065 546- 546-10-01

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

2010-07-28

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września 2010 r. w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2010 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). Przejdź do menu: [Wymagane dokumenty] >> stypendia

Wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010r.

2010-07-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że do dn. 2010-09-30 można składać w tut. Ośrodku wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010r. Do wniosku należy załączyć:
- Protokół oszacowania szkód (oryginał bądź kopia potwierdzona przez notariusza lub organ który wydał w/w protokół)
- Polisa ubezpieczeniowa upraw rolnych lub ubezpieczenia zwierzą gospodarskich,
- Zaświadczenia z KRUS potwierdzajace, że co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objetym ubezpieczeniem społecznym rolników ,
- Nakaz płatniczy (oryginał bądź kopia potwierdzona przez notariusza lub organ, który wydał w/w nakaz).
Informacji w sprawie udziela pani Katarzyna Nowak - nr tel. (65) 546-10-04 lub w siedzibie MGOPS ul. Grota Roweckiego 4a w Rawiczu - biuro 202 (I piętro).

Załączniki:

 1. Pobierz: Wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią (...) (plik doc 43KB)

Dary dla powodzian

2010-07-12

W dniu 2010-07-05 dary zebrane od mieszkańców Gminy Rawicz zostały przekazane mieszkańcom z gminy Wilków wieś Zastów Polanowski. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu organizatorów zbiórki serdecznie dziękuję. Zachęcam Państwa do obejrzenia zdjęć z przekazania darów oraz zdjęć obrazujących dokonane zniszczenia popowodziowe w gminie Wilków.

Załączniki:

 1. Lista darczyńców (plik pdf 40KB)
 2. Dary dla powodzian (plik JPG 31KB)
 3. Dary dla powodzian (plik JPG 38KB)
 4. Dary dla powodzian (plik JPG 34KB)
 5. Dary dla powodzian (plik JPG 50KB)
 6. Dary dla powodzian (plik JPG 50KB)
 7. Dary dla powodzian (plik JPG 37KB)

Pomoc dla powodzian !!! Przedłużona akcja do 01.07.2010r. !!!

2010-06-02

Informujemy o przedłużeniu do 01.07.2010r. akcji ZBIÓRKA DLA POWODZIAN organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Gimnazjum w Sierakowie. ZBIERAMY: - środki czystości, - narzędzia (wiadra, łopaty , grabie...) - wodę pitną, - suchą żywność (o przedłużonym terminie ważności), - koce, kołdry, - nowe obuwie i odzież, - środki dezynfekujące. Zbiórka trwa do dn. 01.07.2010 (do czwartku), odbywa się w godz. od 8.00 do 18.00 (również w soboty i niedziele). Miejsce zbiórki: Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz, tel.: 65 546 54 80

Pomoc dla powodzian !!!

2010-06-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Gimnazjum w Sierakowie organizują: ZBIÓRKĘ DLA POWODZIAN. ZBIERAMY: - środki czystości, - narzędzia (wiadra, łopaty , grabie...) - wodę pitną, - suchą żywność (o przedłużonym terminie ważności), - koce, kołdry, - nowe obuwie i odzież, - środki dezynfekujące. Zbiórka trwa od 7.06.2010 do 18.06.2010 w godz. od 8.00 do 18.00 (również w soboty i niedziele). Miejsce zbiórki: Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz, tel.: 65 546 54 80

Załączniki:

 1. Pomoc dla powodzian - Ulotka PDF (plik pdf 560KB)

"Niebieska Linia" pomaga ofiarom przemocy

2010-06-01

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

2010-01-01

Od 1 stycznia 2010 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

Fundacja Muszkieterów

2009-12-16

Dnia 16 grudnia 2009r. Fundacja Muszkieterów przekazała czek o wartości 3.000zł. Kwota zostanie wykorzystana na cele statutowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Rawiczu. Zobacz galerię ...

Załączniki:

 1. Fundacja Muszkieterów - Galeria PDF (plik pdf 794KB)

Dzień Osób Niepełnosprawnych.

2009-12-03

Dnia 3 grudnia 2009r. w Domu kultury w Rawiczu odbyły się gminne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji odbyło się spotkanie w którym udział wzięło ponad 250 osób - przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, organizacji, a także sponsorzy, wolontariusze i inni goście. Uroczystość uświetniły występy grup artystycznych działających przy: Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu, Dziennym Domu pomocy Społecznej w Rawiczu, Domu Kultury w Rawiczu, Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Rawiczu i Szkole Tańca "You Can Dance" w Rawiczu.

Załączniki:

 1. Dzień Osób Niepełnosprawnych - Galeria PDF (plik pdf 1327KB)

Spotkanie dotyczące tworzenia programu aktywności lokalnej

2009-11-27

W dniu 27.10.2009r w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia programu aktywności lokalnej, który skierowany jest przede wszystkim do społeczności środowisk wiejskich. Celem konferencji było zaproponowanie nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Załączniki:

 1. Spotkanie dotyczące tworzenia programu aktywności lokalnej - Galeria PDF (plik pdf 267KB)

KOMUNIKAT w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (zam.2009-03-24)

2009-03-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że od 01 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy- kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r., nr 237, poz 1654).

Załączniki:

 1. zaświadczenie -dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się (plik doc 32KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020